Kā motivēt sevi

Kā motivēt sevi apzināti?

Jā, atslēgas vārds ir tieši “apzināti”! Nevis gaidīt, kad motivācija “atnāks pati”, bet gan spert soļus  enerģijas vairošanai. Kā to varam darīt? Piedāvāju Jums pielietot 5 stratēģijas:

 

 1. MOTIVĀCIJA AR JĒGU

Mums ir svarīgi izprast, ko tieši uzdevums vai mērķis nozīmē, kāpēc MAN tas būtu jādara, kādu labu sniegs tieši MAN. Ne vienmēr tas ir tik uzskatāmi un pašaprotami, var būt pat nāksies pajautāt un precizēt mērķa jēgu un nozīmi pie sava vadītāja vai jānoskaidro patstāvīgi. Jebkurā gadījumā mums ir jāatrod tas īstais cēlonis, kāpēc šis uzdevums vai mērķis MAN ir vajadzīgs.

Šim nolūkam var izmantot “5 kāpēc” tēhniku, secīgi atbildot uz jautājumiem un iedziļinoties patiesajos iemeslos.

Paņemiet kādu savu mērķi (darba vai individuālo) un pierakstiet savas atbildes uz jautājumiem:

Jūsu mērķis:
(ierakstiet savu mērķi)

______________________________________________________________________________

Ko Jums tas dos?
(ierakstiet savu atbildi)

______________________________________________________________________________

Tikko ierakstītā atbilde – un kāpēc tas ir svarīgi? Ko tas Jums sniegs?
(ierakstiet savu nākamo atbildi)

______________________________________________________________________________

Un šī atbilde – kāpēc tas ir svarīgi? Ko tas Jums sniegs? Ko dos?
(ierakstiet savu nākamo atbildi)

______________________________________________________________________________

Un tas – kāpēc tas ir svarīgi? Ko tas Jums sniegs? Ko dos?
(ierakstiet savu nākamo atbildi)

______________________________________________________________________________

Un tas, ko tikko ierakstījāt – un kāpēc tas ir svarīgi? Ko tas Jums sniegs? Ko dos?
(ierakstiet savu nākamo atbildi)

______________________________________________________________________________

 

Apsveicu, visdrīzāk, tagad Jūs esiet tuvāk savai patiesai motivācijai un jēgai, nozīmei ko sniegs šī uzdevuma izpilde vai mērķa realizācija. Ja nepieciešams, uzdodiet secīgi sev vēl vairākus jautājumus un ieskatieties dziļumā un patiesā jēgā!

 

 1. MOTIVĀCIJA “UZ”

Ja esam situācijā, kad mūsu mērķis ir “aizej tur, nezin’ kur; paņem to, nezin’ ko; atnes tur, nezin’ kur”, tad arī iekšējās enerģijas jeb motivācijas rezerves ātri noplok, cīnoties ar šo neziņu. Jo skaidrāks un precīzāks ir mērķis, jo vieglāk to sasniegt.

Padomājiet (un pierakstiet savas atbildes) mērķu likšanas tehnikā SMART:

Soļi Apraksts Ierakstiet atbildes par savu mērķi
S – Specific

Konkrēts

Plānam ir jābūt konkrētam. Jo precīzāk būs aprakstīts mērķis, ko tieši vēlas sasniegt, jo precīzāk varēs izveidot plānu, nomērīt realitāti un izprast iekšējo motivāciju. Ko tieši Jūs vēlaties sasniegt? Ko Jūs redzēsiet, dzirdējiet, sajutīsiet? Kāds ir gaidāmais gala iznākums?
М – Measurable

Izmērāms

Ir jāsaprot, kā iespējams izmērīt katras darbības rezultātu, un jāspēj noteikt, kādā plāna izpildes stadijā šobrīd atrodies – vai tas saskan ar termiņiem un gaidīto efektu? Kādi būs Jūsu mērījumi – kg, cm, eur, laika vienības, sajūtas utt?
А – Achievable

Sasniedzams

Mērķiem jābūt fiziski un garīgi sasniedzamiem, balstītiem uz katra spējām, pieredzi un zināšanām, kā arī attieksmi. Vai Jums viss ir vai ir iespēja saņemt, iemācīties, lai šo mērķi sasniegtu?
R – Realistic

Reāls

Mērķim jābūt reāli sasniedzamam: gan vispārīgi, gan attiecībā uz konkrēto personu. Piemēram, aizlidot uz Mēnesi – principā tas ir iespējams, taču diez vai reāli nepieciešams šim konkrētajam cilvēkam. Mūsu vērtību sistēma, uzskati un arī kopējā dzīves sistēma ietekmē mērķa lielumu, apjomu, reālismu attiecībā uz mērķi. Dažkārt uzstādām sasniedzamus mērķus, taču tie ir pretrunā mūsu iekšējai pasaulei. Kā Jūsu mērķis iekļaujas Jūsu kopējā dzīves kontektā?
Т – Time-bound

Elastīgs un noteikts tā sasniegšanas datums

Reālā plānā un mērķa formulējumā ir jābūt konkrētiem datumiem un darbību uzskaitījumam, kas katrā noteiktajā laikā ir jāizdara. Datums – kad Jūs vēlaties sasniegt savu mērķi? Datumi, kad Jūs pārskatīsiet savu progresu – kādi tie ir?
 1. MOTIVĀCIJA “NO”

Un reizēm mums nepietiek ar jēgu un skaidru vīziju, ko īsti mēs vēlāmies sasniegt un kāpēc tas ir vajadzīgs – tomēr kaut kas pietrūkst. Izmantojiet šo papildus stratēģiju – nobiedējiet sevi no visas sirds! 🙂

Padomājiet un atbildiet uz jautājumiem:

 • Kas notiks, ja es to nedarīšu pavisam? Kas notiks, ja es bezgalīgi atlikšu, kādas būs sekas? Kāds ir vissliktākais scenārijs? Kas mainīsies? Kā tas ietekmēs manu dzīvi gan tagad, gan ilgtermiņā? Kādas sliktākās, ļaunākās sekas iestāsies?

Nesaudzējiet sevi! 🙂 Biedējiet no sirds, jo tas ļauj paskatīties nedaudz plašāk un izprast papildus vajadzību. Bailēs nav nekas slikts, ja vien mēs ar to neaizraujamies un izmantojam savas bažas, lai turpinātu virzību, lai nokļūtu tur, kur mēs ļoti nevēlamies būt, vai izkļūt turiener, no kurienes vēlamies izkļūt, kur nevēlamies vairs atrasties.

 

 1. MOTIVĀCIJA “DETALIZĀCIJA”

Jo lielāks ir mērķis vai uzdevums, jo masākos solīšos un darbībās tas jāsadala. Tas iedod vieglumu un atsekojamību. Sastādi plānu, kas ietvers sevī mazas, viegli realizējamas rīcības un darbības. Svarīgi ir pieturēties pie sekojošiem punktiem:

 • Katram solim ir jābūt patiešām viegli paveicamam, ļoti mazam, ļoti īsam – 5-10 minūtes, bez pārlieku lielās piepūles, lai var izdarīt un turpināt ar savas dzīves citiem mērķiem un uzdevumiem.
 • Katram solim ir pielikts datums, kad tas ir paveicams.
 • Koncentrējieties uz 1 soli vienā laika sprīdī. Dariet to, kas ir paredzēsts tieši šodien, nedomājot par tiem soļiem, kas vēl ir priekšā. Esiet, kā Skārleta O’Hāra “Es padomāšu par to rīt”! 🙂 Šodien ir šis mazais solis un ir svarīgi to spert, par pērējiem soļiem domājiet tad, kas pienāks to laiks.

 

 1. MOTIVĀCIJA “IELIKT SEVI RĀMJOS”

Reizēm mums ir nepieciešams atbalsts no malas un kādam tas būs, iespējams, pat vadošais pašmotivācijas veids. Kad kāpēc gan to neizmantot? 🙂

Ko varam darīt, lai izmantotu šo pašmotivācijas stratēģiju?

 1. Atrast sev “atskaitīšanās personu” – cilvēku ar kuru vienoties, ka vai nu mēs darām kopā un atbalstām viens otru, vai arī ar kuru tiek izrunāts, cik bieži mēs viens otram pajautājam, kā iet ar mērķa sasniegšanu, kāds ir progress, kādi izaicinājumi. Savā veidā tā ir persona, kurai regulāri “atskatīties”.
 2. Atsolīt publiski. Un, jo skaļāk un plašākam cilvēku lokam, jo labāk!  Lai ir “kauns” neizdarīt. Tas iedos papildus enerģiju momentos, kad būs grūti vai gribēsies padoties vai atlikt, jo “es taču esmu apsolījis un cilvēki gaida”!
 3. Ar kādu saderēt. Jo lielāka balva ir atrunāta, jo vairāk jūs baidāties zaudēt, jo lielāka būs Jūsu piepūle tomēr izdarīt visu iespējamo, lai tomēr vinnētu derībās!
 4. Apsolīt sev dāvanu, sasniedzot savu mērķi. Soliet sev tādu dāvanu, ko gribēsies arī gaidīt. Iedomājieties, cik labi Jūs jutīsieties, kad šo balvu, dāvanu sev pasniegsiet! Un noteikti jāsvin, lai ir motivācija arī nākamajiem mērķiem!

Piesauciet un izmantojiet visas 5 pašmotivācijsa stratēģijas vienlaicīgi un Jums noteikti izdosies rast enerģiju, motivāciju, kas nepieciešama !

 

Lai Jums lieli mērķi un pietiekams spēks uzturēt savu motivāciju un prasmes to atgriezt, kad tas ir nepieciešams !

 

 

Stratēģijas kopā vārdos salika Laila Snidzāne

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top