Vadītājs kā mentors

Vadītājs kā mentors

Mentorings kļūst arvien populārāks un vadītāji šo pieeju izmanto arvien biežāk, gan ieviešot to kā kultūru savās komandās un organizācijās, gan paši kļūstot par mentoriem saviem mazāk pieredzējušākiem kolēģiem. Kāpēc tā? Pavisam vienkārši – šī pieeja strādā un palīdz sniegt labāko saviem cilvēkiem! Mentoringa process rada pārliecību, iedvesmo, veido uzticēšanos un paātrina komandas attīstību!

Kas īsti ir mentorings?

Mentorings ir profesionālas attiecības, kurās pieredzējis cilvēks (mentors) palīdz otram (mentorējamais) attīstīt īpašas prasmes, zināšanas un īpašības, kas veicinās mazāk pieredzējušās personas profesionālo un personīgo izaugsmi. Tā ir profesionāla darba alianse, kurā indivīdi laika gaitā strādā kopā, lai atbalstītu attiecību partneru personīgo un profesionālo izaugsmi, attīstību un panākumus, sniedzot pieredzi, zināšanas un psihosociālo atbalstu.

Krams K.E. (1985)* izteica teoriju, ka mentori var nodrošināt četras psihosociālas funkcijas (atsevišķi vai kopā visas četras):

    • palīdzēt kolēģim attīstīt profesionālo sevis izjūtu (pieņemšana un apstiprināšana, atzīšana),
    • nodrošināt problēmu risināšanu un sniegt atbalstu (konsultācijas),
    • sniegt cieņu un atbalstu (draudzība),
    • kā arī identifikācijas un lomu modelēšanas nodrošināšana (lomu modelēšana).

Jebkurā gadījumā mentoringa attiecības sākas ar vienošanos un mērķa noteikšanu – kāds tieši atbalsta veids ir sagaidāms un kādi būs savstarpējās sadarbības noteikumi un sagaidāmie ieguvumi.

Kas ir mentors?

Mentors ir cilvēks, kurš palīdz citiem augt, pārvērtēt, paplašināt savas robežas, kļūt par līderiem savā attiecīgajā darbības jomā un interešu lokā.

Vadītāja-mentora galvenie mērķi:

    • Atmodināt otrā cilvēkā izaugsmes vēlmi un motivāciju pilnveidoties;
    • Radīt optimālus, drošus apstākļus izaugsmei, palīdzēt pārvarēt izaugsmes pretrunas, bažas un bailes;
    • Rūpēties par mentorējamo un uzturēt cerību un centību uz panākumiem;
    • Palīdzēt izjust veiksmes prieku un izbaudīt panākumus.

Šo mērķu īstenošana īsti nav iespējama bez drošas vides un atbalsta, abpusējās uzticēšanās veidošanas.

Tieši vadītājs, ja tas ir mentors, veido telpu mācībām, izaugsmei, telpu, kurā ir droši būt un augt – kur katrs no šo attiecību dalībniekiem, partneriem var drosmīgi teikt, ka nesaprot, censties darīt lietas, pieļaut kļūdās un nejust bailes parādīt savu vājumu.

Veiksmīgas mācīšanās/izaugsmes būtība:

 

Mentorējamam šāda veida partnerība sniedz vairāka pozitīvas lietas, tādas, kā:

    • iespēja sasniegt mērķus efektīvāk nekā strādājot vienatnē,
    • iespēja izpētīt savu mācīšanos veidu un atrast labāko,
    • iespēja sākt veidot savu ekspertīžu tīklu,
    • gūt labumu no kāda cita uzmanības un kompetences.

Tomēr mentoringa attiecības ir attīstošas ne tikai jaunākam kolēģim, bet patiesībā arī pašam mentoram, mūsu gadījumā vadītājam. Ieskatieties mentora personiskās iezīmēs, kurām jāpiemīt un kuras padziļinās un attīstās sadarbības laikā. Padomā, kuras no šīm iezīmēm un īpašībām Tev jau piemīt? Kuras Tu vēlētos attīstīt vai pieslīpēt?

 

Katrs vadītājs lielākā vai mazākā mērā, apzinātāk vai neapzināti it piemērs savai komandai, ir mentors tiem cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams un kuru ir gatavi mācīties. Katrs vadītājs var attīstīt mentoringa komunikācijas veidu savā komandā, rādot pozitīvu piemēru un veicinot atklātu, caurspīdīgu komunikāciju.

Šeit ļoti noderīgi būs mentoringa attiecību komunikācijas zelta likumi (un ne tikai, patiesībā jebkuras komunikācijas):

RUNĀT:

 

KLAUSĪTIES:
·       “Veido” klausītāju – parūpējies, ka cilvēks tevi labi dzird un šobrīd ir gatavs uzklausīt un veltīt tam visu savu uzmanību, ja nepieciešams, iedod laiku noskaņoties un safokusēties.

·       Runā īsi un ar vārdiem, ko saprot otra persona – nelieto specifiskus terminus, ko otrs cilvēks varētu pārprast, iespēju robežās neveidojot neveiklas situācijas, kad būtu jāpārjautā kaut kādi vārdi, jo to nozīme var būt neskaidra.

·       Saņem atgriezenisko saiti – ik pa laikam pajautā, kurs otrs cilvēks šobrīd ir ar informācijas izpratni, kādi jautājumi, sajūtas, viedoklis..

·       Saskaņo izpratni – ik pa laikam palūdz otru cilvēku izstāstīt saviem vārdiem, kas ir izprasts, precizē un koriģē, ja nepieciešams.

·       Kļūsti par klausītāju – velti 100% savas uzmanības otram cilvēkam un tā teiktajam, viņa domām un iekšējiem pārdzīvojumiem.

·       “Klausies” aktīvi – iesaisti savu ķermeni kā rīku: māj ar galvu, izmanto mīmiku un žestus, izmanto uzmundrinošus vārdus, precizē un uzdod jautājumus, kad jūti, ka būtu tas nepieciešams.

·       Parādi, ka tu saproti – apkopo un pārfrāzē otra cilvēka teikto, padalies ar to, ko esi sapratis, precizē vai saprati pareizi un pietiekami.

 

Kā vēl vadītājs var “pielaikot” mentora lomu un palīdzēt saviem komandas biedriem augt?

Šim nolūkam ļoti palīdzēs “HELP2GROW” (tulk. palīdzēt, lai augtu) pieeja, kad vadītājs nodrošina daudzpusīgu iespēju telpu, kur katrs var augt un izmantot savas stiprākās puses un talantus:

 • Uzklausiet savas komandas un visas kopienas konstruktīvu neapmierinātību. Dariet to regulāri.

Ko cilvēki dara? Kādus rezultātus cilvēki vēlas? Kas viņiem sāp?

Parādiet, ka esat dzirdējuši, atbildiet, pārjautājiet – ko jūs varat darīt – sev un sabiedrībai?

 • Izveidojiet telpas, kur cilvēki var satikties, justies saistītiem, sazināties, mācīties, radīt.

Pievilcīgas koplietošanas telpas jūsu organizācijā.

Atraktīvas koplietošanas telpas apakšgrupām – jauniešiem; pa jomām ar īpašām vajadzībām.

Regulāras tematiskās tikšanās ar visiem kolēģiem kopā arī, ja darbs notiek attālināti.

 • Veiciniet vajadzību pēc zinātkāres, aiciniet pie sevis cilvēkus, kuri pieredzējuši panākumus savā jomā.

Lai nāk un stāsta par saviem panākumiem, iedvesmo, rada pozitīvu skaudību.

 • Veidojiet izaicinošu vidi, vajadzību pēc augstākas dzīves kvalitātes, rezultātiem.

Izklāstiet izaicinājumus, kurus uzņematies, saņemiet apstiprinājumu, atbalstu. Dalaties atklāti par sekās, kas var iestāties, ja izaicinājums netiks pieņemts.

 • Uzklausiet un atbalstiet darbinieku līdzdalību un radošās iniciatīvas.

Veiciniet nevis pareizu funkciju izpildi, bet jaunas idejas, uzlabošanas iniciatīvas un palīdziet tās īstenot.

 • Veiciniet, stipriniet lepnuma sajūtu par savu organizāciju.

Prezentējiet sasniegtos rezultātus savai komandai un visai organizācijas sabiedrībai. Ļaujiet pašiem cilvēkiem runāt par saviem panākumiem.

Veiciniet dialogu un padomājiet katrs par saviem rezultātiem un sasniegumiem katrā no zemāk piedāvātiem punktiem.

 1. REZULTĀTI

Vai man/jums/mums patīk rezultāti?

Sākotnējais rezultātu avots ir sapņi, lieli sapņi un ieceres.

 1. IZAUGSME

Vai es/tu/mēs vēl augam?

Izaugsmes avots ir vajadzība pēc lielākas kompetences.

 1. ATTIECĪBAS

Vai es/tu/vai mēs joprojām esam kopā? Vai veidojam, atjaunojam katru rītu mūsu attiecības

Potenciālas attiecības ir tad, kad mums abiem ir jautājumi viens otram un mums ir ko teikt viens otram. Faktiskās attiecības rodas, kad mēs īstenojam savus nodomus.

Mums ir jāsazinās ar citiem cilvēkiem tā, it kā tā būtu pirmo reizi dzīvē un arī vissvarīgākā reize. Cilvēki ir jāredz, jādzird, jāciena, jāatzīst.

 1. INICIATĪVA

Vai es/tu/vai mēs vēl kaut ko iniciējam?

Realizētajai iniciatīvai ir jānes prieks.

 1. DISCIPLĪNA

Vai es/tu/mēs esam neatlaidīgi? Īpaši garās distances, grūtos brīžos?

Vienā sarunā dzirdēju labu vadītāja un tā lomas definējumu. Tas skanēja šādi: “Vadītājs nav atbildīgs par rezultātu. Vadītājs ir atbildīgs par cilvēkiem, kuri ir atbildīgi par rezultātu.” Man jau šķiet, ka mentoringa pieeja vadībā tieši tādu domāšanas veidu arī palīdz uzturēt un attīstīt, jo vadītājam-mentoram rūp, tas vēlas, lai viņa mentorējamais sasniedz savas maksimālās virsotnes, lai aug un attīstās. Vadītājs-mentors ir gatavs bez skaudības un bailēm dalīties ar savām zināšanām un pieredzi, lai otram cilvēkam ceļš ir vieglāks un ātrāks.

Ko darīt, ja tomēr iezogas dažādas domas un šaubas “Bet ja nu mans mentorējamais būs tik veiksmīgs, ka pāraugs mani, ka ieņems manu vietu?”. Tas taču ir lieliski! Ja neapstāsies un augsi līdzi, ja attīstīsi savas personīgās īpašības, cīnīsies ar saviem iekšējiem “dēmoniem”, tad jau tas nozīmēs tikai to, ka tajā brīdī, kad tavs mentorējamais nokļūs līdz tavam līmenim, līdz tavai vietai, tu būsi jau vēl pakāpienu augstāk un vēl vairāk būsi spējīgs izmantot visu savu potenciālu un sniegt vēl lielāku labumu sabiedrībai un cilvēkiem apkārt! Palīdzi citiem, lai augtu pats!

Rakstu sagatavoja: Laila Snidzāne, vadītprasmju un komandu attīstības koučs, mācību centra “MetaCoach” (www.metacoach.lv) vadītāja.

*https://www.bu.edu/sph/files/2012/01/Ragins_Mentor-functions-and-outcomes.pdf

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top