EMOCIONĀLĀ INTELIĢENCE KAS PAR ZVĒRU UN KĀPĒC PILNVEIDOT

Vebināra ieraksts “Emocionālā Inteliģence – kas par “zvēru” un kāpēc pilnveidot”

Emocionālo inteliģenci sauc par vienu no svarīgākām nākotnes iemaņām. Un tas ir saprotami, ņemot vērā cik ātri mainās pasaule apkārt un cik ļoti aug vajadzība būt elastīgiem, motivētiem un nosvērtiem savās ikdienas gaitās un arī darbā.

Personīgā līmenī, attīstot savu Emocionālo inteliģenci:

   • Pieaug apzinātība un tātad parādās vairāk izvēles iespēju;
   • Paaugstinās stresa noturība un tolerance;
   • Pieaug personīgās motivācijas līmenis;
   • Aug labbūtības līmenis;
   • Uzlabojas komunikācijas prasmes un attiecības ar citiem cilvēkiem.

Arī organizācijas ir ieinteresētas savu darbinieku emocionālā briedumā un tas ir ļoti labi un pareizais ceļš – emocionāli attīstīta komanda tieši ietekmē uzņēmuma labklājību, jo:

   • Pieaug darbinieku lojalitāte un iesaiste;
   • Paaugstinās to efektivitāte un produktivitāte;
   • Labāka stresa noturība un emocionālās izdegšanas profilakse;
   • Komunikācijas prasmju attīstība;
   • Savtarpējo attiecību uzlabošanās komandā un tās saliedēšana.

Emocionālā inteliģence ir skaidri definēta un uzmērāma spēja atpazīt emocijas, izprast to rašanās cēloņus, pārvaldīt tās un elastīgi izmantot emocijas, lai palielinātu domāšanas un problēmu risināšanas efektivitāti.

EI attīstība ļauj jums izvēlēties reakcijas un sajūtas konkrētajā situācijā. Ideja ir vienkārša: jo lielāka izvēle, jo lielāka pielāgošanās. Tātad arī personīgā efektivitāte ievērojami palielinās. 

 

Šī vebināra tēmas:

   • 📎 Kas ir emocionālā inteliģence un no kā sastāv mūsu emocionālās reakcijas mehānisms.
   • 📎 Emocionālās inteliģences pilnveides priekšrocības individuālā līmenī jeb kāds ir sagaidāmais rezultāts.
   • 📎 Daži cipari no pētījumiem par emocionālās inteliģences pilnveides ietekmi un uzņēmumu rādītājiem, līderību un cilvēku iesaisti.
   • 📎 Prasmes, spējas un zināšanas, kas veido emocionālo inteliģenci un palīdz to pilnveidot.
   • 📎 Daži instrumenti emocionālās inteliģences pilnveidei.

 

Vada: Laila Snidzāne

 

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top