Vadītprasmes

Kā vadītājam noteikt un veicināt labvēlīgu noskaņojumu kolektīvā?

Kā vadītājam noteikt un veicināt labvēlīgu noskaņojumu kolektīvā? Veikt aptaujas, runāties ar konkrētiem darbiniekiem? Kā sajust darbiniekus? Kā sajust to, kā viņi uztver darba vidi, kāda ir pašsajūta, atmosfēra? Kā veicināt pārmaiņas, ja tādas ir nepieciešamas?

Nav noslēpums, ka mūsu sniegtais rezultāts lielā mērā ir atkarīgs no tā, kā mēs jūtamies. Līdz ar to mūsu noskaņojumam arī darba vietā ir ļoti liela nozīme. Un vieds vadītājs to saprot, akceptē un rūpējas par uzticīgas, draudzīgas un atvērtas atmosfēras izveidi un uzturēšanu.

Šādas atmosfēras izveides bāzes elements ir komandas PSIHOLOĢISKĀ DROŠĪBA. Ar psiholoģisko drošību mēs saprotam “pārliecība par starppersonu risku neesamību komandā. Pārliecība par to, ka nevienu nesodīs vai pazemot (pazemināt) par ideju izteikšanu, jautājumu uzdošanu, bažu izteikšanu vai arī pieļautām kļūdām.” (E.Edmondson).

Psiholoģiski drošā vidē cilvēki nebaidīsies izteikt savu viedokli, veido produktīvu dialogu, kas veicina savstarpēju attīstību un aktīvu mācīšanos, bez kā nav iespējams izprast apkārtējo pasauli, klientus un risināt problēmas. Pasaulē, kur valda nepatstāvība, neziņa, sarežģītība un nenoteiktība, psiholoģiski drošas vides izveide un uzturēšana ir prioritāte tiem, kas vēlas gūt panākumus un noturēt savā kolektīvā labākos.

Kā noteikt psiholoģiskās drošības līmeni?

Šodien ieskatam piedāvāju veikt savā komandā testu no grāmatas “Vēsā mierā. Emocijas darda vidē” L.Foslina, M.V.Dafija, 249.lpp.

Sagatavojiet veidni anonīmas aptaujas veikšanai savā kolektīvā, dati būs apkopotā veidā un tos jau varēsiet izrunāt kopā ar saviem komandas dalībniekiem.

Testa saturs:

Katram apgalvojumam izvēlieties skaitli, kurš norāda, cik lielā mērā jūs tam piekrītat vai nepiekrītat. Mēģiniet atbildēt maksimāli godīgi (aptauja ir anonīma un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā).

 1. Ja es komandas darbā pieļauju kļūdu, tas bieži tiek izmantots pret mani.

                               1 __ 2 __ 3 __ 4 __ 5 __ 6 __ 7

Noteikti NEpiekrītu                                                  Noteikti piekrītu

 1. Mani komandas biedri spēj uzsākt sarunu par problēmām un nepatīkamiem jautājumiem.

                               1 __ 2 __ 3 __ 4 __ 5 __ 6 __ 7

Noteikti NEpiekrītu                                                  Noteikti piekrītu

 1. Šajā komandā ir droši uzņemties risku.

                               1 __ 2 __ 3 __ 4 __ 5 __ 6 __ 7

Noteikti NEpiekrītu                                                  Noteikti piekrītu

 1. Ir sarežģīti lūgt, lai komandas biedri palīdz.

                               1 __ 2 __ 3 __ 4 __ 5 __ 6 __ 7

Noteikti NEpiekrītu                                                  Noteikti piekrītu

 1. Strādājot šajā komandā, manas unikālas prasmes un talanti tiek novērtēti un izmantoti.

                               1 __ 2 __ 3 __ 4 __ 5 __ 6 __ 7

Noteikti NEpiekrītu                                                  Noteikti piekrītu

Punktu saskaitīšana:

1.solis: saskaitiet 2., 3. un 5.atbildes rezultātus, lai iegūtu starpsummu.

2.solis: 1. un 4.atbildei ir apgriezts vērtējums, tāpēc atņemiet katru izvēlēto skaitli no 8 ( 8 mīnuss jūsu atbildes skaitlis) un tad pieskaitiet tos starpsummai.

Rezultāti:

0-15 balles / Jūsu komanda ir psiholoģiski nedroša!

Komandas locekļi nejūtas pietiekami komfortabli, lai piedāvātu jaunas idejas vai norādītu uz potenciālām problēmām.

Jūsu un komandas galvenā iespēja: Sāciet ar mazām lietām un modelējiet tādu uzvedību, ko jūs vēlētos redzēt. Uzaiciniet kādu no komandas paust savu viedokli vai piedāvāt jaunu ideju, pat ja grupai tas varētu būt izaicinājums. Tad paudiet atzinību un pateicības komandas biedam par riska uzņemšanos.

16-30 balles / Jūsu komanda ir zināma psiholoģiskā drošība, tomēr to varētu paaugstināt.

Jūs un/vai citi komandas locekļi dažreiz, bet ne vienmēr jūt, ka var piedāvāt idejas, atzīt kļūdas un uzņemties risku, nekaunoties no pārējiem.

Jūsu komandas galvenā iespēja: identificējiet uzvedību, kas rada psholoģiskās drošības izjūtu, un mēģiniet to pavairot. Uzaiciniet kādu komandas locekli uzakstīt savas domas un tad nolasīt tās skaļi. Uzdodiet papildjautājumus, piemēram: “Vai tu vari pastāstīt par to vairāk?”

Vairāk kā 30 balles / Jūsu komandā ir labs psiholoģiskās drošības līmenis.

Jūs un jūsu komandas biedri jūt, ka parasti var dalīties ar savām domām un idejām, un zina, ka tiks cienīti.

Jūsu komandas galvenā iespēja: jūs varat vēl vairāk paaugstināt psiholoģisko drošību, izmantojot jaunas metodes. Izmēģiniet neparastākas komandas saliedēšanas aktivitātes, lai vairotu uzticību. Vai izmēģiniet uzdot tādus jautājumus kā “Atceroties savu bērnību, kāds ēdiens jums parassti nāk prātā un kāpēc?”, lai uzzinātu vairāk par komandas biedru dzīvi un ģimeni.

Ja Jūsu komandas rezultāts ir 30+ balles, apsveicu! Jūsu kolektīvā ir izveidota lieliska atmosfēra, kas palīdzēs izprast cilvēkus labāk, patiesībā tie visdrīzāk paši griezīsies un teiks, ja kaut kas nav kārtībā.

Jebkurā gadījumā izrunājiet rezultātus kopā ar savu komandu, kopā padomājiet kā pilnveidot atmosfēru un kopējo noskaņojumu, lai vide vienmēr ir atbalstoša!

Otrs svarīgs elements un katras veselīgas atmosfēras un kultūras sastāvdaļa ir CIEŅA un CIEŅPILNA KOMUNIKĀCIJA. Cieņpilna komunikācija ir tad, kad mēs uzmanīgi klausāmies un laipni reaģējam uz citiem, pat ja mēs viņiem nepiekrītam. Tas palīdz mums izteikt savu viedokli un domas, izprast citu skatījumu, veidot spēcīgas attiecības un kopīgi risināt problēmas.

Izrunājiet ar saviem kolēģiem, kas viņiem ir cieņa, kā viņi izprot cieņpilnas komunikācijas jēdzienu. Kas viņiem ir anti-cieņa. Ja Jūsu komandā psiholoģiskās drošības līmenis ir vidējais vai augsts, tad vislabāk tam veltīt kādu stundu-pusotru un izrunāt šīs lietas kopā, izveidojot Jūsu komandas sarakstus ar cieņpilnas komunikācijas lietām un otrādi, kāda uzvedība laupa šo elementu.

Daži vispār pieņemti elementi:

   • Skatīties acīs
   • Runāt tieši pietiekami – nerunāt par daudz vai par maz
   • Skaidri un tieši sakt, ko vēlaties, neatkarīgi no tā, vai runājat ar kādu klātienē, pa tālruni vai pa e-pastu
   • Patiešām klausīties otrā cilvēkā!
   • Ļaut izteikties
   • Nekādu tenku un “paliek starp mums” – runāt ar cilvēkiem, nevis par tiem..
   • Vienmēr būt pieklājīgiem: “Labdien / paldies / uz redzēšanos”
   • Izturēties pret visiem cilvēkiem vienādi
   • Komunikācijai ir mērķis – 1 mērķis vienai sarunai!
   • Cienīt citu viedokļus, kā arī citu cilvēku laiku un veikumu/darbu!
   • BŪT. ŠEIT. TAGAD. ar to otru cilvēku! Nedarīt paralēli citas lietas.
   • Pieskatīt vispārinājumus: vienmēr, visi.

Tad, kad ir izrunāts un katrs kolektīva dalībnieks ir padalījies ar savām domām un redzējumu, salieciet kopā savas komandas UZVEDĪBAS RULLI, kas palīdzēs Jums pilnveidot kultūru, nodrošinot arī vadlīnijas sareģītākiem laikiem vai konfliktsituāciju gadījumiem.

Pārskatamībai var pielāgot un izmantot instrumentu “Start. Stop. Continue.” (Phil Daniels).

STOP START CONTINUE
Ko mēs pārstājam darīt? Kādas ir uzvedības un normas, kas vairs nav pieļaujamas mūsu kolektīvā? Ko mēs sākam darīt? Kādas ir jaunas uzvedības un normas, kas ir apbalstāmas? Ko mēs turpinām darīt? Labas lietas ir jāsaglabā un jāatbalsta – kuras tās ir?

Aizpildot šo tabulu kopā Jūs saņemsiet lielisku “špiķeri” kā uzvesties un kā komunicēt savā starpā, kāda uzvedība tiek atbalstīta, bet kuru vajadzētu izskaust. Ieviesiet to savā ikdienā un strikti pieturieties un atvērta, droša, cienpilna apmosfēra neliks ilgi gaidīt un noskaņojums un attiecības komandā uzlabosies ar katru dienu!

Lai izdodas!

Rakstu sagatavoja: Laila Snidzāne, vadītprasmju un komandu attīstības koučs, mācību centra “MetaCoach” (www.metacoach.lv) vadītāja.

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top