Kā uzstādīt mērķi?

Kā uzstādīt mērķi? “RIGHT” metode

Piedāvājam jums mērķu uzstādīšanas metodi, kas iedvesmo un palīdz uz iecerēto apskatīties no dažādiem aspektiem!

RIGHT nozīmē:

❗️R – Reason / Iemesls, jēga  

Ko tev dos šis mērķis? Ko tas ienesīs tavā dzīvē? Priekš kam tev tas ir?

🤩 I – Inspiration / Iedvesma 

Vai šis mērķis dod tev enerģiju? Vai tas iedvesmo? Kā tu jutīsies, kad mērķis būs jau sasniegts?

🎯 G – Given / Iedots 

Vai tu vari ļoti konkrēti aprakstīt savu mērķi? Ko tieši tu vēlies sasniegt? Kā tu mērīsi sasniegumu? Kā tu zināsi, ka tas ir sasniegts?

😀 H – Healthy / Saprātīgs 

Ko tas mainīs vai ietekmēs tavā dzīvē? Vai šim mērķis var būt kādas negatīvas sekas tev, apkārtējiem vai pasaulei?

⌚️T – Time / Laiks 

Kad tieši tu vēlies sasniegt savu mērķi vai saņemt iecerēto? Datums, mēnesis, gads.

Neaizmirstiet arī pierakstīt uz papīra un salikt vismaz pirmos sasniegšanas soļus, lai jauns mērķis jau ienāk Jūsu realitātē!

Metodes autore: Laila Snidzāne

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top