Par cilvēkiem koučingā

Par cilvēkiem koučingā!

Kādu laiku atpakaļ aizdomājos pat to, kādi ir ceļi, pa kuriem dažādi cilvēki, ar dažādām interesēm un dzīves stāstiem nonāk pie koučinga un kā tas maina vai ietekmē viņu dzīves?

Lai neielastos fantāzijās, pajautāju saviem kolēģiem, kā tad īsti ir 🙂 Un, šoreiz, arī bez secinājumiem – lasiet un iedvesmojoties par to, ko koučings var sniegt Jums 🙂

Visvairāk mani interesēja atbildes uz jautājumu “Vai Jūsu dzīvē kaut kas mainījās pēc koučinga apguves? Ja jā, tad kas?”

Vineta: 

“Koučings man ir ļāvis krietni mierīgāk skatīties uz dažādiem cilvēkiem un notikumiem, līdz ar to veiksmīgāk pieņemu lēmumus.  Protams, arī attiecībās ģimenē koučinga tehnikas ir ļoti palīdzējušas, it īpaši, ar jauniešiem.”

Ilze:

“Koučinga mācības gan profesionāli, gan personiski ir pilnveidojusi manu dzīvi. Vispirms es pati esmu kļuvusi drosmīgāka runāt par jautājumiem, ko agrāk apsvēru tikai savā galvā. Esmu uzlabojusi spēju nosvērti reaģēt uz citu cilvēku emocijām, un zinu, ka šis darbs turpināsies visu dzīvi. Mācību laikā ļoti attīstīju prasmi gan mērķtiecīgi un strukturēti uzdot efektīvus jautājumus, gan ļauties sarunai, lai tā dabiski attīstās. Kopš sertifikāta iegūšanas esmu paplašinājusi savu profesionālās darbības lauku un šobrīd pēc uzaicinājuma dažādām mērķgrupām vadu grupu koučinga nodarbības, moderēju forumus, diskusijas, prāta vētras un vadu nodarbības par saskarsmi, sociālo prasmju attīstību, projektu vadību, kā arī esmu sociālais mentors.”

Olita:

“Pēc koučinga apguves mainījās skatījums uz dzīvi. Satiktie cilvēki un iegūtās zināšanas mani iedvesmo sekot savām dzīves prioritātēm, nebaidīties no pārmaiņām.”

Laila:

“ Noteikti mainījās 🙂 Uzsākot koučinga studijas, man pat galvā nevarēja ienākt, ka aizraušos tik ļoti, ka gribēšu turpināt studijas arī līdz Master-coach līmenim, un jau pēc pāris gadiem arī pati pasniegšu koučingu sava mācību centra studentiem. Bet, kad ļaujies, dzīve sniedz milzum daudz iespēju, reizēm pārsteidzot līdz sirds dziļumiem! Vēl ļoti mainījās mana attieksme pret dzīvi kopumā – es pati ar savām domām un rīcību veidoju savu realitāti, neviens cits!”

Jeva:

“Pēc koučinga sertifikāta iegūšanas iekārtoju savu praksi Vecrīgā un jau vairāk, kā sešus gadus turpinu strādāt gan ar komandām visā Latvijā, gan individuāli. Arī vīra uzņēmumā darbojos kā koučs personāla attīstības jomā. RISEBA augstskolā pasniedzu priekšmetu Koučings biznesā vienā no maģistra programmām.”

Irina:

“Viennozīmīgi jā – šis ir bijis dziļas transformācijas un patiesas apzinātības laiks, kā rezultātā man ir pilnīgi skaidra vīzija par to, kādēļ es šeit esmu un ko varu sniegt apkārtējiem. Ne mazāk būtiski – ko man pašai tas sniedz un kā to darīt ar prieku 🙂

Praktiski esmu pamanījusi 2 būtiskas atšķirības – apgūstot koučingu, šī pieeja sāk izpausties arī ikdienas pieejā. Piemēram, biežāk domāju, kāds ir labākais rezultāts, ko vēlos – no man pieejamām dažām stundām laika, no plānotā ceļojuma utt. Apzinoties to, esmu daudz veiksmīgāk gan izplānojusi ģimenes ceļojumus, gan izmantojusi darba un brīvo laiku.

Otra būtiska atšķirība – jebkurā situācijā automātisks ir kļuvis jautājums – kas ir mana iespēja šajā situācijā, ko no tās varu paņemt, ko jaunu apgūt no konkrētās pieredzes? Līdz ar to mazāk pārdzīvoju negatīvās, nepatīkamās situācijas un vairāk uztveru tās kā pieredzi, no kuras mācīties, un kā iespējas.”

Rita:

“Mainījies ir tas, kā es skatos uz pasauli un arī uz sevi. Daudz vairāk skaidrības par motivācijām, bailēm, iekšējiem procesiem. Spēja ar izpratni un mīlestību pieņemt to, kas nāk. Dzīve ir kļuvusi daudz apzinātāka un tādēļ baudāmāka.”

Ieva:

“Kad sāku praktizēt koučingu, sajutu, ka kļūstu labāka vadītāja. Pozitīvu atgriezenisko saiti arvien biežāk saņēmu gan no darbiniekiem, gan no studentiem.”

Un, protams: “Kas Jūs atveda uz koučingu?” Jeb kādi ceļi ved uz jaunām zināšanām un koučinga paņēmienu un tehniku apgūšanas…

Vineta: 

“Koučings manā dzīvē parādījās, vadot mārketinga nodaļu starptautiskā uzņēmumā.  Sākumā tas bija kā vadītāju apmācības neliela sastāvdaļa, bet pat tas mazumiņš bija noderīgs un izlēmu koučingu apgūt padziļināti.”

Ilze: 

“Pirmo reizi ar koučingu saskāros apmēram 2013.gadā, kad strādāju jaunatnes jomā. Sapratu, ka jauniešu neformālā izglītība, kurā darbojos kopš skolas laikiem, lielā mērā ir saistīta ar koučinga principiem – apzinātība, atbildības uzņemšanās, aktīva līdzdalība. Kad izvēlējos kļūt par pilna laika pašnodarbinātu projektu vadītāju un neregulāru dažādu kursu vadītāju, jutu, ka ir laiks apgūt jaunas prasmes ne tikai īsu apmācību veidā, kā līdz tam, bet ilgākā laika posmā. Koučings kļuva var dabisku izvēli, jo mani ļoti interesē cilvēku domas, sajūtas un vēlmes, un ārkārtīgi aizrauj tas brīdis, kad es ar savu jautājumu esmu rosinājusi cilvēku aizdomāties par iepriekš neapsvērto. Koučings man ir īpaši tuvs, jo ticu, ka katrs cilvēks pats vislabāk var zināt, kas viņam vajadzīgs, un padomu došana citiem ir ātrs, bet ne tik efektīvs veids, lai palīdzētu cilvēkam patiešām risināt dzīves izaicinājumus.”

Olita: 

“Vēlme pārvaldīt zināšanas, kā strādāt pie mērķu sasniegšanas, kā sniegt profesionālu atbalstu un kā iedvesmot līdzcilvēkus.”

Laila: 

“Kad uzsāku vadīt uzņēmumu, sapratu, ka ar manu degsmi un sava piemēra rādīšanu vairs nebūs gana. Man vajadzēja atrast veidu kā iemācīt savas komandas biedrus vadīt un motivēt savas mazākas komandas. Zinot arī to, ka darbā pavadam vairāk laika nekā atpūtā un ar savām ģimenēm, gribējās izveidot un uzturēt tādu atmosfēru, kur katrs rastu prieku un spētu nemitīgi pilnveidoties, sniedzot arī uzņēmumam pretī vajadzīgo rezultātu. Visu to atradu koučinga pieejā un tehnikās.”

Jeva: 

“Atgriežoties no dzīves Beļģijā, sapratu, ka iepriekšējā darba vietā Latvijā nevarēšu strādāt un mana vīra uzņēmumā, administratīvais darbs, kuru veicu, neprasa daudz laika. Tā kā sāku praktizēt darbu ar komandām un personībām produktivitātes pāaugstināšanas jautājumos, koučinga metodes apguve būtiski uzlaboja mana pakalpojuma kvalitāti.”

Irina: 

“Pieredze korporatīvā vidē, kā koučinga pieeja var mainīt darbinieku attieksmi un izaugsmi, un līdz ar to iekšējo vidi un biznesa rezultātus. 

Patiesa un dziļa vēlme ikdienā nodarboties ar savu sirds lietu – atbalstīt cilvēkus viņu personīgajā pārmaiņu ceļā, izprotot savas vērtības, identitāti un pastāvēšanas jēgu jeb misiju uz šīs zemes.”

Rita: 

“Mani uz koučingu atveda dziļa ticība un pārliecība tam, ka katrā cilvēka jau mājo resursi, kas viņam nepieciešami savu mērķu  sasniegšanai. Iedvesmo tas, ka varu būt daļa no cilvēka izaugsmes!”

Ieva: 

“Koučingu iepazinu jau pirms aptuveni 8 gadiem, kad to apguvu klientu apkalpošanas kontekstā, taču laikam ejot un uzņemoties vadīt struktūrvienības un cilvēkus, arvien biežāk savu darbinieku potenciāla atvēršanai izmantoju koučinga pieeju. Tā nostiprinājās mana pārliecība, ka īstie jautājumi īstajā laikā un vietā palīdz cilvēkiem sasniegt savus mērķus, turklāt viņus stiprina. Šobrīd koučingu izmantoju gan darbā ar klientiem, kas pie manis vēršas ar jautājumiem par uzņēmuma iekšējo komunikāciju, un studentiem, kas manā vadībā izstrādā akadēmiskos darbus. Abos gadījumos varu sniegt pārliecību, ka viss spēks un zināšanas ir pašā cilvēkā – es esmu tikai pavadonis viņa izaugsmes ceļā.”

Gribētos noslēgt šo viedokļu un pieredzes stāstu ar Ilmāra redzējumu:

“Vairumam cilvēku izaugsme, problēmu risināšana un it īpaši radošais process norisinās diezgan haotiski un neprognozējami. Notikt jau notiek, bet ne pa īsāko un efektīvāko ceļu. Man tas atgādina sēņu lasīšanu naktī, nepazīstamā mežā, kad vienīgais gaismas avots ir vējā dreboša šķiltavu liesmiņa. Kaut ko jau salasīsiet, varbūt pat atradīsiet kādu baraviku. Bet, cik daudzkārt vieglāk ir sēņot gaišā dienā un ar šo vietu pazinēja zīmētu ceļa karti rokā! Ja līdz šim sēņots tikai pa nakti, tā var būt pat satriecoša atklāsme: ka visu var darīt daudz mērķtiecīgāk un arī aizraujošāk. Konkrēti man ļoti ir palīdzējusi jaunā izpratne par radošajām tehnoloģijām un jaunrades procesu kā tādu. Izrādās, ka jaunām idejām var burtiski likt atnākt pēc pasūtījuma – atliek tikai atbilstoši noskaņoties un īstenot algoritmus.”

Kāds ir Jūsu ceļš uz koučingu? Vai tas jau ir sācies? Ko koučings ir sniedzis Jūsu dzīvē?

Pateicos VISIEM kolēģiem, kas piedalījās raksta tapšanā ar savu pieredzi un redzējumu! 

Patiesā cieņā,

Laila Snidzāne

Ja kāds stāsts ir Jūs īpaši aizkustinājis vai aizķēris jūsu “stīgu”, ir iespēja sazināties ar katru no intervētiem – zemāk atradīsiet Vinetas, Ilzes, Olitas, Ilmāra, Lailas, Jevas, Irinas, Ritas un Ievas kontaktus!

Vineta Spoģe

Jaunu biznesa virzienu attīstības koučs, Metacoach koučinga tehniku trenere, https://www.facebook.com/klutparuznemeju/

Ilze Zvejniece

Projektu vadība, grupu koučings, pasākumu moderators

zvejniece.ilze@gmail.com

Ilmārs Jargans

Personības un organizāciju attīstības treneris 

https://metacoach.lv/ilmars-jargans/

Olita Spēka

Iestādes vadītāja

olita.speka@inbox.lv 

Jeva Karabeško

Koučs, pieaugušo apmācības speciālists

https://teamcoach.lv/no-prakses/

Irina Ogsta

Personīgo pārmaiņu koučs https://www.facebook.com/irinaogsta.koucs

Rita Sprindžuka

Integrālais koučs https://www.facebook.com/RitaSprindzukaIntegralCoach/

www.ritasprindzuka.lv 

Ieva Zaumane

Uzņēmumu iekšējās komunikācijas un darbinieku iesaistes konsultante; uzņēmuma Ieva Zaumane Systemic Change īpašniece

http://systemic-change.org/

Laila Snidzāne

Koučinga un biznesa iemaņu trenere, koučs

https://metacoach.lv/laila-snidzane/

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top