Klausīšanās līmeņi

Klausīšanās līmeņi: iekšējs, mērķtiecīgs, holistisks

Šodien par klausīšanās līmeņiem 😀 

👉 Iekšējā klausīšanās – ieklausīšanās galvenokārt sevī, savā iekšējā balsī vai domās. Šajā posmā jūs parasti nedzirdat otru personu.

👉 Fokusētā klausīšanās – jūs aktīvi pievēršat uzmanību otra cilvēka teiktajam. Jūs nedomājat par savām domām vai to, ko vēlaties pateikt.

👉 Holistiskā klausīšanās – jūs esat pilnīgi vērsts uz otru personu. Šajā līmenī jūs ne tikai intensīvi koncentrējaties uz to, ko otra persona saka, bet arī uz to, ko tā domā, kādas jūtas slēpjas aiz vārdiem.

Labākais veids, kā izprast un uzlabot savu klausīšanās prasmju līmeni, ir praktiskie vingrinājumi. Jūs varat eksperimentēt un praktizēt trīs klausīšanās līmeņus, atrodoties kopā ar kādu citu.

Veicot šādu uzdevumu, lūdzu, ņemiet vērā šos trīs līmeņus, cenšoties koncentrēties uz katru no tiem:

    • Vispirms sāciet ieklausīties otrā cilvēkā un vienlaikus mēģiniet sagatavot to, ko vēlaties pateikt par konkrēto tēmu.
    • Otrajā kārtā no 2-3 minūšu komunikācijas ar otru cilvēku mēģiniet patiešām koncentrēties uz to, ko jūsu partneris saka.
    • Trešajā kārtā, klausoties otru cilvēku, mēģiniet sajust sarunu biedra emocijas un enerģiju. Mēģiniet izprast teiktā kontekstu.

 

📌 Padoms praktizētājiem: pilnveidojot sevi par holistiskāku un empātiskāku klausītāju, centieties, lai runātājam nešķistu, ka viņam ir jāaizsargājas. Lai to panāktu, izvairieties uzdot tiešus jautājumus, apstrīdēt teikto vai apstrīdēt faktus.

 

Pēc tam, kad esat uzklausījuši otru personu, lūdzu, veltiet brīdi pārdomām. Pēc tam mēģiniet pārdomāt un atbildēt uz dažiem jautājumiem, piemēram:

    • Kuru klausīšanās līmeni jūs visvairāk vēlaties praktizēt?
    • Ko tas varētu mainīt jūsu darba komunikācijā un attiecībās?

 

Lai izdodas! 😀 

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top