Par atvērtiem jautājumiem

🤔 Kāpēc nevajadzētu sākt jautājumu ar “Kāpēc…”

Atvērtie jautājumi ir daudz efektīvāki un palīdz celt APZINĀTĪBAS līmeni un paaugstināt ATBILDĪBAS sajūtu.

❗️KAS? KUR? CIK? utt – prasa paplašinātu atbildi un faktu, aprēķinu uzskaiti.

❌ KĀPĒC? KĀ? – netiek rekomendēts izmantot, jo bieži šādi jautājumi tiek uztverti kā kritika un provocē aizsardzības pozīcijas ieņemšanu, papildus bieži atbildes tiek balstītas ne tikai uz konkrētiem faktiem, bet arī uz subjektīviem minējumiem un personīgām emocijām.

Ko lietot vietā? 🤓 

👉 “KĀPĒC” ir iespējams nomainīt uz “KĀDI IEMESLI..” vai “KAS IZRAISĪJA” vai “KĀDI NOTIKUMI / DARBĪBAD utt IZRAISĪJA…” jeb mainiet jautājumu tādā veidā, lai ir iespēja paplašināti aprakstīt un minēt konkrētas lietas.

👉 “KĀ” ir iespējams nomainīt uz “KĀDA SECĪBA NOTIKUMOS / FAKTOS..” jeb mainiet jautājumu tādā veidā, lai ir iespēja paplašināti aprakstīt un minēt konkrētas lietu un darbību secību laikā.

✔️ Kādus jautājumus labāk lietot retāk? Noteikti aizvērtos jautājumus – jautājumus, atbilde uz kuriem paredz drīzāk tikai “JĀ” vai “NĒ” atbildes. Negaidiet no cilvēka plašu stāstījumu un lietas būtību, ja uzdodiet jautājumu, kas sākas ar “VAI”.

Pamēģiniet 1 nedēļu ar cilvēkiem Jums apkārt runāt, neizmantojot jautājumus ar “VAI” un brīnumi jums apkārt sāks notikt! 🤩

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top