Profesionāla atbalsta veids, kas virzīts uz klienta apziņas un potenciāla paaugstināšanu, viņa personīgajā ceļā uz mērķa sasniegšanu.
Kouča izvēlē svarīgi ņemt vērā kā formālos kritērijus (sertifikāti, , pieredze specializācijā), tā arī personīgās īpašības, kā arī pieredze.
Komandu koučinga mērķis ir ar koučinga modeļu un instrumentu palīdzību pārvērst grupu par komandu visur, kur tas nepieciešams.
Personīgais koučings – tā ir pakāpeniska klienta aizvadīšana līdz viņa mērķim, atklājot iekšējo potenciālu un paaugstinot motivāciju.
Bieži gadās, ka mērķis nosprausts, bet trūkst motivācijas, kā arī kaut kas iekšēji traucē doties uz priekšu, uz mērķi, tad ir vieta transformācijām.
Vadītāja koučinga mērķis ir atbalsts vadītāja apmācībā dažādu darbības sfēru konkrētu rezultātu sasniegšanā ar mērķi celt tā personisko efektivitāti.
Kouča uzdevums ir pievērst uzmanību vadītāja lēmumu analīzei, kā arī saistībais ar personīgo dzīvi, kas gandrīz vienmēr ietekmē visu biznesu.
Kā profesionāls koučs es apliecinu un svinīgi solos pildīt savas sastības attiecībās ar klientiem, kolēģiem un sabiedrību kopumā.

11 kouča kompetences, kas ir izstrādātas, pamatojoties uz Tomasa Leonarda (Thomas J. Leonard) koučinga kompetencēm.

Koučinga vēsture sākas tālajos iepriekšējā gadsimta 70-ajos gados un kopš tā laika viens otru nomainīja vairāki attīstības posmi. 

Scroll to Top
Scroll to Top