Andra Strautiņa

Specializācija: koučings biznesa uzsācējiem un NVO vadītājiem, grupu apmācības uzņēmumā par komandas darbu, izdegšanu u.c., koučings zaudējumos (darba zaudējums, izdegšana u.c.)

 

Izglītība, pieredze:

  • bakalaura un maģistra grāds sociālajā darbā
  • bakalaura grāds komunikācijas vadībā, ar specializāciju ārējo sakaru vadībā
  • vairāk nekā 8 gadu pieredze komunikācijā (sabiedriskās attiecības, mārketings) dažādās nozarēs – konferenču organizēšana, komunikācijas kampaņu izstrāde valsts un privātajā sektorā
  • vairāk nekā 4 gadu pieredze biznesa uzsācēju konsultēšanā LIAA biznesa inkubatoru programmā, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijā un RSU Biznesa inkubatorā B-Space
  • APC Profesionāls koučs
  • neformālās izglītības programma “Labbūtības un stresa pārvaldības koučinga programma” (100h)

 

Kontakti:

Scroll to Top