Koučings darba vietā

Vebināra ieraksts “Koučings darba vietā”

Koučings ir vērtīgs instruments, ko darba vietā izmanto dažādu iemeslu dēļ, piemēram, lai uzlabotu individuālo un komandas sniegumu, veicinātu profesionālo izaugsmi, uzlabotu vadības prasmes un radītu pozitīvu darba vidi. Tas ir efektīvs instruments talantu attīstīšanai, izaicinājumu risināšanai un darbinieku potenciāla maksimizācijai.

Šajā vebinārā par situācijām, kur koučings var būt ļoti noderīgs, kādus rezultātus tas var sniegt, kā arī, kas ie nepieciešams, lai sāktu izmantot šo pieeju savā darba vietā.

Gavenās tēmas:

   • 📎 Kāpēc lietot koučinga paņēmienus darba vietā un ko tas sniedz individuālā, komandas un organizācijas līmenī.
   • 📎 Kā integrēt koučinga pieeju darba vidē.
   • 📎 Kas ir nepieciešams, lai veidotu uz attīstību vērstu vidi – nosacījumi, prasmes utt.
   • 📎 Koučinga instrumenti, ko universāli var pielietot dažādās darba situācijās, piemēram, sapulču vadība, konfliktu risināšana, 1:1 sapulces, plānošanas process utt.

Vada: Laila Snidzāne

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top