Loading Pasākumi

« Visi Pasākumi

Labbūtības un stresa pārvaldības kurss

Septembris 12 @ 18:00 - Decembris 12 @ 21:00

Labbūtības un stresa pārvaldības kurss

Statistika liecina, ka vai nu nezinām kā, nevēlamies vai nespējam izdarīt sev veselīgākās izvēles dzīvē un darbā, rūpējoties par sevi, savu labsajūtu un labbūtību kopumā. Gandrīz puse aptaujāto 2022. gadā  atzina, ka darbā jūtas izdeguši, 2023. gadā – 40 %. Augstu stresa līmeni uzrādīja gandrīz puse respondentu (E. van der Beek veiktas aptaujas).

Stress bija, ir un neizskatās, ka nākotnē samazināsies. Mums kopā jādomā, kā to novērst, mazināt tā ietekmi un veicināt stresa noturības trenēšanu, jo – kā mēs katrs jūtamies, ietekmē mūsu ģimenes, darbā – komandas darbu, organizāciju un kopumā – sabiedrību.

Jautājums- kā zināt, kam tieši jāpievērš uzmanība. Un vēl  līdzīgi jautājumi parādās:

    • Kā iemācīties laicīgi noteikt savu stresa līmeni, lai nepieļautu ilgstoši nepārvaldīta stresa pāriešanu izdegšanas stadijā. Un tad – kā tikt ar konstatēto stresu galā?
    • Kā tieši veicināt labbūtību savā privātajā un darba dzīvē?
    • Ko darīt, lai noturētu uzsāktos veselīgos ieradumus?
    • Kā uzlabot savu dzīves/ darba līdzsvaru un trenēt stresa noturību?
    • Kā lielajā informācijas gūzmā neapjukt un izdarīt sev atbilstošākās un veselīgākās izvēles?
    • Kādas metodes un instrumentus izmantot, lai konstatētu stresu vai izdegšanu individuālā un komandas līmenī darbā?
    • Kā sevi motivēt ilgtermiņa rezultātam, kas prasa iekšējo resursu ieguldījumu un gribasspēku?

Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atbildēsim šajā mācību kursā 100 akadēmisko stundu apmērā, apgūstot teoriju, praktizējot metodes individuāli vai ar mācību kolēģiem un daloties katrs savā pieredzē.

 

Šī kursa saturs domāts tiem, kas vēlas padziļināti apgūt sistemātisku labbūtības veicināšanu un stresa pārvaldības iespējas individuālā un profesionālā līmenī, izmantojot piedāvātās vairāk kā 30 metodes un koučinga pieeju.  Apgūstot šīs zināšanas, vairs nevarēsiet teikt “Es nezinu, kā”, runājot par stresa pārvaldību. Jums būs pieejams plašs informācijas apjoms un apgūtas iemaņas, kā sev palīdzēt nepieļaut augstu stresa līmeni, ko izraisa iekšējie vai ārējie faktori. Un, ja jūs darbā vadāt komandas, varēsiet izmantot apgūtās zināšanas arī darbā.

Programma piedāvā ne tikai iespēju noteikt savu stresa līmeni, uzzināt par stresa un izdegšanas veidošanos, ietekmi uz fizisko un mentālo veselību, izprast labbūtības uzturēšanai nepieciešamos risinājumus, bet arī apgūt koučinga pamatkompetences, metodes un pieejas, ko izmantojot,  kopumā uzlabojas psihoemocionālais stāvoklis un tiek veicināts dzīves līdzsvars.

Koučings ir viens no ekoloģiskākajiem veidiem, kā spēt ieraudzīt savus un citu resursus risinājumiem, uzstādīt konkrētus mērķus, noteikt prioritātes un izstrādāt plānu, kā tos sasniegt. Koučinga rezultātā ceļas apzinātības līmenis, notiek transformācijas process personīgā līmenī, jo tiek pievērsta lielāka uzmanība savas uzvedības un domāšanas paterniem, ieradumiem un uzskatiem, un veiktas vēlamās izmaiņas.

 

KURSA MĒRĶI:

    • Veicināt izpratni par labbūtību, tās dažādiem aspektiem, par stresa reakcijas un izdegšanas veidošanos, cēloņiem, ilgtermiņa stresa ietekmi uz psihoemocionālo un fizisko veselību, ikdienas dzīves kvalitāti un profesionālo sniegumu.
    • Mācēt atpazīt ilgstoša stresa un izdegšanas pazīmes un stadijas sev un citiem.
    • Mācēt izstrādāt sev atbilstošāko labbūtības un stresa pārvaldības stratēģiju un plānu.
    • Dažādu metožu un koučinga pieejas apgūšana un praktizēšana stresoru konstatēšanai un novēršanai,  dzīves un darba kvalitātes uzlabošanai un izdegšanas prevencijai.
    • Izprast koučinga pielietošanas iespējas ikdienā savas vai savas komandas labbūtības veicināšanai.
    • Uzreiz integrēt apgūtās metodes darbā un dzīvē, daloties pieredzē ar citiem mācību dalībniekiem to izmantošanā un rezultātos.
    • Pēc izvēles izstrādāt personīgo vai darbā izmantojamu labbūtības veicināšanas un stresa pārvaldības plānu, kas nodrošinās psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanos individuālā vai komandas un organizācijas līmenī.
    • 3 mēnešu laikā ieviest un trenēties noturēt savus izveidotos veselīgos ieradumus.

KURSS BŪS VĒRTĪGS:

    1. Ikvienam, kas meklē sistemātisku pieeju un risinājumus savas veselības uzlabošanai un stresa pārvaldības iemaņu apgūšanai, lai nenonāktu izdegšanas stadijā vai nepiedzīvotu to atkal, ja tāda bijusi.
    2. Vadītājiem, kas, apgūstot teorētiskās zināšanas un metodes, vēlas atbalstīt savus darbiniekus un veicināt viņu labbūtību.
    3. Personāla attīstības vadītājiem, HR speciālistiem, iekšējiem treneriem, kas meklē zināšanas un informāciju par labbūtību, stresa pārvaldību un iespējām, kā izstrādāt stresa un izdegšanas risku prevencijas plānu savā darba vietā, kā arī vēlas apgūt konkrētas ikdienā izmantojamas metodes.
    4. Koučiem, kas vēlas apgūt padziļinātu labbūtības programmu un turpināt specializēties šajā jomā.
    5. Darba aizsardzības speciālistiem, lai gūtu padziļinātas zināšanas par stresa un izdegšanas prevencijas iespējām, ko ieteikt uzņēmumiem.

 

Kopējais kursa apjoms ir 100 akadēmiskās stundas un sastāv no:

    • mācībām attālināti zoom platformā,
    • mājas darbu izpildes,
    • literatūras apgūšanas,
    • regulāras jaunu metožu praktizēšanas,
    • darba pie sava labbūtības plāna,
    • pārbaudes darba mācību noslēgumā.

 

DALĪBNIEKU IEGUVUMS PĒC KURSA APGŪŠANAS:

    1. Skaidrība un lēmumi, ko un kamdēļ mainīt, lai uzlabotu savu mentālo un fizisko veselību.
    2. Teorētiskās zināšanas un izpratne par labbūtību, izdegšanu un stresu, tā pārvaldības iespējām individuālā, komandu un organizācijas līmenī.
    3. Apgūtas vairāk kā 30 metodes izmantošanai ikdienā.
    4. Praktiskās iemaņas dažādu koučinga metožu un stresa pārvaldības instrumentu izmantošanā.
    5. Personīgais un darbā realizējams labbūtības veicināšanas, stresa pārvaldības un izdegšanas risku prevencijas plāns.
    6. Spēja atpazīt savas ilgstoša stresa reakcijas un pazīmes, izprast to iemeslus un atpazīt izdegšanas sindroma pirmās pazīmes un zināt, kā rīkoties, lai nepieļautu izdegšanas stadijas iestāšanos.
    7. Spēja ieteikt citiem (kolēģiem, darbiniekiem, ģimenes locekļiem) stresa pārvaldības metodes un paņēmienus labbūtības veicināšanai.

 

MĀCĪBU DATUMI (mācības notiek attālināti):

1.modulis

    • 12.09.2024. plkst. 18:00-21:00, ceturtdiena
    • 21.09.2024. plkst. 10:00-17:00, sestdiena

2.modulis

    • 26.09.2024. plkst. 18:00-21:00, ceturtdiena
    • 05.10.2024. plkst. 10:00-17:00, sestdiena

3.modulis

    • 17.10.2024. plkst. 18:00-21:00, ceturtdiena
    • 26.10.2024. plkst. 10:00-17:00, sestdiena

4.modulis

    • 31.10.2024. plkst. 18:00-21:00, ceturtdiena
    • 09.11.2024. plkst. 10:00-17:00, sestdiena

5.modulis

    • 21.11.2024. plkst. 18.00-21.00, ceturtdiena
    • 30.11.2024. plkst. 10:00-17:00, sestdiena
    • 12.12.2024. plkst. 18.00-21.00, ceturtdiena (eksāmens un sertifikācija)

Katra moduļa ietvaros iekļauts arī mājas darbs un darbs pāros metožu praktizēšanai individuāli izvēlētā laikā.

 

KURSA PROGRAMMA:

1.MODULIS:

    1. Ievads stresa pārvaldībā
    2. Kāpēc zinām, ka ir stress, bet neko nedarām
    3. Stresa jēdziens un teorija
    4. Ko nozīmē – tikt galā ar stresu
    5. Stresa  iedalījums, izpausmes veidi un ietekme uz organismu
    6. Stresa reakciju psihiskie un fiziskie veidošanās mehānismi
    7. Stresa cēloņi un faktori privātajā dzīvē. Iekšējie un ārējie stresori
    8. Profesionālā stresa cēloņi darbā – individuālā, komandas un organizācijas līmenī
    9. Absentisms, prezentisms, tā iemesli un ietekme.

2.MODULIS:

    1. Labbūtības jēdziena skaidrojums un teorija
    2. Labbūtība personīgajā un profesionālajā darba vidē
    3. Koučinga jēdziena skaidrojums, koučinga uzdevums un izmantošana ikdienā
    4. Koučinga loma un iespējas stresa pārvaldības procesā
    5. Stresa pārvaldībā neoderīgās kouča kompetences
    6. Koučinga pieejas izmantošana komandas stresa līmeņa mazināšanai un labbūtības veicināšanai
    7. Sava un darbinieku psihoemocionālā stāvokļa izpētes iespējas – koučinga metodes iekšējo un ārējo stresoru konstatēšanai
    8. Personīgā stresa prevencijas plāna un labbūtības mērķu uzstādīšana.

3.MODULIS:

    1. Dzīvesspēka (resilience), stresa adaptēšanās spēju veicināšana
    2. Koučinga metodes labbūtības veicināšanai, stresa un izdegšanas risku mazināšanai:
      • dzīves – darba līdzsvara veicināšanai
      • stresoru konstatēšanai
      • mērķu uzstādīšanai
      • risinājumu meklēšanai
      • lēmuma pieņemšanai

      3. Metaforiskās kārtis kā koučinga instruments

4.MODULIS:

    1. Emocionālā inteliģence, tās nozīme labbūtības veicināšanā
    2. Emocionālās inteliģences kompetences, kas nepieciešamas stresa pārvaldībai
    3. Emociju iedalījums un pārvaldība
    4. Emocijas konstanto pārmaiņu un krīzes laikā
    5. Izdegšana – cēloņi, process un sekas
    6. Personības psiholoģiskie faktori, kas veicina izdegšanu
    7. Stresa noturības trenēšana – fiziskais, emocionālais un kognitīvais līmenis

5.MODULIS:

    1. Stresa pārvaldības stratēģijas, labbūtības veicināšana – individuālais līmenis
    2. Labbūtības stratēģijas un plāna nozīme uzņēmumā darbinieku atbalstam
    3. Organizācijas un vadītāju loma darbinieku labbūtības nodrošināšanā un izdegšanas risku novēršanā
    4. Dažādi instrumenti stresa līmeņa noteikšanai, stresa un labbūtības novērtēšanas testi
    5. Izdegšanas risku un stresa prevencijas plāns – komandas un organizācijas līmenis:
      • diagnostikas iespējas un instrumenti
      • mērķu uzstādīšana komandas un organizācijas līmenī
      • iespējamās stratēģijas un darbības plāns

     6. Pēc izvēles: darbs pie sava vai savas organizācijas/ komandas stresa prevencijas un labbūtības plāna

     7. Eksāmens – savu izstrādāto plānu prezentācija

     8. Apliecību izsniegšana un svinības!

 

 

KURSU VADA:

Evija van der Beek

vadībzinātnes maģistre, diplomēta un sertificēta supervizore, emocionālās inteliģences, labbūtības līderības un koučinga trenere, labbūtības un līderības koučs ar ilggadēju pieredzi vadošos amatos starptautiskos uzņēmumos, ICTA/APC (International Coach & Trainer Association)  sertificēta koučinga trenere, ICTA/APC profesionālā kouča sertifikāts.

Papildus informācija:

 

MĀCĪBU MAKSA:

Kursa  standartcena ir 240 eur par 1 moduli jeb kopā 1200 eur (ieskaitot PVN). Kursa apmaksa iespējama pa daļām (vienmērīgās daļās bez papildus uzcenojuma)!

Agrās rezervācijas atlaides:

   • Reģistrējoties un apmaksājot avansu 180 eur vērtībā līdz 2024.gada 1.jūnijam, viena moduļa cena ir tikai 180 eur jeb kopējā kursa maksa – tikai 900 eur (atlaide 300 eur vērtībā!)
   • Reģistrējoties un apmaksājot avansu 220 eur vērtībā līdz 2024.gada 1.augustam, viena moduļa cena ir tikai 220 eur jeb kopējā kursa maksa – tikai 1100 eur (atlaide 100 eur vērtībā!)

 

REĢISTRĒŠANĀS KURSAM:

   • Par jebkādiem jautājumiem par kursa saturu vai mācību procesu, rakstiet Evijai vanderevija@gmail.com.
   • Lai reģistrētu savu dalību kursā, sūtiet savu Vārdu, Uzvārdu, e-pasta adresi un telefonu uz +371 29412983 vai metacoach.lv@gmail.com, mēs sazināsimies ar jums par tālākām formalitātēm.

 

❤️ KO PAR ŠO KURSU TEICA IEPRIEKŠĒJIE DALĪBNIEKI:

 

Please follow and like us:

Details

Start:
Septembris 12 @ 18:00
End:
Decembris 12 @ 21:00
Event Categories:
, , ,
Event Tags:
, , , , , ,

Venue

Online

Organizer

MetaCoach Center
Telefona numurs:
+37129412983
Email:
metacoach.lv@gmail.com
Website:
www.metacoach.lv
Scroll to Top