Smart mērķi

SMART mērķi sasniegumiem

Tuvojas gada nogale un tas nozīmē, ka drīz sāksies lielais nākamā gada mērķu likšanas laiks. Plānojiet gudri – piedāvājam izmantot vienu no populārākām metodēm – SMART.

 

1.Nosakiet konkrētus mērķus 

Sasniedzamajam mērķim jābūt konkrētam. Neskaidru mērķi reti kad var pilnībā sasniegt, jo nav iespējams skaidri novērtēt, kad un kā tas tiks sasniegts.

Jautājumi konkrētu mērķu noteikšanai:

    • Ko es vēlos sasniegt?
    • Kāpēc es vēlos sasniegt šo konkrēto mērķi?
    • Kur es to vēlos sasniegt?
    • (Ja ir komandas mērķis) Kā mēs to sasniegsim? Ar ko? Kas ir atbildīgs par kuru uzdevumu? (RACI)

 

2. Nosakiet konkrētus mērķus 

Ir jāizstrādā tie izmērāmie mērķa aspekti, kas ļaus zināt, kad un vai ir vai nav sasniegts mērķi. Ir jāapzinās šie atskaites punkti/kontroles punkti un jāpārdomā tie visā darba procesā.

Jautājumi izmērāmu mērķu noteikšanai:

    • Kā es uzzināšu, kad būšu sasniedzis/sasniegusi mērķi?
    • Kāds ir mans mērķis attiecībā uz skaitu/finansējumu/piedāvātajiem pakalpojumiem?
    • Kā es varu izmērīt rezultātu?

 

3. Nosakiet sasniedzamus mērķus 

Jāpārliecinās, ka mērķis ir galu galā sasniedzams un ir vērts ieguldīt laiku un pūles.

Jautājumi, lai izvirzītu sasniedzamus mērķus:

    • Vai to patiešām var paveikt?
    • Cik reālistisks ir šis mērķis: gatavības ziņā – prasmes / laiks / atdeve / motivācija?
    • Kādi ir ierobežojumi/grūtības?

 

4. Nosakiet atbilstošus mērķus 

Mērķiem ir jābūt atbilstošiem indivīdam/komandai un galīgajam mērķim. Jo svarīgāki ir mērķi, jo augstāka ir motivācija ieguldīt pūles un noteikt prioritātes tam, kas ir svarīgs mērķa sasniegšanai.

Jautājumi atbilstošu mērķu noteikšanai:

    • Vai tiešām ir vērts to sasniegt?
    • Vai šis ir īstais laiks?
    • Vai es / komanda ir motivēta to darīt? Ja mērķis ir komandas, jūs varat novērtēt katra komandas locekļa motivāciju un centību.
    • Vai pūles atbilst atalgojumam, rezultātam?
    • Vai mērķis ir saistīts ar svarīgākajām vērtībām?

 

5. Nosakiet termiņus mērķiem 

Mērķiem ir jābūt ar laika ierobežojumu vai laika dimensiju.

Jautājumi savlaicīgu mērķu noteikšanai:

    • Kāds ir mērķa izpildes termiņš?
    • Kāds ir termiņš, līdz kuram jāizpilda uzdevumi, kas ļaus sasniegt mērķi?
    • Kas būtu jāizdara līdz nedēļas/mēneša/gada beigām?
    • Vai šis progress tiek īstenots atbilstoši sākotnējam plānam?

 

Lai izdodas!

 

Starp citu, vairāk instrumentu un ideju darbam ar komandām, var atrast bezmaksas koučinga rīku rokasgrāmatā: https://metacoach.lv/rokasgramata-vaditajiem/

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top