Mīlestība darba vietā

Vebināra ieraksts “Mīlestība darba vietā”

Šajā vebināra ierakstā – par mīlestības spēku un tās pozitīvo ietekmi uz darba kultūru, inovācijām un kolektīvu saliedēšanu. 

Emocijas ir būtisks elements mūsu ikdienas dzīvē, tostarp darba vidē, un mēs pētīsim, kā MĪLESTĪBA var kļūt par kultūras veidojošo spēku jebkurā organizācijā, veicinot inovācijas un uzņēmumu ilgmūzību.

GALVENIE VIRZIENI:

    • 📎 Emocijās darba vietā: emociju nozīme darba videi un to ietekme uz darbinieku veiktspēju un labklājību.
    • 📎 Mīlestība kā kultūras veidojošs spēks: kā mīlestība pret darbu, kolēģiem un uzņēmumu var kļūt par galveno kultūras veidojošo elementu.
    • 📎 Inovācijas un mīlestība: kā mīlestība darba vietā var stimulēt inovācijas, radošumu un uzņēmējdarbības attīstību.
    • 📎 Empātija un cilvēku saliedēšana: kā empatija un mīlestība pret kolēģiem var stiprināt komandas saikni un kolektīvo darba gaisotni.
    • 📎 Praktiski risinājumi un padomi: daži praktiski ieteikumiem un instrumenti, kā mīlestību integrēt darba kultūrā un veicināt tās pozitīvo ietekmi. 

VEBINĀRU VADA: Laila Snidzāne

 

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top