Rokasgrāmata ietver interaktīvas koučinga metodes publiskā sektora darbiniekiem kā līdzekli publisko pakalpojumu uzlabošanai. Aprakstītās metodes ir izvēlētas, lai veicinātu vidējā un zemākā līmeņa vadītāju pašattīstību un uzlabotu viņu prasmes veidot mazāk saspringtu darba vidi.

To izstrādāja Valsts administrācijas skola (VAS) sadarbībā ar KSAP – Valsts administrācijas skolu Polijā, SIP – Society in Progress Grieķijā un MetaCoach Latvijā ES programmas Erasmus plus projekta “Koučinga instrumentu pilnveidošana un ieviešana publiskās pārvaldes darba kvalitātes uzlabošanai” (Coaching Techniques For The Public Sector As A Tool To Improvement Of The Public Services; Nr. 2020-1-LV01-KA202-077571) ietvaros. Projekta komanda apvienoja savas zināšanas un pieredzi, lai izveidotu šo koučinga rīku rokasgrāmatu, un pārbaudīja to praksē, apmācot pilotgrupas visās trīs valstīs.

Programma, kas tika piedāvāta vadītājiem šī projekta ietvaros, ir pieejama apskatei ŠEIT.

 

Lejupielādē savu rokasgrāmatu:

 

KOUČINGA RĪKU ROKASGRĀMATA

COACHING TOOLKIT

 

Koučinga rīku rokasgrāmata Coaching Toolkit Coaching Toolkit Coaching Toolkit

 

Scroll to Top
Scroll to Top