Koučinga process

Koučinga process

Koučinga process ir strukturēta un sistemātiska pieeja, kuras mērķis ir palīdzēt indivīdiem vai grupām sasniegt savus mērķus, attīstot savas prasmes, spējas un potenciālu.

Šis process parasti tiek vadīts ar kouča palīdzību, kurš izmanto dažādas metodes, tehnikas un jautājumus, lai atbalstītu koučinga dalībniekus sasniegt vēlamos rezultātus.

Koučinga process parasti sastāv no vairākiem posmiem vai soļiem, tostarp:

    • Sākuma novērtējums: Koučs iepazīstas ar klientu un viņa mērķiem, vērtībām un vajadzībām. Abpusēji tiek pieņemts lēmums par sadarbības uzsākšanu.
    • Mērķu noskaidrošana: Koučs palīdz klientam noteikt konkrētus, detalizētus un sasniedzamus mērķus.
    • Plānošana un stratēģijas izstrāde: Koučs palīdz klientam saskatīt mērķa sasniegšanas iespējas un izstrādāt plānu, kā sasniegt noteiktos mērķus, kā arī noteikt un attīstīt stratēģijas, kuras varētu palīdzēt veiksmīgi sasniegt vēlamos rezultātus.
    • Rīcības plāna izpilde: Klients sāk veikt konkrētas darbības, lai virzītos uz savu mērķu sasniegšanu.
    • Progress un atgriezeniskā: Regulāri tiek izvērtēts klienta progress un sniegta atgriezeniskā saite, notiek refleksija uz paveikto, lai palīdzētu koriģēt un uzlabot virzību uz mērķiem.
    • Pārskatīšana un pielāgošana: Tiek pārskatīts sasniegtais progress, koučs palīdz klientam identificēt jaunas iespējas un pielāgot plānu pēc nepieciešamības.

 

Koučinga process var būt dažāds atkarībā no klienta un viņa vajadzībām, kā arī no kouča pieejas un metodēm. Tomēr kopumā koučinga process ietver sadarbības attiecības starp kouču un klientu, lai atbalstītu klienta personīgo un profesionālo attīstību un veicinātu mērķu sasniegšanu.

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top