Laila Snidzāne

Par vadītāju efektivitāti…

Diezgan bieži tiek runāts par komandu saliedēšanu un rezultativitāti, bet kā ir ar tās vadītāju – kā viņam vai viņam kļūt efektīvam savā darbībā? Kādi ir tie faktori, kas to ietekmē?

P. Druker piedāvā šādas 5 sastāvdaļas, es no savas puses pielieku tās prasmes, kas būtu jāatīsta un jāpilveido, lai sasniegtu savu, kā vadītāja maksimālo efektivitāti!

1. 🎯 Vadītājam ir jāzin kādām darbībām tie tērē savu laiku un jāmāk to kontrolēt.

👉 Jāatīsta: Laika vadības prasmes, Uzdevumu un mērķu prioritizēšana, Stratēģiskā domāšana.

2. 🎯 Koncentrēties uz sagaidāmo un ieplānoto rezultātu, nevis uz darba procesu!

👉 Jāattīsta: Deleģēšanas prasmes, Uz Rezultātu orientēta domāšana.

3. 🎯 Būvēt darbību uz stiprām īpašībām – gan savām, gan savas komandu biedru un padoto!

👉 Jāattīsta: Komandas motivācija, Mentoringa un Koučinga prasmes.

4. 🎯 Koncentrēt savu uzmanību uz dažām vissvarīgākām darbībām / mērķiem, kuru sasniegšana un izpilde dos vislielāko rezultātu.

👉 Jāatīsta: Visas iepriekš minētās prasmes.

5. 🎯 Sistematizēt uzdevumu / problēmu risināšanu.

👉 Jāatīsta: Plānošanas prasmes, Projektu vadība.

Uz nobeigumu varu piebilst tikai to, ka viena no svarīgākām vadītāja prasmēm ir attīstīts Emocionālais intelekts, kas ļauj saglabāt efektivitāti arī saspringtos brīžos un ir viena no komandas veidošanas pamatiemaņām!

Lai Jums veiksmīga pimā pavasara nedēļa!

Laila Snidzāne

#LīderībasABC #vadītprasmes #efektivitāte

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top