Par Profesionālo Kouču Asociāciju:

Profesionālo kouču asociācija – APC ir sabiedriska organizācija, kuras mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar koučingu kā psiholoģiskā atbalsta veida mērķu sasniegšanai, profesionālu kouču apmācība / sagatavošana pēc programmas, kas ir balstīta uz klasiskiem koučinga standartiem un principiem, ko izstrādājuši Timotijs Golvijs, Tomass Leonards un Džons Vitmors.

Par programmu:

«System Coach APC» ir klasiska sertifikācijas programma profesionālu kouču sagatavošanai līdz sertifikācijas līmenim «Associated Coach APC» un «Professional Coach APC».

Apmācības notiek saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, APC standartiem un starptautiski atzīta sertifikāta – “Professional Coach APC” izsniegšanu. Programma “System Coach APC” ir viena no labākajām kouču apmācības programmām latviešu valodā. Programma ietver apmācības sistēmiskā, individuālā klasiskā, klasiskā komandas, biznesa un transformācijas (dziļajā) koučingā.

Ar ko īpaša šī programma:

Programma «System Coach APC» ir sistēmiska, tas ir, skatās uz cilvēku un viņa apkārtni, biznesu un citām dzīves sfērām kā uz vienu veselu, kā vienotu sistēmu. Sistēmiska pieeja koučingam garantē līdzsvaru un iespēju ātri veikt izmaiņas — sadarbības laikā koučs ņem vērā visus elementus, kas klientam ir svarīgi mērķa sasniegšanā.

Šo programmu izgājušam koučam piemīt spēja vispusīgi-sistēmiski redzēt klienta individuālo situāciju klienta norādītajā laukā, spēja ņemt vērā klienta personību, vajadzības, resursus, apkārtni, veselību, materiālo stāvokli, ģimenes apstākļus un tā tālāk. Tādējādi sistēmiskais koučs palīdz klientam ātrāk un vieglāk nonākt pie nospraustā mērķa.

Apmācībā mēs izmantojam Loģisko līmeņu sistēmu (R. Dilts) – mēs ejam no daļām uz kopējo, – sākam no līmeņa “Apkārte” un beidzam ar “Garīguma” līmeni. Kā arī mācību procesā tiek izmantots klasisks koučinga rīks – “NEdirektīva pieeja”, kas ļauj iegūt lielāku izpratni un potenciāla atraisīšanu mācību laikā un pēc tās.

Programma «System Coach APC» māca pielietot sistēmiska individuālā un biznesa koučinga tehnoloģijas. Apmācības pamatprincips ir prasme pielietot dažādas pieejas: klasisko koučingu, sistēmisku pieeju uzdevumu risināšanā, grupu vadīšanas tehnoloģijas, kā arī spēju izveidot savu apmācību programmu.

Programmā ir iekļauti: individuālais koučings, asistēšana, supervīzija, koučinga treniņi (individuāli un darbam ar grupu), labi saplānoti praktiskie darbi un sertifikācija.

 

«System Coach APC» programmas priekšrocības:

 1. Programma ir akreditēta APC – Profesionālo kouču asociācijā.
 2. Programma izveidota, ņemot vērā koučinga ētikas standartus pasaulē.
 3. Sistēmiska-vispusīga pieeja apmācībām.
 4. Izsniedzam starptautiska parauga profesionālā kouča sertifikātu — «Professional Coach APC».
 5. Gatavojam speciālistus, kas, pabeidzot mācības, var sniegt profesionālus koučinga pakalpojumus.
 6. 70% programmas ir orientēta uz koučinga praksi, nevis teorētisku iepazīstināšanu ar dažādiem koučinga modeļiem.
 7. Ņemot vērā praktisko pieeju, programmas dalībnieki izstrādās savus personīgos mērķus vairākiem gadiem uz priekšu.
 8. Mācību intensitātes un praktisko nodarbību rezultātā jau dažu mēnešu laikā kļūsiet par augstas klases speciālistu — praktiķi koučinga jomā.
 9. Profesionālās kouču apmācības ir unikāla iespēja apgūt pieprasītu un interesantu profesiju psiholoģisko un biznesa konsultāciju jomā!

Šī kursa mērķi:

 1. Iepazīstināt ar koučingu no «А» līdz «Z».
 2. Apgūt jaunākās sistēmiskā un klasiskā koučinga tehnoloģijas.
 3. Pacelt jūsu domāšanu jaunā dzīves un biznesa līmenī.
 4. Iemācīt jums efektīvas plānošanas metodes.
 5. Uzsākt spēcīgu personīgo izaugsmi pateicoties personīgajam darbam kursa laikā.
 6. Palīdzēt jums atrast jaunu profesiju un kļūt par praktizējošu kouču.

Programma būs vērtīga:

 1. Tiem, kas vēlas apgūt koučingu no nulles.
 2. Koučiem – iesācējiem, kas vēlas iegūt vispusīgu koučinga apmācību.
 3. Praktizējošiem koučiem, kas vēlas paplašināt koučinga zināšanu un prakses diapazonu.
 4. Korporatīvajiem un privātajiem treneriem profesionālo zināšanu, prasmju bagāžas paplašināšanai.
 5. Vadītājiem, kas vēlas uzlabot attiecību kvalitāti ar darbiniekiem, kā arī plāno papildināt savu vadības stilu ar koučinga elementiem.
 6. Apmācību un personāla attīstības vadītājiem – HR speciālistiem.
 7. Psihologiem, skolotājiem, juristiem, pārdevējiem, sporta treneriem – visām profesijām, kuru darbs saistīts ar aktīvu komunikāciju ar cilvēkiem.
 8. Ģimenes pāriem, īpaši tiem, kas audzina bērnus.

“System Coach APC” kursa programma:

 

 • 1.modulis. Koučings kā sistēma. Individuālā koučinga prakse.

  • Koučings – kas tas ir? Koučinga vēsture, definīcijas, ētikas normas, koučings kā profesija, sasniedzamais rezultāts.
  • Kouča ētikas standarti.
  • Kouča pozīcija.
  • Kļūdas, ko pieļauj koučs.
  • Koučinga atšķirības ar citiem veidiem:koučings vs. treniņi, konsultācija, vadītprasmes, instruktāža, mentorings, psihoterapija, biznesa konsultācijas.
  • Individuālā koučinga veidi: klasiskais koučings; koučings – apmācības; transformāciju koučings.
  • Koučinga attiecību veidi: Standarta, pa telefonu, skype-koučings, “gaiteņu” koučings un vadība koučinga stilā.
  • 4 efektīvu koučinga attiecību noteikumi: kontakts, raports, situācijas noskaidrošana, klienta atbildība un apņemšanās,  atbalsta un frustrācijas līdzsvars.
  • Kouča kompetences: kalibrēt/apkopot informāciju, modelēt situāciju; valodas instrumenti koučingā.
  • Koučinga valodas instrumenti. Koučinga attiecību jautājumi: modelējošie jautājumi, jautājumi – šaubas, jautājumi – precizējumi, transformējošie jautājumi, atļaujošie jautājumi. Jautājumu veidi, atgriezeniskā saite, apstiprinājums, izaicinājums, ideja.
  • Klausīšanās līmeņi.
  • Atgriezeniskā saite – tās nozīmība un veidi.
  • Klientu tipi – DISC tipoloģija.
  • GROW modelis (makromodelis).
  • Pirmā soļa “Goals” mikromodeļi: SMART.
  • Otrā soļa “Reality” mikromodeļi: Koučinga attiecību jautājumi balstīti un Neiroloģisko līmeņu (R.Dilts) piemēra; 4-pozīciju realitātes apraksts; SWOT-analīze.
  • Trešā soļa “Opportunities” mikromodeļi: 3 veidi, kā atrast jaunas iespējas; kreatīva procesa soļi; 3 pieejas iespēju grupēšanai; rāmis «Kas būtu, ja?».
  • Ceturtā soļa “Ways” mikromodeļi: Reālistiskā mērķa sasniegšanas plāna izveide; motivācija, kas balstīta uz Rissa vērtību teoriju; 4 motivācijas stratēģijas; motivācijas skala.

  2.modulis. Koučinga makro un mikro modeļi. Individuālā koučinga prakse un supervīzija.

  • Klasiskās individuālās koučinga sesijas supervīzija.
  • Modeļa GROW integrācija un prakse.
  • Mikromodeļu prakse.
  • Stratēģiskā koučinga sesija.
  • Koučinga-apmācības sesija.
  • Koučinga izmantošana darbā ar atkarībām un pieradumiem.
  • Koučinga sesija Dzīves aplis (M.Atkinsone).
  • Makromodelis – “GoMAD”.
  • Makromodelis – SCORE.

  3.modulis. Radošuma un resursu tehnikas, nākotnes darbības.

  • Kādas ir radošuma tehnikas, ko tas dod un kādi nosacījumi jāievēro.
  • Brain storm soļi.
  • Fokālā metode.
  • Volta Disneja stratēģija.
  • DeBono “6 cepures” + radošums.
  • Nākotnes darbības: plāns sesijas beigās, laika līnija, iekšējās motivācijas pārbaude.
  • Individuālais koučings – metožu integrācija un atkārtojums, prakse.

  4.modulis. Grupas koučings un komandu veidošana.

  • Komandu koučinga veidi: Klasiskais komandu koučings; komandas koučings — apmācība; komandas veidošanas koučings.
  • Koučings — apmācība: Koučinga — apmācības īpatnības un tā atšķirības no klasiskās apmācības; koučinga — apmācības 3-pakāpju modelis; koučinga — apmācības «kubika» modelis; «kubika» 5 pakāpes; tiltiņi starp apmācību daļām; koučinga – apmācību mērķtiecīgums un fleksibilitāte.
  • Mind map izmantošana koučinga — apmācības veidošanā.
  • Prasme izveidot kontaktu ar grupu.
  • Retorikas paņēmieni, ko lieto komandu koučingā: jautājumu struktūra komadu koučingā; marķēšana un signalēšana.
  • Auditorijas vadīšanas neverbālie un verbālie paņēmieni: Psihoģeogrāfija un veidi, kā aiziet no diskusijām.
  • Komandas kouča tēls. 3 žestu veidi. Balss nostādīšana.
  • Kouča pašprezentācija.
  • Efektīva trenera 6 stili: Stilu sadale apmācības kubika struktūrā.
  • 2 pieejas komandu saliedēšanā.
  • Tehnikas komandu koučingā.

  5.modulis. Darbs ar grupas dinamikām un sistēmiskie procesi. Grupas koučinga prakse un supervīzija.

  • Grupas koučinga sesijas supervīzija.
  • Grupu dinamika, stadijas.
  • Paņēmieni, kā vadīt grupu dinamikas pirmo  un otro stadiju.
  • Koučings konfliktu risināšanā. Koučings — mediācija konfliktu risināšanā.
  • Sistēmiskie procesi koučingā. Paradoksālās metodes koučingā.
  • Sistēmiskā analīze.
  • Sistēmiskā koučinga modelis SOAR.

  6.modulis. Koučings biznesā.

  • Uzņēmuma vadītāja koučings.
  • Biznesa stratēģiskā plānošana; Balanced Score Card modelis.
  • Koučings uzņēmuma mārketingā: 4Р – mārketinga mix modelis.
  • Dažādu uzņēmuma nodaļu biznesa auditēšana efektivitātes paaugstināšanai.
  • Pārmaiņu vadības pamati – kur to pielietot, kāpēc tas ir svarīgi.
  • Organizācijas izmaiņu modelis: Kottera modelis.
  • Sapulču un apspriežu vadīšana.

  7.modulis. Transformāciju koučings vērtību un pārliecību līmenī.

  • Kas ir transformācijas koučings? Kā to izmanto?
  • Norādes uz transformācijas koučinga izmantošanu.
  • Transformāciju koučinga triāde. Transformācijas stāvoklis.
  • Darbs ar pārliecībām un vērtībām.
  • Reisa Motivāciju/Vērtību teorija. Vērtību un uzskatu ieraudzīšana un sadzirdēšana klienta stāstā.
  • Laika līnijas transformācija. Asociācija/ disociācija.
  • Loģisko līmeņu piramīda.
  • Greivza vērtību modelis (Spirāles dinamika).

  8.modulis. Transformāciju koučings personības līmenī.

  • «Personības daļu» modelis. Kādas ir personības daļas, kāpēc svarīgi tās zināt?
  • Džohari modelis. Personības daļas Džohari modelī un integrēšana.
  • Meta programmas. Kas ir metaprogrammas, kā ar tām strādāt.
  • Domāšanas un uzvedības prognozēšana pēc LAB PROFILE. Personības transformācija, izmantojot Lab-profile tehnoloģiju.
  • Asociatīvās kārtis un izmantošanas specifika -individuāli un grupās. Asociatīvo kartiņu nozīme transformācijas koučingā, praktiski paņēmieni un prakse.

  9.modulis. Mārketings koučingā. Integrācija. Sertifikācija.

  • Mārketings koučingā. Mārketinga stratēģija un aktivitātes.
  • Sava tēla atrašana. Prezentācija. Pašprezentācija.
  • Rakstiskais eksāmens.
  • Grupu vadība. Koučinga sesijas demonstrācija.
  • Individuālā koučinga sesijas demonstrācija.
  • Sertifikācija.

PROGRAMMAS TRENERI:

Laila Snidzāne

“MetaCoach” mācību centra un Profesionālo kouču asociācijas – APC vadītāja Latvijā. Augstākā līmeņa vadītāja ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi mazo un vidējo komandu vadīšanā un attīstībā dažādu nozaru uzņēmumos. Praktizējošais koučs, biznesa iemaņu, koučinga un personības attīstības programmu trenere.

Evija van der Beek

Sertificēta koučinga un biznesa trenere, profesionāls koučs un supervisore ar vadībzinību maģistra grādu vadības psiholoģijā un supervīzijā. 15 gadu pieredze vadošos amatos starptautiskos uzņēmumos komercnekustāmo īpašumu pārvaldīšanā un mārketinga jomā.

PROGRAMMAS VĒRTĪBA:

Programmas standartcena vienam cilvēkam ir 320 Eur par 1 moduli jeb kopā 2’880 Eur un tajā ir iekļauti visi mācību materiāli, 9 moduļu (18 dienas) klātienes apmācības un sertifikācijas pārbaudījumi sertifikāta saņemšanai. Kursa apmaksa notiek pa daļām! Mācības notiek MetaCoach centra telpās vai tiešsaistē.

Programma ir pieejama arī uzņēmumiem grupām sākot ar 12 cilvēkiem, iepriekš vienojoties par norises datumiem un vietu.

 

INFORMĀCIJA UN TUVĀKIE MĀCĪBU DATUMI:

Vairāk informācijas par programmu un tuvākajiem kursa sākuma datumiem var skatīt lapas sadaļā “Pasākumi” vai arī saņemt, rakstot mums uz e-pastu metacoach.riga@gmail.com vai zvanot pa tālruni +371 29412983.

 

 

Scroll to Top
Scroll to Top