Tehnika “5 soļi līdz pārmaiņu pieņemšanai”

Pārmaiņas, it īpaši, ja tās nāk negaidītas un nevēlamas, izsauc plašu nepatīkamu emociju gammu un rada trauksmi, stresu un pat paniku, kas neļauj adekvāti izvērtēt jauno situāciju un pieņemt konstruktīvus lēmumus.

Zīmīgi, ka līdzīgu ietekmi var radīt arī negaidītas, bet it kā par pozitīvām uzskatāmas pārmaiņas, piemēram, ievērojams paaugstinājums darbā.

Dominējošās emocijas šajā kokteilī ir zaudējuma sajūta un bailes. Tiek zaudēts kaut kas ierasts, labi pazīstams, kas “vienmēr ir bijis”, tā vietā nākot kam svešam, nepazīstamam, nezināmam un tāpēc biedējošam.

Efektīvā tehnika “5 soļi līdz pārmaiņu pieņemšanai”palīdzēs adekvāti izvērtēt jauno situācijā, sakārtot to un pieņemt konstruktīvākos lēmumus tās risināšanā.

Tehnika vērsta uz

 • racionālu situācijas izvērtēšanu, apzinoties pārmaiņu reālās ietekmes zonas un atsijājot iedomātās;
 • jaunu iespēju apzināšanu;
 • uzmanības fokusēšanu uz konkrētu rīcību, tā novēršoties no turpmākas “panikošanas”.

Tehnika “5 soļi līdz pārmaiņu pieņemšanai” piemērota kā paškoučingam un darbam ar individuālajiem klientiem, tā arī komandā, kad to vai atsevišķu komandas dalībnieku skārušas pēkšņas pārmaiņas, kas izjauc ierasto darba kārtību un kuru radītās emocijas traucē efektīvam darbam.

5 soļi līdz pārmaiņu pieņemšanai

 1. Skaidri noformulē, kādas pārmaiņas ir notikušas. Pārliecinies, ka piefiksēti konkrēti fakti. (Piemēram, “es zaudēju darbu”, nevis “mēs vairs nevarēsim atļauties kredītu mājai un tāpēc mums nebūs otra bērna”.)Piefiksē visas dzīves jomas, ko tieši skar notikušās pārmaiņas.

 1. Uzraksti visu, ko jūties zaudējis vai zaudējusi, blakus pierakstot, ko vēlies tā vietā. (Ērtībai vari izmantot pievienoto tabulu.) Ja pirmajā mirklī šķiet, ka vēlies tieši to, kas ir zaudēts, un aizvietotāju atrast nav iespējams, dod sev laiku iedziļināties situācijā un savās vēlmēs, atrodot svarīgas nianes. (Piemēram, ja tiek zaudēti ienākumi un neko citu kā ienākumus pirmajā mirklī to vietā iedomāties nevari, tad, iespējams, vari diferencēt nianses. Ja ir zaudēts darbs un reizē ar to ienākumi no algota darba, varbūt šī ir īstā reize atcerēties, ka patiesībā jau sen vēlējies sākt savu uzņēmējdarbību un vēlamā vietā vari rakstīt ienākumus no personīgās uzņēmējdarbības.)

 1. Izpēti jauno situāciju un pieraksti visu, kas tajā ir radies no jauna. (Piemēram, brīvas 8 darba stundas.)

 1. Saliec kopā abus sarakstus un atrodi saistības, asociācijas – kura joma / lieta kuru ietekmē vai varētu ietekmēt. (NB! Ja pirmajā brīdī šķiet, ka saistības nav nekādas – dod sev laiku un piefiksē jebkuru pat visnegaidītāko un šķietami neloģiskāko asociāciju!) Atļauj sev izfantazēties par tām! (Piemēram, ienākumu zaudējums liek man atteikties no vakara kārumiem; to vietā es vēlos veselību. Savukārt viena no lietām, kas man radušās jaunajā situācijā, ir brīvība un neatkarība no darba devēja. Pirmā asociācija – brīvība no ikvakara kārumiem nāks par labu manai veselībai. Es zaudēšu pāris kg liekā svara, izskatīšos jaunāka, tas man dos pašapziņu, kas savukārt noderēs, veidojot jaunas sadarbības.)

 1. Izvēlies to piefiksēto pāri vai asociāciju, kas Tevi visvairāk iedvesmo, un izveido rīcības plānu, kā Tu vari tikt pie kārotā!

DARBA LAPA:

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Notikušās pārmaiņas: ………………………………………………………………………………………………

Jūtos zaudējis/usi Vēlos tā vietā Esmu ieguvis/usi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Piefiksētie lietu, vērtību pāri vai asociācijas:

 1. ……………
 2. …………..
 3. …………….
 4. ………………
 5. ……………..

 

Darbības plāns:

 1. ……………………………..
 2. …………………………..
 3. ………………………………
 4. …………………………………….
 5. ……………………………

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Lai viegli pārmaiņās! Lai veicas!

 

Raksta autore: Austra Gaigala, Dr.philol., transformāciju un personīgās izaugsmes koučs

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top