Atrunas un šķēršļi mērķu sasniegšanā

Mērķi sasniegšanas atrunas un šķēršļi

Mērķu sasniegšana var būt sarežģīts uzdevums, un cilvēkiem var būt vairākas atrunas vai šķēršļi, kas var kavēt viņu progresu. 

Nosaki savējos, padomā kā tieši tas traucē un ko ar to var darīt, pārvērt konkrētos darbības soļos un uz priekšu pretīm savam mērķim!

80 iespējamās atrunas, kas cilvēkiem varētu būt, mēģinot sasniegt savus mērķus:

   1. Bailes no neveiksmes
   2. Bailes no panākumiem
   3. Motivācijas trūkums
   4. Disciplīnas trūkums
   5. Fokusa trūkums
   6. Atbalsta trūkums
   7. Resursu trūkums
   8. Laika trūkums
   9. Pārņemts ar veicamo uzdevumu
   10. Vilcināšanās
   11. Traucējumi
   12. Pašapziņas trūkums
   13. Perfekcionisms
   14. Pašpārliecinātība
   15. Bailes no pārmaiņām
   16. Negatīvais iekšējais monologs vai dialogs
   17. Zināšanu vai prasmju trūkums
   18. Nezin, kur un ar ko sākt
   19. “Iestrēguma” sajūta
   20. Atbildības trūkums
   21. Tāda sajūta, ka ir par vēlu sākt
   22. Sajūta, ka mērķis ir pārāk liels, lai to sasniegtu
   23. Sajūta, ka mērķis nav pietiekami svarīgs
   24. Sajūta, ka mērķis nav sasniedzams
   25. Nav skaidras vīzijas vai plāna
   26. Grūtības izvirzīt mērķus
   27. Grūtības noteikt mērķu prioritātes
   28. Grūtības sadalīt mērķus mazākos soļos
   29. Grūtības uzturēt kārtību
   30. Grūtības izsekot progresam
   31. Grūtības pielāgot mērķus pēc vajadzības
   32. Iedvesmas trūkums
   33. Trūkst kaisles par mērķi
   34. Sajūta, ka mērķi ir uzlicis kāds cits
   35. Sajūta, ka mērķis nav saskaņots ar personīgajām vērtībām
   36. Sajūta, ka mērķis nepildās
   37. Atbalsta trūkums no ģimenes vai draugiem
   38. Ģimenes vai draugu spiediens sasniegt dažādus mērķus
   39. Grūtības līdzsvarot personīgos un profesionālos mērķus
   40. Grūtības līdzsvarot īstermiņa un ilgtermiņa mērķus
   41. Sajūta, ka mērķis ir pārāk riskants
   42. Bailes no nezināmā
   43. Grūtības pārvaldīt stresu
   44. Sajūta, ka mērķis prasa pārāk daudz upuru
   45. Grūtības pārvarēt neveiksmes vai šķēršļus
   46. Grūtības lūgt palīdzību
   47. Sajūta, ka mērķis nav pūļu vērts
   48. Grūtības svinēt mazas uzvaras
   49. Grūtības saglabāt pozitīvu attieksmi
   50. Grūtības saglabāt apņemšanos
   51. Grūtības palikt pacietīgam
   52. Sajūta, ka mērķis ir pārāk tālu
   53. Grūtības atrast mentoru vai paraugu
   54. Grūtības atrast atbalstošu kopienu
   55. Grūtības atrast pareizos resursus
   56. Grūtības saglabāt motivāciju grūtos laikos
   57. Grūtības saglabāt koncentrēšanos grūtos laikos
   58. Grūtības saglabāt darba un privātās dzīves līdzsvaru
   59. Grūtības atrast laiku pašaprūpei
   60. Grūtības pārvarēt pagātnes neveiksmes
   61. Grūtības piedot sev pagātnes kļūdas
   62. Grūtības atbrīvoties no pagātnes nožēlas
   63. Grūtības tikt galā ar kritiku vai noraidījumu
   64. Grūtības tikt galā ar konkurenci vai salīdzināšanu
   65. Grūtības tikt galā ar greizsirdību vai skaudību
   66. Grūtības tikt galā ar izmaiņām personiskajos apstākļos
   67. Grūtības tikt galā ar ārējo apstākļu izmaiņām
   68. Sajūta, ka mērķis nav saskaņots ar personīgajām stiprajām pusēm
   69. Sajūta, ka mērķis nav saskaņots ar personīgajām interesēm
   70. Sajūta, ka mērķis nav saskaņots ar personīgajām prasmēm
   71. Grūtības palikt uzticīgiem personīgajām vērtībām
   72. Grūtības izvairīties no traucēkļiem vai kārdinājumiem
   73. Grūtības saglabāt paškontroli
   74. Grūtības uzturēt veselīgu dzīvesveidu
   75. Grūtības izvairīties no izdegšanas
   76. Grūtības izvairīties no vilcināšanās
   77. Grūtības izvairīties no negatīvas ietekmes
   78. Grūtības izvairīties no toksiskām attiecībām
   79. Grūtības atrast pareizo līdzsvaru starp darbu un atpūtu
   80. Grūtības atrast pareizo līdzsvaru starp izaicinājumu un komfortu

 

Kādas atrunas vai šķēršļus atradāt sava mērķa sasniegšanā? Padalieties 🙂

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top