Smart mērķi

Par mērķiem

Gada beigās it īpaši aktuāli paliek mērķu kvalitatīva definēšana. Konkrēti, izmērāmi mērķi ir viens no veiksmes faktoriem to sasniegšanā, jo palīdz nofokusēties, saprasties labāk, ja mērķis ir kopējs, veido izpratni un virzienu.

 

1.Nosakiet konkrētus mērķus

Sasniedzamajam mērķim jābūt konkrētam. Neskaidru mērķi reti kad var pilnībā sasniegt, jo nav iespējams skaidri novērtēt, kad un kā tas tiks sasniegts.

 

Jautājumi konkrētu mērķu noteikšanai:

   • Ko mēs vēlamies sasniegt?
   • Kāpēc mēs vēlamies sasniegt šo konkrēto mērķi?
   • Kur mēs to vēlamies sasniegt?
   • Kā mēs to sasniegsim?
   • Ar ko? Kas ir atbildīgs par kuru uzdevumu?
   • Kādi ir ierobežojumi/grūtības?

 

2. Nosakiet izmērāmus mērķus 

Komandai ir jāizstrādā tie izmērāmie mērķa aspekti, kas ļaus viņiem zināt, kad un vai viņi ir vai nav sasnieguši mērķi. Komandai jāapzinās šie atskaites punkti/kontroles punkti un jāpārdomā tie visā darba procesā.

 

Jautājumi izmērāmu mērķu noteikšanai:

   • Kā mēs uzzināsim, kad būsim sasnieguši mērķi?
   • Kāds ir mūsu mērķis attiecībā uz skaitu/finansējumu/piedāvātajiem pakalpojumiem?

 

3. Nosakiet sasniedzamus mērķus 

Komandai jāpārliecinās, ka mērķis ir galu galā sasniedzams un ir vērts ieguldīt laiku un pūles.

 

Jautājumi, lai izvirzītu sasniedzamus mērķus:

   • Vai to patiešām var paveikt?
   • Cik reālistisks ir šis mērķis: komandas gatavības ziņā – prasmes / laiks / atdeve / motivācija?
   • Vai komanda ir stratēģiski organizēta, lai nodrošinātu darba efektivitāti? (pēc izvēles)

 

4. Nosakiet atbilstošus mērķus 

Mērķiem ir jābūt atbilstošiem indivīdam/komandai un galīgajam mērķim. Jo svarīgāki ir mērķi, jo augstāka ir komandas motivācija ieguldīt pūles un noteikt prioritātes tam, kas ir svarīgs mērķa sasniegšanai.

 

Jautājumi atbilstošu mērķu noteikšanai:

   • Vai tiešām ir vērts to sasniegt?
   • Vai šis ir īstais laiks?
   • Vai komanda ir motivēta to darīt? Jūs varat novērtēt katra komandas locekļa motivāciju un centību.
   • Vai pūles atbilst atalgojumam?
   • Vai mērķis ir saistīts ar svarīgākajām vērtībām?

 

5. Nosakiet termiņus mērķiem 

Mērķiem ir jābūt ar laika ierobežojumu vai laika dimensiju.

 

Jautājumi savlaicīgu mērķu noteikšanai:

   • Kāds ir mērķa izpildes termiņš?
   • Kāds ir termiņš, līdz kuram jāizpilda uzdevumi, kas ļaus sasniegt mērķi?
   • Kas būtu jāizdara līdz nedēļas/mēneša/gada beigām?
   • Vai šis progress tiek īstenots atbilstoši sākotnējam plānam?

 

Lai Jums lieli mērķi un lieliska komanda to sasniegšanai!

 

* Teksts un jautājumi ir ņemti no “Koučinga rīku rokasgrāmatas”, ielādē to bezmaksas šeit: https://metacoach.lv/rokasgramata-vaditajiem/

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top