ERASMUS PLUS project COACHING TECHNICS FOR THE PUBLIC SECTOR AS A TOOL TO IMPROVEMENT OF THE PUBLIC SERVICES

Project No.2020-1-LV01-KA202-077571

Koučinga mācību programma

  • Mācību grupa: ~12 cilvēki
  • Profesija: vidējā un zemākā līmeņa vadītāji
  • Mācību mērķis: iemācīties praktiski izmantot koučinga instrumentus ikdienas darbā ar darbiniekiem un citām struktūrvienībām
  • Mācību ilgums: 40 stundas
  • Mācību formāts: 5 moduļi + individuālais darbs

 

Mācību process tiks veidots pa moduļiem par konkrētām tēmām, kas ir balstītas uz aptauju. Katrā modulī ir viena tēma, kas parāda gan pašas tehnikas izmantošanu, gan arī ir praktiskais uzdevums izmēģināt. Mācību procesa laikā, lai mācību grupai būtu atbalsts, katrs dalībnieks izvēlas pāri, ar kuru varēs pārrunāt, kas ir noticis, kas sanācis, kā iet ar koučinga tehnikām. Tas veicinās gan komunikāciju un sadarbību, gan arī radīs drošu atbalstošu vidi. Dalībniekiem būs arī sevis novērošanas lapa, ko var paskatīties un kur būs pieturas punkti, kas jāņem vērā.

Moduļa plāns: Teorijas izklāsts, demo paraugdemonstrējums, praktiskais darbs, diskusija par praktisko darbu un rezultātiem, vienošanās par darāmajām lietām un nākamo tikšanās reizi.

Daži moduļi ir  5 stundas – paredzēts papildus laiks refleksijai, konkrētu gadījumu izskatīšanai, apkopošanai. Katrā modulī ir 30% teorija un 70% praktiskais darbs, lai uzreiz mēģinātu un mācītos konkrētos instrumentus. Starp moduļiem vajadzētu 3-4 nedēļas.

Katram dalībniekam būs iespēja apmeklēt vienu koučinga sesiju ar treneri-kouču par tēmu, kas skar personīgo attīstību un koučinga izpratnes jautājumus.

Tēma Tēmas izklāsts Modulis un laiks Sasniedzamais rezultāts
GROW Koučinga pamatmodelis:

–       GROW soļi

–       SMART

–       prioritātes

1.modulis

5 stundas

Spēja nosaukt koučinga modeļus un galvenos soļus

Izpratne par koučinga rīku izmantošanu

 

Individuālais darbs savā darba vietā 4 stundas Prasme izmantot vismaz 2 instrumentus
Koučinga sesija ar treneri-kouču 1 stunda Dalīšanās, atgriezeniskā saite, pilnveide
Learning buddy call 1 stunda Dalīšanās, atgriezeniskā saite, mācību process darba vietā
Atgriezeniskā saite Atgriezeniskās saites nozīme darba vietā

Atgriezeniskās saites rīki:

–       Hamburgers

–       FUKO

–       U.c.

Kā izmantot GROW kā atgriezenisko saiti

2.modulis

4 stundas

Spēja identificēt dažādus atgriezeniskās saites rīkus

Izpratne par atgriezeniskās saites nozīmi un kā to var izmantot konkrēti darba vietā

Prasme vadīt vismaz 1-2 atgriezeniskās saites rīkus

Individuālais darbs savā darba vietā 4 stundas Prasme izmantot vismaz 2 instrumentus
Koučinga sesija ar treneri-kouču 1 stunda Dalīšanās, atgriezeniskā saite, pilnveide
Learning buddy call 1 stunda Dalīšanās, atgriezeniskā saite, mācību process darba vietā
Klausīšanās un jautājumu uzdošanas tehnikas Klausīšanās līmeņi

Jautājumu veidi un to izmantošana

GROW un atgriezeniskās saites tehnikas + jautājumi+ klausīšanās

3.modulis

4 stundas

Spēja atpazīt dažādos klausīšanās līmeņus

Spēja izveidot atvērtā tipa jautājumus GROW modelim

Individuālais darbs savā darba vietā 4 stundas Prasme uzdot atvērtā tipa jautājumus GROW modelim (vai vēl vienam pēc izvēles)
Learning buddy call 1 stunda Dalīšanās, atgriezeniskā saite, mācību process darba vietā
Komandas motivācijas un koučings GROW izmantošana komandas darbā

Motivācijas veidi un grupu dinamika

Motivācijas veidošana, izmantojot jautājumus un dziļo klausīšanos

Atgriezeniskā saite kā motivācijas rīks (Clear leadership)

4.modulis

5 stundas

Spēja identificēt un atpazīt grupu dinamikas fāzes savā komandā un arī novērot citās komandās.

Prasme uzdot atvērtā tipa jautājumus kā motivācijas rīkus

Pielietot atgriezenisko saiti kā motivācijas rīku

Individuālais darbs savā darba vietā 4 stundas Prasme izmantot vismaz 2 instrumentus
Koučinga sesija ar treneri-kouču 1 stunda Dalīšanās, atgriezeniskā saite, pilnveide
Learning buddy call 1 stunda Dalīšanās, atgriezeniskā saite, mācību process darba vietā
Prioritāšu noteikšana un sistēmiska pieeja Prioritāšu noteikšanas tehnikas (kā saprast, kas ir svarīgākais)

Situācijas analīzes tehnikas

5.modulis

5 stundas

Apkopojums un sevis novērtējums par koučinga instrumentu izmantošanu

Turpmākā attīstības plāna sagatavošana – kā izmantos vairāk koučinga instrumentus