Kas ir Emocionālais Intelekts un kāpēc to attīstīt vadītājiem?

Kas ir Emocionālais Intelekts un kāpēc to attīstīt vadītājiem?

 

  • Es vienmēr varu nosaukt emociju, kuru jūtu šobrīd.
  • Es zinu, kura emocija palīdz vai traucē man pie konkrētas darbības veikšanas.
  • Es māku savas emocijas izmantot – gan “pozitīvās”, gan “negatīvās”.
  • Es māku pārvaldīt tās emocijas, kas man traucē konkrēta darba izpildei.
  • Es māku motivēt sevi un arī citus paveikt kādu konkrētu darbu.
  • Es zinu, kur var novest kāda konkrēta emocija un kādas var būt sekas.
  • Es vienmēr zinu, ko jūt cits cilvēks, un ņemu to vērā.
  • Es vienmēr ņemu vērā citu cilvēku emocijas, plānojot darbus un veicot prognozes.

Ja atbilde ir “JĀ” uz visiem jautājumiem, apsveicam jūs! Visdrīzāk jums ir labi attīstīts emocionālais intelekts, kas palīdz jums dzīvot saskaņā ar sevi, būt efektīvam gan individuālā darbā, gan saskarsmē ar citiem cilvēkiem, un ļoti elastīgam attiecībā uz ārējās vides straujām izmaiņām.

 

Kāpēc jārunā un jādomā par sava emocionālā intelekta attīstību ne tikai ikdienā, bet arī darba dzīvē?

Žurnāls “Forbes” 2020.gadā * nosauca 5 organizāciju pieprasītākās “soft” iemaņas, ko tās meklē un kuras ir svarīgas, un kopā ar kreativitāti, spēju pārliecināt un ietekmēt, sadarboties un pielāgoties, arī Emocionālā inteleģence ir šajā vēlmju sarakstā.

 

Kas tad īsti tas ir?

EMOCIONĀLĀ INTELIGENCE ir skaidri definēta un izmērāma spēja atpazīt emocijas, izprast to rašanās cēloņus, pārvaldīt tās un elastīgi izmantot emocijas, lai palielinātu domāšanas un problēmu risināšanas efektivitāti.

P.Selovay, J.Mayerou un D.Karuso emocionālā intelekta zinātniskā koncepcija nosaka, ka pastāv 4 komponentes, katrai no kurām ir sava nozīme.

 • Emociju atpazīšana un identifikācija:
    • Spēja noteikt savas emocijas un tās izpaust,
    • Uztvert un saprast citu cilvēku paustās emocijas, tai skaitā atšķirt viltotus signālus,
    • Sapratne kā emocijas var mainīties dažādos kontekstos un kultūras vai vides ietekmē.
 • Emociju izmantošana uzdevumu risināšanā:
    • Spēja izvēlēties un piemeklēt uzdevumus balstoties uz savu šī brīža emocionālo stāvokli, virzīt savas emocijas uzdevumu efektīvās izpildes gultnē,
    • Prioritizēt domāšanu, virzot uzmanību balstoties uz savu šī brīža emocionālo stāvokli,
    • Izmantot emocijas ar mērķi pieņemt spriedumus un veicināt iegaumēšanu.
 • Emociju analīze un izpratne:
    • Izvērtēt situācijas, kas var veicināt emociju rašanos,
    • Noteikt cēloņus, nozīmi un sekas emocijām, kā arī saprast iespējamos emocijas attīstības scenārijus,
    • Saprast kā cilvēks var justies nākotnē vai arī pie konkrētiem apstākļiem (prognozēšana).
 • Emociju pārvaldība:
    • Efektīvi pārvaldīt savas emocijas vēlamā rezultāta sasniegšanai,
    • Izvērtēt stratēģijas emocionālās atbildes uzturēšanai, samazināšanai vai arī pastiprināšanai,
    • Prasme strādāt ar emocijām, ja tās ir noderīgas, un mainīt, ja tās traucē rezultāta sasniegšanu.

 

Ko vēl ir svarīgi saprast un zināt par emocijām?

     • Emocijas dod vērtīgu informāciju! Emocijas lielākoties ir dati par citiem cilvēkiem. Tās ir atgriezeniskās saites signāli reālajā laikā, kas ātri rodas un ātri arī pazūd.
     • Emocijas virza mūsu uzvedību mums noderīgā virzienā. Tai skaitā, emocijas palīdz mums izdzīvot.
     • Mēs varam consties ignorēt emocijas, tomēr tā tas nestrādā!
     • Emocijas iespaido mūsu darbības efektivitāti!
     • Emocijas un domāšana ir neatņemami saistīti.
     • Mēs varam censties slēpt mūsu emocijas, tomēr mēs neesam tajā tik labi kā paši domājam!
     • Emociju apspiešana atņem enerģiju un uzmanību, kas varētu tikt izmantoti informācijas saņemšanai un apstrādei.
     • Patieso emociju apspiešana rezultātā noved pie “emocionālās izdegšanas”.
     • Lēmumā, lai tas ir efektīvs, ir jāiekļauj arī emocionālā sastāvdaļa! Racionāla domāšana nevar pastāvēt bez emocijām.
     • “Patīkamās (pozitīvās)” emocijas noskaņo uz apkārtējās pasaules izpēti un atklājumu veikšanu.
     • “Nepatīkamās (negatīvās)” emocijas tiek izdzīvotas intensīvāk un spēj mobilizēt visus pieejamos resursus.
     • Nepastāv “sliktās” un “labās” emocijas – katra emocija ir svarīga kādas konkrētas darbības maksimālai efektivitātei.
     • Emocijām ir loģiskas likumsakarības. Katras emocijas attīstībā ir savs scenārijs.
     • Emociju pārzināšana ļauj tās meistarīgi izmantot.

Emocionālā intelekta attīstība ļauj izvēlēties reakcijas un sajūtas konkrētajā situācijā. Ideja ir vienkārša: jo lielāka izvēle, jo lielāka pielāgošanās. Tātad arī personīgā efektivitāte ievērojami palielinās. 

 

Attīstot savu vai savas komandas emocionālo inteliģenci:

     • paaugstinās iesaiste un arī lojalitāte, 
     • pieaug personīgā un komandas efektivitāte un produktivitāte, 
     • uzlabojas stresa noturība un samazinās izdegšanas riski,
     • attīstās komunikācijas prasmes,
     • uzlabojas attiecības ar citiem cilvēkiem, arī komandā, tiek veicināta komandas saliedēšana.

Strādāt pie sava emocionālā intelekta pilnveides var un ir nepieciešams visas dzīves laikā un to var darīt gan patstāvīgi, studējot dažādu autoru grāmatas, teoriju un metadoloģijas, gan fokusēti pievērsties šīs spējas pilnveidei, strādājot ar emocionālā intelekta atttīstības treneri individuāli vai grupā.

 

Ja jums ir interese uzzināt vairāk par iespējām, rakstiet savus jautājumus e-pastā riga@apcoach.org vai arī zvaniet 29412983 (Laila).

Tuvākais atvērtā tipa vebinārs par šo tēmu norisināsies 2021.gada 2.martā pirmajā nodarbībā ciklā “Mūsdienīgā vadītāja pamatiemaņas”: https://metacoach.lv/event/musdieniga-vaditaja-pamatprasmes/. 

Katrai nodarbībai ir iespēja pieteikties arī atsevišķi – informācija un pieteikšanās vebināram “Emocionālais intelekts – emociju pārvaldīšana”: https://metacoach.lv/event/emocionalais-intelekts/ 

 

Raksta autore: Laila Snidzāne – koučinga un vadītprasmju trenere, MetaCoach centra vadītāja.

MetaCoach – mācību centrs, kur satiekas profesionalitāte, aizrautība un unikalitāte! Koučings, personīgās un komandu izaugsmes treniņi, individuālās un grupu koučinga sesijas.

* https://www.forbes.com/sites/nazbeheshti/2020/01/28/5-of-the-most-in-demand-soft-skills-companies-are-looking-for-this-year/?sh=1b71c0d356c7 

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top