Koučinga rīku rokasgrāmata

Koučinga rīku rokasgrāmata: Koučinga metodes publiskajam sektoram kā instruments publisko pakalpojumu uzlabošanai

Ar lielu gandarījumu nododam lietošanā koučinga rīku rokasgrāmatu publiskā sektora darbiniekiem!

To izstrādāja Valsts administrācijas skola (VAS) sadarbībā ar KSAP – Valsts administrācijas skolu Polijā, SIP – Society in Progress Grieķijā un MetaCoach Latvijā ES programmas Erasmus plus projekta “Koučinga instrumentu pilnveidošana un ieviešana publiskās pārvaldes darba kvalitātes uzlabošanai” (Coaching Techniques For The Public Sector As A Tool To Improvement Of The Public Services; Nr. 2020-1-LV01-KA202-077571) ietvaros. Projekta komanda apvienoja savas zināšanas un pieredzi, lai izveidotu šo koučinga rīku rokasgrāmatu, un pārbaudīja to praksē, apmācot pilotgrupas visās trīs valstīs.

Rokasgrāmata ietver interaktīvas koučinga metodes publiskā sektora darbiniekiem kā līdzekli publisko pakalpojumu uzlabošanai. Aprakstītās metodes ir izvēlētas, lai veicinātu vidējā un zemākā līmeņa vadītāju pašattīstību un uzlabotu viņu prasmes veidot mazāk saspringtu darba vidi.

Lejupielādējiet šiet (latviešu vai angļu valodās):

 

Ceram, ka ikviens varēs izmantot šo rokasgrāmatu, lai izmēģinātu koučinga rīkus, saņemtu padomus dažādu izaicinājumu risināšanā, iedvesmotos un izmēģinātu jaunas taktikas savā ikdienas dzīvē!

 

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top