Loading Pasākumi

« Visi Pasākumi

 • This event has passed.

Praktiskais komandu koučings

Janvāris 18 @ 18:00 - 21:00

Komandu koučings

Viens no koučinga pamatlicējiem Džons Vitmors ir teicis: “Koučings nav tikai metode, ko izvilkt no aizkrāsnes un izmantot vien noteiktās situācijās. Tas ir vadības stils, veids, kā izturēties pret cilvēkiem, tas ir arī domāšanas un esamības veids. Nevaru sagaidīt dienu, kad termins “koučings” pazudīs no mūsu leksikas un kļūs par attiecību normu starp cilvēkiem.”

Mēs varētu paturpināt domu un teikt, ka mūsu šī kursa mērķis ir sniegt koučiem un komandu vadītājiem zināšanas un prakses iespējas, kas veicinātu ne tikai biznesa procesu sakārtošanu, darba efektivitātes uzlabošanos, bet arī kā komandās veidot cieņpilnas attiecības, atvērtu komunikāciju, lielāku iesaisti un sasniegt izcilus rezultātus.

 

Iemesli, kamdēļ komandu vadītāji meklē kouča palīdzību un kādos jautājumos koučs var būt noderīgs komandai:

    • Komanda ir savas dzīves sākumā (jauna komanda) vai nonākusi krīzē
    • Notiek darbinieku rotācija dažādu iemeslu dēļ
    • Trūkst iniciatīvas un iesaistes
    • Komandā ir pārāk liels stresa līmenis un rezultātā – izdegšanas riski
    • Komandas dalībnieki nejūtas piederīgi savai komandai, organizācijai
    • Komanda jūtas iesprūdusi, nav progresa un neredz arī risinājumus, kā tikt ārā
    • Vadītājs vai komanda vēlas veidot augstas veiktspējas komandu, kas spējīga uz izciliem rezultātiem

 

Komandas koučings ir vērsts uz rezultātu. Koučs cieši sadarbojas ar komandu, lai komandas novērtējumos iegūtos datus un atziņas pārvērstu koučinga programmā, kura koncentrējas uz komandas dalībniekiem, mērķiem, procesiem, kopīgo pieredzi un kolektīvo savstarpējo izpratni tādā veidā, kas atbalsta vispārējos mērķus un uzdevumus.

Harvard Business Review pētījumā secināts, ka koučings palielina produktivitāti par 44%, savukārt, saskaņā ar International Coaching Federation (ICF) datiem, kad kouči strādā ar klientiem, tiek sasniegti šādi rezultāti: apziņas paaugstināšana – par 67%, lielāka sava potenciāla atklāšana – par 53%, mērķu izvirzīšana – par 62% un stresa līmeņa samazināšana – par 57%.

 

Nākamo pāris gadu laikā 83% organizāciju plāno izmantot koučinga iemaņas vadītājiem un organizācijas līderiem. Un tas ir saprotami – komandas koučings sniedz nepārprotamus ieguvumus arī atsevišķiem komandas dalībniekiem. Viņi attīsta jaunu izpratni par to, kā efektīvas komandas darbojas, apgūst jaunas prasmes un instrumentus un attīsta pārliecību par savām profesionālajām spējām. Ir pierādīts, ka koučingam ir spēcīga, pozitīva ietekme uz pašapziņu, labsajūtu un darba veiktspēju.

 

Pievienojieties šim kursam, ja kā profesionāls koučs vai komandas vadītājs jūtat aicinājumu vai nepieciešamību strādāt tieši ar komandām un sniegt savu profesionālo ieguldījumu koučinga kultūras ieviešanā uzņēmumos un organizācijās! Koučingam ir nozīmīga loma, lai, izmantojot dažādos instrumentus un metodes, šajā regulāro pārmaiņu un krīžu laikā ļautu komandām kopā ieraudzīt nepieciešamos risinājumus, iesaistot visus komandas dalībniekus.

ŠĪ KURSA MĒRĶIS:

Pilnveidot un attīstīt komandu kouču (un/vai vadītāju) zināšanas un prasmes efektīvam un apzinātam darbam ar grupām un komandām, izmantojot dažādas pieejas, metodes un instrumentus, kā arī plašu teorētisko zināšanu avotu klāstu.

ŠĪ KURSA UZDEVUMI:

Kvalitatīvas un uz komandas vajadzībām balstītas komandu koučinga programmas izstrāde (katram dalībniekam jāizstrādā sava programma un jāprezentē pēdējā mācību dienā) un prasmju pilnveide darbam ar dažādām komandām un organizāciju mērķiem.

PROGRAMMA BŪS VĒRTĪGA:

    • profesionāliem koučiem, kuri strādā vai plāno uzsākt darbu ar komandām un kuri vēlas padziļināt savas zināšanas, prasmes un bagātināt instrumentu un metožu klāstu;
    • treneriem*, kuri ikdienā strādā ar komandām un vēlas paplašināt savas zināšanas ar koučinga instrumentiem un iespējām;
    • komandu vadītājiem* un HR* speciālistiem, kuri vēlas iegūt papildu instrumentus un iemaņas savas komandas vadībai un attīstībai.

* ar koučinga priekšzināšanām mēs saprotam, ka Jums ir pamatprasmes un zināšanas dziļās klausīšanās prasmēs, atvērto jautājumu uzdošanā un citu valodas instrumentu izmantošanā, kā arī pamata koučinga metožu pielietošanā, piemēram, SMART un GROW. Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums, lai izvērtētu,  kas ir nepieciešams, lai veiksmīgi apgūtu šo programmu.

KURSA FORMĀTS:

    • Nodarbības tiešsaistē
    • 70% no mācību laika ir prakse

INSTRUMENTI UN MATERIĀLI (PALIKS JŪSU LIETOŠANĀ ARĪ PĒC KURSA NOSLĒGUMA):

Vairāk nekā 350 lapaspuses izdales materiālos, visu nodarbību prezentācijas, kouču zināšanu un iemaņu paaugstināšanas treniņi un uzdevumi, vairāk nekā 100 metodes un instrumenti darbam ar komandām.

 

MĀCĪBU GRAFIKS (visas nodarbības tikai tiešsaistē):

1.modulis:

      • 18.01.2024. plkst. 18:00–21:00 (ceturtdiena)
      • 25.01.2024. plkst. 18:00–21:00 (ceturtdiena)
      • 01.02.2024. plkst. 18:00–21:00 (ceturtdiena)
      • 10.02.2024. plkst. 10:00–17:00 (sestdiena)

2.modulis:

      • 07.03.2024. plkst. 18:00–21:00 (ceturtdiena)
      • 14.03.2024. plkst. 18:00–21:00 (ceturtdiena)
      • 21.03.2024. plkst. 18:00–21:00 (ceturtdiena)
      • 30.03.2024. plkst. 10:00–17:00 (sestdiena)

3.modulis:

      • 18.04.2024. plkst. 18:00–21:00 (ceturtdiena)
      • 25.04.2024. plkst. 18:00–21:00 (ceturtdiena)
      • 09.05.2024. plkst. 18:00–21:00 (ceturtdiena)
      • 18.05.2024. plkst. 10:00–17:00 (sestdiena)

4.modulis:

      • 23.05.2024. plkst. 18:00–21:00 (ceturtdiena)
      • 30.05.2024. plkst. 18:00–21:00 (ceturtdiena)
      • 08.06.2024. plkst. 10:00–17:00 (sestdiena)
      • 13.06.2024. plkst. 18:00–21:00 (ceturtdiena)

 

KURSA PROGRAMMA:

1.MODULIS – KOMANDAS VEIDOŠANĀS PAMATNOSACĪJUMI

Šī moduļa mērķis ir nodrošināt koučiem papildu zināšanas un instrumentus, plānojot sadarbību ar komandu procesa pirmajās fāzēs, kā arī palīdzēt tiem apzināt visas komandu koučiem nepieciešamās kompetences un apzināt savas stiprās puses un attīstības iespējas.

Komandu koučinga teorija un instrumenti: Komandas kouča kompetenču attīstība:
●      No grupas līdz komandai – galvenie veiksmīgas pārejas nosacījumi un iespējas, instrumenti

●      Komandas izveides bāzes nosacījumi – cieņpilnas attiecības, droša vide un psiholoģiskā drošība, emociju vadīšana

●      Efektīvas komunikācijas nosacījumi un savstarpējo attiecību veidošana

●      Misija, vīzija un vērtības – komandas un katra indivīda izpratne, izveides instrumenti un pielietošana komandas iesaistei un efektivitātes celšanai

●      Mērķi komandas un individuālā līmenī – metodes, kaskādēšana, vienošanās, atbildība

●      Noskaidrošana, vai komandai koučings būs piemērots

●      Līguma slēgšana ar komandu

●      Grupas un komandas atšķirības un kouča loma pārejā

●      Komandas kouča kompetences (grupas kontakta dibināšana, klausīšanās, valodas instrumenti darbā ar komandu)

●      Izcila komandu kouča papildu kompetences (EI, sistēmiskā domāšana)

●      Komandas izveides un saliedēšanas iespējas, instrumenti un prakse

Sagaidāmais rezultāts pēc moduļa:

Zināšanas: Spējas, prasmes: Izpratne:
●       Teorija par komandas izveides nosacījumiem

●       Dažādas komandas izveides iespējas un instrumenti

●       Noteikt grupas gatavību koučingam

●       Identificēt komandas galvenās problēmas un attīstības virzienus

●       Novadīt komandu koučinga sesiju, izmantojot kādu no apgūtajām metodēm

●       Komandu kouča kompetences un iespējas tās attīstīt

●       Komandas kouča loma un atbildība komandas attīstībā

2.MODULIS – KOMANDAS DINAMIKA UN SADARBĪBA DAŽĀDĀS FĀZĒS

Šī moduļa mērķis ir nodrošināt koučiem zināšanas un instrumentus konfliktu, sarežģīto situāciju un pretestības vadībai, kā arī palīdzēt audzēt savu pašapziņu un elastību, pielāgošanās spējas dažādās situācijās un komandās.

Komandu koučinga teorija un instrumenti: Komandas kouča kompetenču attīstība:
●      Komandu veidošanas fāzes – grupu dinamika: izpratne, iespējas, vadība

●      Konfliktu vadība komandas ietvaros un individuāli

●      Dažādi komandu tipi un ar tipu saistītie sarežģījumi, iespējas pārvaldīt

●      Organizācijas kultūra un tās nozīme grupu dinamikā un komandas izveides procesā

●      Kāds vadītājs – tāda grupa; kāds līderis – tāda komanda. Līdera loma komandas veidošanā

●      Komandas kouča mērķi un loma komandas dinamiku fāzēs

●      Individuālās lomas un maskas, grupas efekti – kā koučam pamanīt un ko darīt

●      Darbs ar “sarežģītiem” dalībniekiem, pretestības vadība

●      Dalībnieku iesaistes un sadarbības iespējas dažādās dinamikas fāzēs

●      Metodes un instrumenti, ko piedāvāt komandai konfliktu risināšanai

Sagaidāmais rezultāts pēc moduļa:

Zināšanas: Spējas, prasmes: Izpratne:
●       Komandas veidošanas fāzes un iespējas tās vadīt

●       Pretestības vadības iespējas un paņēmieni

●       Pārvaldīt konfliktus un pretestību komandas dalībnieku mijiedarbībā

●       Ar instrumentu palīdzību nodibināt drošu vidi komandas sarežģīto jautājumu risināšanai

●       Komandas dalībnieku rīcības motivācija dažādās dinamikas fāzēs

●       Komandas līdera loma un iespējas komandas attīstībā

3.MODULIS – KOMANDAS SNIEGUMA PAAUGSTINĀŠANA UN PROCESU UZLABOŠANA

Šī moduļa mērķis ir nodrošināt instrumentus un zināšanas komandu snieguma paaugstināšanai, kā arī palīdzēt attīstīt koučiem stratēģisko un sistēmisko domāšanu.

Komandu koučinga teorija un instrumenti: Komandas kouča kompetenču attīstība:
●      Efektīvas un augstas veiktspējas komandas pamatnosacījumi un barjeras

●      Lomas un atbildības komandā – dabīgās un nepieciešamās snieguma paaugstināšanai

●      Komandas un biznesa procesu audits, uzlabojumu plānošana un ieviešana

●      Komandas biedru savstarpējā mijiedarbība un vienošanās kopējā snieguma paaugstināšanai

●      Atgriezeniskās saites veidi, nozīme, izmantošana snieguma paaugstināšanai

●      Komanda pārmaiņu laikā – darbs ar emocijām, pretestību un domāšanas maiņu no reaktīvās un proaktīvu

●      Komandas koučinga process – ko svarīgi ņemt vērā komandas snieguma paaugstināšanai

●      Komandas iesaiste un atbildība pie procesu uzlabojumiem

●      Motivācija komandas un individuālā līmenī kā kopējā atbildība

●      Komanda pielāgošana pārmaiņām, psihoemocionālās dinamikas pārvalde

●      Kouča stratēģiskā un sistēmiskā redzējuma attīstība

●      Metodes un instrumenti, ko piedāvāt komandai snieguma paaugstināšanai

Sagaidāmais rezultāts pēc moduļa:

Zināšanas: Spējas, prasmes: Izpratne:
●      Nosacījumi, procesi un lomas, nepieciešamas komandas snieguma paaugstināšanai

●      Pārmaiņu radītas ietekmes vadības iespējas

●      Nodrošināt komandas iesaistes, atbildības un motivācijas celšanos

●      Vadīt procesu audita un uzlabojumu plānošanas sesijas

●      Domāšanas un attieksmes nozīme komandas pilnveidē un sniegumā

●      Sistēmu un pārmaiņu ietekme uz komandas sniegumu un rezultātu

4.MODULIS – IESAISTES UN LABBŪTĪBAS VEICINĀŠANA KOMANDĀ

Šī moduļa mērķis ir nodrošināt instrumentus un zināšanas komandu kopējā stresa līmeņa samazināšanai un labbūtības veicināšanai, kā arī palīdzēt koučiem komandu koučinga programmas izstrādes procesā.

Komandu koučinga teorija un instrumenti: Komandas kouča kompetenču attīstība:
●      Darba apstākļi, kas var radīt psihoemocionālos riskus, un iespējas tos novērst

●      Stress un izdegšanas riski – tā pazīmes un ietekme uz darba efektivitāti un sadarbību komandā

●      Komandas vērtību apzināšanās un to nozīme sadarbības un iesaistes veicināšanā

●      Emociju ietekme uz komandas rezultātu un sniegumu un to vadība

●      Piederības sajūta un tās veicināšana kā motivācija un iesaistes faktors

●      Komandas atbildība un līdzdalība labbūtības veicināšanā

●      Stresa un izdegšanas veicinošu faktoru atpazīšana komandas un individuālā līmenī

●      Atbildības nodošana komandai par sadarbību un labbūtības veicināšanu caur spēcīgiem jautājumiem

●      Komandas sadarbības veicināšana, kopīgi strādājot pie sava labbūtības plāna

●      Kouča spēja atpazīt un vadīt komandas un individuālās emocijas

●      Instrumenti, ko piedāvāt komandai stresa pārvaldībai un labbūtības veicināšanai

●      Komandas koučinga programmas izstrādes process

Sagaidāmais rezultāts pēc moduļa:

Zināšanas: Spējas, prasmes: Izpratne:
●      Komandas un individuālo stresoru atpazīšana

●      Labbūtības līmeņa paaugstināšanas iespējas

●      Palīdzēt komandai izstrādāt efektīvu labbūtības plānu

●       Izmērīt komandas koučinga efektivitāti

●      Emociju un uzvedības, domāšanas paradigmu ietekme uz labbūtību un komandas sniegumu

 

 

KURSA BEIGĀS SERTIFIKĀTA IZSNIEGŠANAS KRITĒRIJI:

    • Pilnībā apmaksāts mācību kurss
    • Apgūti izdales teorētiskie materiāli
    • Apmeklēts un aktīvi strādāts vismaz 80% nodarbību
    • Novadītas 3 komandas koučinga sesijas ar saviem grupas biedriem tehniku praktizēšanai ārpus mācību laika
    • Novadītas 3 komandas koučinga sesijas ārpus studiju laika un ne ar studiju biedriem
    • Individuāli izstrādāta un iesniegta 8 komandu koučinga sesiju programma atbilstoši sniegtajam uzdevumam

Kurss ir akreditēts APC asociācijā un apliecina zināšanas un praksi komandu koučingā 100 akadēmisko stundu apjomā.

 

 

KURSA TRENERI:

Laila Snidzāne

“MetaCoach” mācību centra vadītāja, praktizējošais koučs, biznesa iemaņu, koučinga un personības attīstības programmu trenere. Augstākā līmeņa vadītāja ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi mazo un vidējo komandu vadīšanā un attīstībā dažādu nozaru uzņēmumos.

Evija van der Beek

Sertificēta koučinga un biznesa trenere, labbūtības un līderības koučs un sertificēta supervizore ar vadībzinību maģistra grādu, studējot vadības psiholoģiju un supervīziju. 15 gadu pieredze vadošos amatos starptautiskos uzņēmumos.

 

MĀCĪBU MAKSA UN ATLAIDES:

Programmas standartcena ir 400 EUR par 1 moduli jeb kopā 1600 EUR. Cenā ir iekļauti visi mācību materiāli, 4 moduļu apmācības tiešsaistē un kritēriju izskatīšana un atgriezeniskā saite sertifikāta saņemšanai. Kursa apmaksa notiek pa daļām.

Rezervējiet sev viszemāko kursa cenu!

    • ! Reģistrējoties un apmaksājot avansu līdz 2023. gada 1.novembrim viena moduļa cena ir tikai 300 EUR jeb kopējā kursa maksa – tikai 1200 EUR (kopējā atlaide 400 EUR vērtībā). Kursa apmaksa notiek pa daļām (kopā 7 maksājumi: avansa maksājums 150 Eur un atlikums no janvāra līdz jūnijam proporcionālās daļās 175 EUR mēnesī).
    • ! Reģistrējoties un apmaksājot avansu līdz 2023. gada 1.decembrim viena moduļa cena ir tikai 350 EUR jeb kopējā kursa maksa – tikai 1400 EUR (kopējā atlaide 200 EUR vērtībā). Kursa apmaksa notiek pa daļām (kopā 7 maksājumi: avansa maksājums 200 Eur un atlikums no janvāra līdz jūnijam proporcionālās daļās 200 EUR mēnesī).

 

 

REĢISTRĒŠANĀS KURSAM:

Lai reģistrētu dalību kursā, sūtiet savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru uz +371 29 412 983 vai metacoach.lv@gmail.com! Mēs sazināsimies ar Jums par tālākām formalitātēm.

Please follow and like us:

Venue

Online

Organizer

MetaCoach Center
Telefona numurs:
+37129412983
Email:
metacoach.lv@gmail.com
Website:
www.metacoach.lv
Scroll to Top
Scroll to Top