Fon Tūna ausis

“Fon Tūna ausis” jeb četru pušu komunikācijas modelis

“Fon Tūna ausis” jeb četru pušu komunikācijas modeļa izmantošanas mērķis ir divējāds: 

    1. No vienas puses, tas ļauj atklāt savu dominējošo ausi, t.i., dominējošo veidu, kā uztveriet to, ko citi cenšas pateikt. 
    2. No otras puses, tas palīdz apzināties, ka var un vajag mēģināt izmantot visas ausis, lai pielāgotu savu reakciju labākai izpratnei par dzirdēto. 

 

Mūsu saziņai ir četri līmeņi: 

    1. ATTIECĪBAS – atklāj kaut ko par to, ko jūs domājat par savām attiecībām ar otru personu (“Kā šī persona pret mani izturas? Kāds ir mūsu attiecību statuss?”).
    2. PAŠATKLĀSME – atklāj jūsu motīvus, vērtības, emocijas utt. (“Kas ir šī persona? Kāda ir otras personas loma?”).
    3. AICINĀJUMS – jūsu ziņa var saturēt lūgumu, vēlmi, padomu, instrukcijas utt. (“Ko viņš/viņa vēlas, lai es daru? Ko man darīt ar šo informāciju?”).
    4. FAKTI – dati, neapstrīdama patiesība, pārbaudāma informācija (“Kas ir fakti? Kāda ir šī vēstījuma objektīvā nozīme?”).

 

 

UZDEVUMS ATTĪSTĪBAI:

Šī uzdevuma mērķis ir sniegt jums priekšstatu par to, kāda ir jūsu dominējošā fon Tūna auss, un aicināt jūs padomāt par to, kāda būtu otra cilvēka dominējošā auss, lai pielāgotu savu komunikāciju tā, lai teiktais būtu piemērotākais šim cilvēkam. 

1. solis: Lietojiet aktīvu klausīšanos, kad uzklausāt teikto par jebkuru profesionālās dzīves situāciju. Izmantojiet “4 ausis” pa vienai, atsaucoties uz katras “auss” aprakstu un izmantojot iepriekš attēlā uzdotos jautājumus. 

2. solis: Atbildiet un pārdomājiet šādus jautājumus:

 • Kāda būtu jūsu dabiskākā reakcija uz situāciju, kurā esat nonācis? Kura no iepriekšminētajām ir jūsu dominējošā fon Tūna auss?
 • Kura no tām jums patīk/ar kuru jūtaties ērti?
 • Kura no tām jums nepatīk/ kam nepiekrītat/ ko vispār neatzīstat? Vai jūsu reakcija mainītos, ja šo situāciju aprakstītu kāds cits? Kādēļ? Kuru no fon Tūna ausīm jūs vēlētos izmantot biežāk? Kādēļ? 

Pamatojoties uz iepriekš sniegtajām atbildēm, mēģiniet izmantot visas fon Tūna ausis. 

 

Mēģiniet noskaidrot, kādas ir labākās atbildes uz saziņu, atsaucoties uz visiem saziņas līmeņiem. Vai jūsu reakcija ir mainījusies? 

 

Kāda ir Tava “vadošā” auss? Padalies 🙂

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top