Alisa Lāce

 

Specializācija: Komunikācija, pašrealizācija, biznesa uzsākšana, personīga izaugsme, mūžizglītība, dzīves līdzsvars, pašapziņa.

 

Profesionālā misija: Atbalstīt Tevi pašizaugsmes un pašrealizācijas ceļā.

 

Mans moto: Labāk pamēģināt un gūt pieredzi, nekā nemēģināt un tad nožēlot.

 

Izglītība un pieredze:

    • Vairāk kā 10 gadu pieredze augstākajā un profesionālajā izglītībā
    • Konsultante un mentors ar mūžizglītību saistītos jautājumos
    • Sniedzu konsultācijas mācību kursu izstrādē, “Train the Trainee”, pašvadīta mācīšanās
    • Vairāk kā 50 veiksmīga studējošo noslēgumu darbu vadīšana
    • Laika plānošanas, pašefektivitātes un dzīves līdzsvara trenere
    • Projektu un komandas vadīšana
    • “System Coach APC” profesionāla kouča sertifikāts
    • Apgūta vēdiskā astroloģija (sertifikāts)
    • Bakalaura grāds biznesa un transporta loģistikā
    • Maģistra grāds transporta un loģistikā
    • Magistra grādspedagoģijā

 

Papildus informācija:

Ja vēlies ko mainīt, tad sāc darīt. Dari un nebaidies kļūdīties, jo tikai tā mēs mācamies. Izglītība mums palīdz novērst tās kļūdas, ko pieļāvuši citi, iziet no komforta zonas drošā vidē, iegūt lielāku prāta un rīcības brīvību. Ja mums nav mērķu, tad mēs piepildam citu mērķus, tāpēc apzinies un ej uz saviem mērķiem. Līdzsvarā un harmonijā ar sevi, ieklausoties sevī – savā dvēselē. 

 

Kontakti:

Scroll to Top