«System Coach APC»
это сертификационная, классическая программа подготовки профессиональных коучей содержащая два уровня сертификации «Associated Coach APC» и «Professional Coach APC».
Programma
Программа является Системной и это значит использующей целостный подход к человеку, бизнесу, другой сфере и его окружению, как к единой системе.  Системный подход к коучингу гарантирует экологичность/гармоничность и скорость изменений клиента за счёт учёта в работе коучем всех важных элементов для достижения цели клиента.
Koučinga apmācības
Līderības ABC

Менеджеры – как молодые, так и опытные, очень часто забывают, что главная ответственность руководителя заключается в создании единой, мотивированной и целенаправленной команды, благодаря которой они не только должны поддерживать существующий уровень компании, но и адаптироваться каждый день под окружающие изменения не только устраняя последствия, но и планируя и внедряя изменения заранее.

Lai sasniegtu kaut ko jaunu un nebijušu, ir jāiet citu ceļu un jāizmanto jaunas iespējas un, reizēm, arī atšķirīgas metodes. Viena no tādām ir Stratēģiskais koučings.

 

 

Spirāles Dinamika gan personību, gan organizāciju apskata attīstībā, tāpēc ļauj daudz labāk sagatavoties izaicinājumiem, ko rada organizāciju iekšējās un ārējās vides straujās izmaiņas. Lai efektīvi vadītu pārmaiņas organizācijā ilgtermiņā, ir jāizprot to būtība.