Paņēmieni darba uzlabošanai

3.daļa: Septiņi paņēmieni darba uzlabošanai!

(3.daļa no Deivida Frīmentla grāmatas “Komandas motivācija un vadība” apkopojuma – 50 praktiskie padomi!)

Pastāv vairāki komandas darbu uzlabojoši paņēmieni, ko var apgūt komandas vadītājs, lai motivētu savu komandu. Tie ir sīkumi, kas būtiski ietekmēs to, kā komandas dalībnieki veiks savu darbu.


Padoms Realizācijas solis
20. Uzņemieties vadību un kļūstiet par labāko! Solis 20: Apsēdieties un mierīgi kopā ar savu komandu pārrunājiet, kas jūsu uzņēmumam nāktu par labu, un tad uzņemieties vadību, lai to realizētu.
Jūs nevarat būt komandas vadītājs, ja neesat gatavs uzņemties atbildību. Jums jāvēlas būt labākajam! Veiksmīgs vadītājs negaida, lai kāds viņam pasaka, kas jādara. Viņš ir piemais, kas saredz nepieciešamību un izmanto izdevību.  Vadītājs ir persona, kura pirmā uztver un atrisina problēmu, pamana nepieciešamību pēc izmaiņām un uzņemas atbildību par to ieviešanu. Tas pats skar arī komandas motivāciju – atklājiet jaunus veidus, kā motivēt komandu, lai kompānijā kļūtu par paraugu tam, kā var nodrošināt labu noskaņojumu.  Parasti sekmīga vadība nozīmē tādas veiksmīgas struktūras izveidi, ar kuru ir apmierināta komanda, klients un kompānija kopumā. Strādājiet un uzņematies atbildību katrā no šiem virzieniem!

Padoms Realizācijas solis
21. Domās iezīmējiet savas rīcības robežas! Solis 21: Pārbaudiet sevi, uzrakstot dažas uzvedības normas, kuras noteikti nedrīkst pārkāpt neviens jūsu komandas dalībnieks.
Komandas vadītājiem jārīkojas, ja kāds pārkāpj pieņemtās uzvedības, darba un discplīnas normas. Pirms jūs sākat strādāt ar komandu, darbiniekiem ir jāizskaidro rīcības, uzvedības un disciplīnas normas, kas jāievēro un nedrīkst pārkāpt. Ja normas nav noteiktas, pastāv augsts dezorganizācijas, nekārtību un sliktu rezultātu risks.  Neviens vadītājs nevar pieļaut apstākļus, kas ir nepieņemami komandai un apdraud kompānijas panākumus nākotnē. Uzticība vadītājam cietīs, ja viņš noteiks šādas robežas, bet pēc tam ļaus tās pārkāpt, nereaģējot uz pārkāpumu.

Padoms Realizācijas solis
22. Riskējiet! Solis 22: Izvērtējiet kādos apstākļos jūs būtu gatavs riskēt ar savu amatu. Kur ir robeža?
Lai attīstītu biznesu, jums jābūt simtprocentīgi pārliecienātam par paša atbildības robežām. Jūs nevarat uzņemtis atbildību, iekams nav zināms, kur ir jūsu pilnvaru un atbildības robežas. Nosakiet tās arī saviem darbiniekiem. Ja darbinieku robežas nav skaidri noteiktas, būs grūti efektīvi vadīt, jo pieaugs birokrātija un nāksies ilgi gaidīt, kamēs kāds pieņems lēmumu. Kad atbildības robežas ir skaidras, nav vairs iespējama aizbildināšanās un “grēkāža” meklēšana, kad par trūkumiem un neveiksmēm kopējā darbā tiek vainotas citas nodaļas. Vadītājus, kuri cīnas par savu taisnību, ļoti augsti vērtē viņu komanda.Viņi ir izcili motivētāji, jo viņu komandā valda pārliecība, ka vadītājs darīs visu nepieciešamo, lai palīdzētu darbiniekiem iegūt visu darbam nepieciešamo. 

Padoms Realizācijas solis
23. Strādājiet smagi! Solis 23: Apspriedieties ar savu komandu, ko nozīmē jēdziens “smags darbs”. Iedrošiniet darbiniekus to definēt un izmantot dzīve.
Jo sīvāka konkurence, jo smagāk jāstrādā! Veiksme ir smaga darba rezultāts. Jo smagāk jūs strādājat, jo lielāks ir jūsu ieguldījums un lielākas izredzes uz veiksmi. Smagi strādāt nav sinonīms garai darba dienai vai arī apzīmējumam “darbaholiķis”. Tas nozīmē visus savus spēkus veltīt tieši darbam. Cilvēkiem ir jādara tas, kas viņiem patīk. Gandrīz droši, ka komandas dalībnieki būs gatavi strādāt smagi, ja strādājot gūs baudu un spēs saskatīt reālus rezultātus. Smags darbs prasa upurus. Tas nozīmē iztikt bez vieglām un patīkamām nodarbēm, koncentrējot enerģiju uz vēlamā rezultāta sasniegšanu. Baudai ļausieties vēlāk – kad būsiet sasniedzis iecerēto.

Padoms Realizācijas solis
24. Uzslavējiet bieži, ber pārmetumus izsakiet reti! Solis 24: Atrodiet piecas patiesi labas lietas, par ko šodien paslavēt savu komandu, – un tad ejiet un uzslavējiet to.
Koncentrējieties uz uzslavām bet palīdziet arī atrast pareizo ceļu, lai izkļūtu no nepatīkamas situācijas. Lai celtu darbinieka pašapziņu, nekas nav labāks kā patiesa uzslava! Izsakiet pārmetumus saudzīgi, bet atklāti. Kad darbinieki pieļauj kļūdu, nav nepieciešams reaģēt agresīvi, dusmoties un rīkot “raganu medības”. Tas tikai radīs baiļu atmosfēru, kur kļūdas neatklājas tikai tādēļ, ka zemāka ranga darbinieki nekad nepieņem lēmumu – viņi to atstāj vadības ziņā. Pārmetumi jāizsaka nevis brīdī, kad kāds kļūdījies, bet tad, kad nākas konstatēt, ka darbinieks nav mācījies no šīs kļūdas. Pajautājiet sev: “Ko es varēju izdarīt labāk, lai komanda nepiedzīvotu neveiksmi?” Viens no komandas vadītāja svarīgākajiem uzdevumiem ir atrast izcila darba piemēru un tad par to paslavet. Bet nevienam nepatīk neīstas vai samākslotas uzslavas!

Padoms Realizācijas solis
25. Esiet tiešs! Solis 25: Ieviesiet skaidrību, regulāri tiekoties ar saviem cilvēkiem, lai viņi labāk varētu noprast, ko jūs par viņiem domājat. Iedrošiniet arī viņus būt atklātiem pret jums. Jums jāzina, ko viņi domā.
Cilveki visvairāk respektē to komandas vadītāju, kurš attiecībās ir tiešs. Daži baidās atņemt cilvēkam motivāciju, ka atklāta un godīga kritika varētu iedragāt tā pašcieņu. Bet vai tāpēc jānokluse slikti padarīts darbs vai attieksme? Ja mērķis ir palīdzēt darbiniekam, pievēršot uzmanību dažām viņa darba uzlabošanas iespējām, tad būt tiešam un atklātam ir īpaši svarīgi.  Labs vadītājs ātri pamana un konstruktīvi komentē visus sīkumus, jo viņš apzinās, ka tieši šie sīkumi izšķir visu.

Padoms Realizācijas solis
26. Atlaidiet neprofesionālus darbiniekus! Solis 26: Vai pamanāt sliktu darbu un vai varēsiet situāciju vērst par labu? Ja nesodīsiet par sliktu darbu un saudzēsiet ieņemamos amatus, jūs paša vieta būs apdraudēta.
Nekas nepadariet cilvēku atlaišanu par pašmērķi, Atlaidiet darbinieku tikai tad, ja esat pārliecināts, ka ir izdarīts viss iespējamais viņu apmācībā, un, ka tas nāks par labu kopējam mērķim. Jūs nedrīkstat pieļaut, ka neprofesionāls darbinieks velk uz leju visu komandu. Vadītājam ir jāvienojas ar savu komandu, kas tiks uzskatīts par neapmierinošu darbu un kur tiks nolikta robeža starp sliktu un labu darbu. Ikvienam jāsaprot, kur ir šī robeža.
Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top