Profesionālā personīgā izaugsme, komandu un bisnesa attīstība un konsultācijas

Supervīzija, personīgā un biznesa attīstība, profesionālais stress un izdegšana

Sakārtojumi un transformācijas, dziļais koučings vērtību un uzskatu līmenī

Personīgā izaugsme, NLP tehnikas, ieksējie resursi

Problēmu risināšana dzīves kvalitātes, personīgās izaugsmes un attiecību jautājumos

Personības izaugsme, komunikācija, jaunieši, kopienu veidošana, grupu koučings

Biznesa attīstības un personības izaugsmes jautajumi

Iekšējā komunikācija, darbinieku iesaiste un organizācijas kultūra

Vadītprasmes,  komunikācija, profesionālais stress un  izdegšana

Biznesa un  individuālie mērķi, kā  arī dzīves kvalitātes jautājumi

Tuvība, sekss, attiecības un visi jautājumi un tēmas ar to saistīti

Iekšējie resursi. Sevis mīlēšana.

Individuālais un konfliktu koučings

Individuālais un transformāciju koučings

Karjera, mērķtiecība, darba un privātās dzīves līdzsvars 

Līdzjūtības pret sevi un apzinātas līderības koučs

Transformāciju koučings individuāli un grupās

Personīgā izaugsme. Pārmaiņas. Transformācijas.

Transformāciju koučings grupās un individuāli.

Bailes, perfekcionisms, mammas un sievietes loma