Kāpēc mums ir nepieciešami mērķi?

Kāpēc mums ir nepieciešami mērķi?

Mērķi ir būtisks elements gan personīgajā, gan profesionālajā dzīvē, jo tie sniedz virzienu, motivāciju un mērķtiecību!

DAŽI IEMESLI, KĀPĒC MUMS IR NEPIECIEŠAMI MĒRĶI:

·      Virzība un mērķtiecība: Mērķi dod mums skaidru redzējumu par to, kur mēs vēlamies nonākt un kādi soļi nepieciešami, lai to sasniegtu. Tie ir kā ceļa zīmes, kas norāda mums pareizo virzienu.

·      Motivācija un izaicinājumi: Mērķi dod mums motivāciju darboties un strādāt uz savu izaugsmi un attīstību. Tie izveido izaicinājumu, kas veicina personīgo izaugsmi un dod sajūtu, ka mēs progresējam un sasniegsim kaut ko nozīmīgu.

·      Resursu efektīva izmantošana: Mērķi palīdz mums koncentrēt savus resursus – laiku, enerģiju, naudu – uz noteiktiem mērķiem. Tas novērš resursu izniekošanu vai sadrumstalotību un veicina to, ka mēs darbojamies efektīvi un produktīvi.

·      Personiskā attīstība: Mērķi var būt saistīti ar personiskās attīstības vai profesionālās izaugsmes plāniem. Tie var mums palīdzēt paplašināt savas zināšanas, iegūt jaunas prasmes un attīstīt jaunas spējas, kas var būt noderīgas gan personiskajā, gan profesionālajā dzīvē.

·      Šķēršļu pārvarēšana un uzdrošināšanās: Mērķi var būt kā iedrošinājums pārvarēt šķēršļus un grūtības. Viņi veicina izturību un mācību no neveiksmēm, palīdzot mums kļūt spēcīgākiem un izturīgākiem.

·      Sasniegumi: Visbeidzot, mērķi mums ļauj sasniegt noteiktus ieguvumus un sasniegumus, ko mēs vēlamies dzīvē. Tas var būt saistīts ar karjeras virzību, finansiālu drošību, personiskām attiecībām vai citiem dzīves aspektiem, kas mums ir svarīgi.

Tāpēc mērķi ir svarīgi, jo tie ļauj mums noteikt virzienu, veicināt izaugsmi un attīstību, kā arī sasniegt savus sapņus un vēlmes dzīvē.

 

MĒRĶA SASNIEGŠANU PAVĀJINOŠIE FAKTORI:

    •       mērķis nav precīzi definēts un/vai pierakstīts,
    •       mērķa sasniegšanā ir nepieciešams iesaistīt citus,
    •       nav redzams mērķa pozitīvais rezultāts,
    •       grūti uzsākt pirmo soli,
    •       visu laiku rīcība tiek atlikta slinkuma vai citu subjektīvu iemeslu dēļ,
    •       mērķis nepatīk,
    •       mērķis ir pārāk sarežģīts, neatbilst prasmju līmenim,
    •       nav skaidrības, ar ko sākt,
    •       grūtības sevi disciplinēt.

MĒRĶA SASNIEGŠANU PASTIPRINOŠIE FAKTORI:

    •       apņēmība mērķi sasniegt,
    •       mērķis ir skaidrs,
    •       mērķis ir izaicinošs, tomēr sasniedzams,
    •       ir atgriezeniskā saite.

 

Svarīgi atcerēties, ka mērķi ir tādēļ, lai iedvesmotu, nevis ierobežotu!

 

 

 

 

 

Avots: “Koučinga tehnikas. Solis pa solim. Sev, komandai, biznesam” L. Snidzāne, J.K. Golubeva

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top