Loading Pasākumi

« Visi Pasākumi

 • This event has passed.

Labbūtības un stresa pārvaldības koučinga programma

Septembris 22, 2022 @ 18:00 - 21:00

Labbūtības un stresa pārvaldība

Kad piedzīvojam notikumus, ko nevaram paredzēt un ietekmēt, mēs tiekam izsisti no līdzsvara un daudzi piedzīvo paaugstinātu stresa līmeni, kas darbā draud ar izdegšanas sindromu. Gandrīz puse aptaujāto 2022. gada februārī atzina, ka darbā jūtas izdeguši. Pēdējos divus gadus mācījāmies visu laiku adaptēties un pielāgoties un, izskatās, ka arī turpmāk šīs iemaņas būs nepieciešamas, jo pasaule mainās tik strauji, ka mums jāatrod iekšēji resursi noturēties līdzsvarā šajās pārmaiņās. 

Stress bija, ir un būs. Jautājums, kā to pamanīt, kā iemācīties laicīgi noteikt savu stresa līmeni, lai nepieļautu ilgstoša nepārvaldīta stresa pāriešanu izdegšanas  stadijā.  Kā veicināt labbūtību savā privātajā un darba dzīvē? Kā uzlabot savu dzīves/ darba līdzsvaru un trenēt stresa noturību? Kādas metodes un instrumentus  izmantot, lai konstatētu stresu vai izdegšanu individuālā un komandas līmenī darbā? Kā veicināt savu labbūtību un darīt to ilgtermiņā? 

Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem atbildēsim šajā mācību programmā 100 akadēmisko stundu apmērā, apgūstot teoriju, praktizējot metodes ar mācību kolēģiem un daloties katrs savā pieredzē.

 

Šī programmu domāta tiem, kas vēlas padziļināti apgūt labbūtības veicināšanu un stresa pārvaldības iespējas individuālā un profesionālā līmenī, izmantojot koučinga pieeju un metodes, nodrošinot sev un arī savai komandai, ja vadi komandu, iespēju samazināt ikdienas darbā stresa līmeni un izdegšanas riskus. Programma piedāvā ne tikai iespēju personīgā līmenī noteikt savu stresa līmeni, uzzināt par stresa un izdegšanas veidošanos, ietekmi uz fizisko un mentālo veselību, izprast labbūtības uzturēšanai nepieciešamos risinājumus, bet arī apgūt koučinga pamatus, metodes un pieejas, kas kopumā uzlabo psihoemocionālo stāvokli un veicina dzīves līdzsvaru. 

 

Koučings ir viens no ekoloģiskākajiem veidiem, kā spēt ieraudzīt savus un citu resursus risinājumiem, uzstādīt konkrētus mērķus, noteikt prioritātes un izstrādāt plānu, kā tos sasniegt. Koučinga rezultātā ceļas apzinātības līmenis, notiek transformācijas process personīgā līmenī, jo tiek pievērsta lielāka uzmanība savas uzvedības un domāšanas paterniem, ieradumiem un uzskatiem, un veiktas vēlamās izmaiņas. 

 

Programmas mērķi:

    • Veicināt izpratni par labbūtību, tās dažādiem aspektiem, par stresa reakcijas un izdegšanas veidošanos, cēloņiem, ilgtermiņa stresa ietekmi uz psihoemocionālo un fizisko veselību, ikdienas dzīves kvalitāti un profesionālo sniegumu. 
    • Mācēt atpazīt ilgstoša stresa un izdegšanas pazīmes un stadijas sev un citiem.  
    • Izprast koučinga pielietošanas iespējas ikdienā savas vai savas komandas labbūtības veicināšanai.
    • Koučinga metožu apgūšana un praktizēšana stresoru konstatēšanai,  dzīves un darba kvalitātes uzlabošanai un izdegšanas prevencijai.   
    • Integrēt apgūtās metodes darbā un dzīvē, pēc izvēles sastādot personīgo vai darbā izmantojamu labbūtības veicināšanas un stresa pārvaldības plānu, kas nodrošinās psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanos individuālā, komandas un organizācijas līmenī.

 

Programma būs vērtīga:

    • Ikvienam, kas meklē sistemātisku pieeju un risinājumus savas veselības uzlabošanai un stresa pārvaldības iemaņu apgūšanai, lai nenonāktu izdegšanas stadijā; 
    • Vadītājiem, kas, apgūstot teorētiskās zināšanas un metodes, vēlas atbalstīt savus darbiniekus un veicināt viņu labbūtību;  
    • Personāla attīstības vadītājiem, HR speciālistiem, kas meklē zināšanas un informāciju par labbūtību, stresa pārvaldību un iespējām, kā izstrādāt stresa un izdegšanas risku prevencijas plānu savā darba vietā, kā arī vēlas apgūt konkrētas ikdienā izmantojamas metodes. 
    • Koučiem, kas vēlas apgūt padziļinātu labbūtības programmu un turpināt specializēties šajā jomā. 
    • Darba aizsardzības speciālistiem, lai gūtu padziļinātas zināšanas par stresa un izdegšanas prevencijas iespējām, ko ieteikt uzņēmumiem.

 

Kopējais programmas apjoms ir 100 akadēmiskās h un kurss sastāv no:

    • mācībām attālināti zoom platformā, 
    • mājas darbu izpildes,
    • literatūras apgūšanas,
    • regulāras jaunu metožu praktizēšanas,
    • darba pie sava labbūtības plāna.

 

Mācību datumi (mācības notiek tikai attālināti, zoom vidē):

1.modulis:

     • 22.09.2022. 18:00-21:00, ceturtdiena
     • 01.10.2022. 10:00-17:00, sestdiena  

2. modulis:

     • 15.10.2022. 10:00-17:00, sestdiena
     • 20.10.2022. 18:00-21:00, ceturtdiena

3. modulis:

     • 27.10.2022. 18:00-21:00, ceturtdiena
     • 05.11.2022. 10:00-17:00, sestdiena

4. modulis:

     • 12.11.2022. 10:00-17:00, sestdiena
     •   17.11.2022. 18:00-21:00, ceturtdiena    

5. modulis:

     • 24.11.2022. 18.00-21.00, ceturtdiena
     • 03.12.2022. 10:00-17:00, sestdiena
     • 15.12.2022. 18.00-21.00, ceturtdiena (eksāmens un sertifikācija)

Katra moduļa ietvaros iekļauts arī mājas darbs un darbs pāros metožu praktizēšanai individuāli izvēlētā laikā.

 

Kursa programma:

1.modulis: 

    1. Ievads stresa pārvaldības koučingā
    2. Stresa jēdziens un teorija
    3. Stresa  iedalījums un izpausmes veidi
    4. Stresa reakciju psihiskie un fiziskie veidošanās mehānismi
    5. Stresa ietekme uz organismu
    6. Stresa cēloņi un faktori privātajā dzīvē. Iekšējie un ārējie stresori
    7. Profesionālais stress. Stresa cēloņi darbā – individuālā, komandas un organizācijas līmenī
    8. Labbūtība personīgajā un profesionālajā darba vidē
    9. Labbūtības jēdziena skaidrojums un teorija 

2.modulis:

    1. Koučinga jēdziena skaidrojums, koučinga uzdevums un izmantošana ikdienā
    2. Koučinga loma stresa pārvaldības procesā
    3. Kouča kompetences un process
    4. Koučinga pielietojums profesionālā līmenī – darbā, uzņēmējdarbībā, organizācijās
    5. Komandas līderim nepieciešamās koučinga iemaņas
    6. Koučinga pieejas izmantošana komandas stresa līmeņa mazināšanai un labbūtības veicināšanai
    7. Sava un citu darbinieku psihoemocionālā stāvokļa izpētes iespējas – koučinga metodes iekšējo un ārējo stresoru konstatēšanai 
    8. Personīgā stresa prevencijas plāna un labbūtības mērķu uzstādīšana

3.modulis:

    1. Koučinga metodes labbūtības veicināšanai, stresa un izdegšanas risku mazināšanai: * dzīves – darba līdzsvara veicināšanai; * stresoru konstatēšanai; * mērķu uzstādīšanai; * risinājumu meklēšanai; *lēmuma pieņemšanai
    2. Metaforiskās kārtis kā koučinga instruments
    3. Konfliktu risināšanas  stratēģijas

4.modulis:

    1. Emocionālā inteliģence – tās nozīme labbūtības veicināšanā
    2. Emocionāli inteliģenta komandas līdera kompetences
    3. Emociju iedalījums un pārvaldība
    4. Savas personības iezīmju pārzināšanas nozīme stresa pārvaldībā
    5. Iekšējo stresoru audits
    6. Dažādi instrumenti  stresa līmeņa noteikšanai, stresa un labbūtības novērtēšanas testi
    7. Stresa pārvaldības stratēģijas, labbūtības veicināšana – individuālais līmenis
    8. Stresa noturības trenēšana – fiziskais, garīgais un kognitīvais līmenis 
    9. Darbs pie sava personīgā stresa prevencijas un labbūtības plāna

5. modulis:

    1. Izdegšana, tās stadijas; Personības psiholoģiskie faktori, kas veicina izdegšanu
    2. Organizācijas un vadītāju loma darbinieku labbūtības nodrošināšanā un izdegšanas risku novēršanā
    3. Izdegšanas risku un stresa prevencijas plāns – komandas un organizācijas līmenis: * diagnostikas iespējas un instrumenti; * mērķu uzstādīšana komandas un organizācijas līmenī; * iespējamās stratēģijas un darbības plāns
    4. Pēc izvēles: darbs pie sava vai savas organizācijas/ komandas stresa prevencijas un labbūtības plāna
    5. Eksāmens – savu izstrādāto plānu prezentācija
    6. Apliecību izsniegšana un svinības!

 

Dalībnieku ieguvums pēc programmas apgūšanas 100 akadēmisko stundu apjomā:

 1. Teorētiskās zināšanas un izpratne par labbūtību, izdegšanu un stresu, tā pārvaldības iespējām individuālā, komandu un organizācijas līmenī 
 2. Praktiskās iemaņas dažādu koučinga metožu un stresa pārvaldības instrumentu izmantošanā 
 3. Personīgais un darbā realizējams labbūtības veicināšanas, stresa pārvaldības un izdegšanas risku prevencijas plāns.
 4. Spēja atpazīt savas ilgstoša stresa reakcijas un pazīmes, izprast to iemeslus un atpazīt izdegšanas sindroma pirmās pazīmes un zināt, kā rīkoties, lai nepieļautu izdegšanas stadijas iestāšanos;
 5. Spēja ieteikt citiem (kolēģiem, darbiniekiem, ģimenes locekļiem) stresa pārvaldības metodes un paņēmienus labbūtības veicināšanai;
 6. Personīgā apzinātības līmeņa celšana, lielāka izpratne par saviem stresoriem un iespējamiem risinājumiem

 

Kursu vada:

Evija van der Beek

Vadībzinātnes maģistre, labbūtības un līderības koučs, diplomēta un sertificēta supervizore, biznesa un koučinga trenere ar ilggadēju pieredzi vadošos amatos starptautiskos uzņēmumos, ICTA/APC (International Coach &Trainer Association)  sertificēta koučinga trenere, ICTA/APC profesionālā kouča sertifikāts. 

Papildus informācija: 

 

 

Mācību maksa un agrās rezervācijas atlaides:

Kursa  standartcena ir 240 eur par 1 moduli jeb kopā 1200 eur (ieskaitot PVN). Kursa apmaksa iespējama pa daļām (vienmērīgās daļās bez papildus uzcenojuma)!

Agrās rezervācijas atlaides:

    • Reģistrējoties un apmaksājot avansu 180 eur vērtībā līdz 2022.gada 1.jūnijam, viena moduļa cena  ir tikai 180 eur jeb kopējā kursa maksa – tikai 900 eur (atlaide 300 eur vērtībā!) 
    • Reģistrējoties un apmaksājot avansu 220 eur vērtībā līdz 2022.gada 1.septembrim, viena moduļa cena  ir tikai 220 eur jeb kopējā kursa maksa – tikai 1100 eur (atlaide 100 eur vērtībā!) 

 

Reģistrēšanās kursam:

    • Par jebkādiem jautājumiem par kursa saturu vai mācību procesu, rakstiet Evijai vanderevija@gmail.com 
    • Lai reģistrētu savu dalību kursā, sūtiet savu Vārdu, Uzvārdu, e-pasta adresi un telefonu uz +371 29412983 Lailai vai metacoach.lv@gmail.com, mēs sazināsimies ar jums par tālākām formalitātēm. 
Please follow and like us:

Details

Date:
Septembris 22, 2022
Time:
18:00 - 21:00
Event Categories:
, , ,
Event Tags:
, , , , ,

Venue

Online

Organizer

MetaCoach Center
Telefona numurs:
+37129412983
Email:
metacoach.lv@gmail.com
Website:
www.metacoach.lv
Scroll to Top