KOMANDU KOUČINGS KOMANDAS LABBŪTĪBAI

Vebināra ieraksts “Komandu koučings komandas labbūtībai”

Mūsdienu dinamiskās un prasīgās darba vides apstākļos komandas labbūtība tiešā veidā ietekmē komandas darba rezultātu. Latvijā arī jau ir uzņēmumi, kur ir savi labbūtības speciālisti vai atbildīgie HR darbinieki, kuri rūpējas par labbūtības pasākumiem un ilgtermiņa programmām darbinieku labbūtības un labsajūtas veicināšanai. Komandas, kas jūtas harmoniski savstarpējā komunikācijā un sadarbībā ne tikai ir produktīvākas un inovatīvākas, bet tās arī rada vidi, kurā komandas locekļi aug gan personīgi, gan profesionāli. 

Taču, ko darīt, ja visi šie kritēriji komandai nepiemīt? Ja ir gan darbu, gan savstarpējo attiecību “sastrēgums”?

Visbiežāk tad HR speciālisti vai komandas vadītāji komandai noorganizē seminārus vai praktiskas nodarbības, lai apgūtu konkrētās nepieciešamās iemaņas un zināšanas. Retāk Latvijā izvēlas piesaistīt profesionālu kouču jeb izaugsmes veicinātāju, kas piedāvā komandai pašai strādāt ar konkrēto tēmu, uzstādīt sesiju mērķus un visiem kopā domāt par iespējamiem risinājumiem.

Tamdēļ mēs šajā vebinārā runāsim par koučinga pieeju kā iespējamo darbinieku profesionālās izaugsmes formātu un izstāstīsim arī vairāk, kas ir komandu koučings, ko tas dod organizācijai un arī komandas dalībniekiem.

 

Šī vebināra ierakstā:

    • 📎 Kas veicina un kas neveicina komandas labbūtību
    • 📎 Kas ir komandu koučings un kad to izmantot
    • 📎 Iespējamie ieguvumi pēc koučinga sesijām komandas un uzņēmuma līmenī
    • 📎 Metodes, ko  izmantot komandas labbūtībai
    • 📎 Piemēri no Lailas & Evijas prakses un atbildes uz jūsu jautājumiem.

 

Vebināru vada: Evija van der Beek

 

Kurss, par kuru Evija min, un kura laikā var apgūt metodes un prasmes komandu veidošanai un attīstībai: https://metacoach.lv/event/praktiskais-komandu-koucings/.

 

Skatīties ierakstu:

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top