Komandas gars

4.daļa: Komandas gars

(4.daļa no Deivida Frīmentla grāmatas “Komandas motivācija un vadība” apkopojuma – 50 praktiskie padomi!)

Gars ir motivācijas esence. To nevar paņemt no plaukta un injicēt. Tas nāk no dvēseles dzīlēm un ir mūsu unikalitātes būtība. 

Kad jums piemīt garīgā enerģija, jums ir komanda. Ja komandas gara nav, tā izjūk.


Padoms Realizācijas solis
27. Cieniet komandas dalībniekus! Solis 27: Izmantojot vārdnīcu, atrodiet pēc iespējas vairāk vārdu, kas attiecas uz cieņu. Tad izveidojiet uzvedības modeli, kas atbilst šiem vārdiem. Lietojiet praksē šo uzvedības modeli un tā izrādiet cilvēkiem cieņu.
Ikviens vēlas, lai pret viņu izturas ar cieņu. Ja vien visi to saprastu, pasaule noteikti būtu labāka.  Jāizskauž: sāpinošās piezīmes, īgnu sejas izteiksme, nicīgi žesti, dzelīgas piezīmes, pastāvīga citu cilvēku kritizēšana… viss, kas var aizvainot citu cilvēku pašlepnumu. Katru cilvēku no sirds un patiesi vērtējiet kā personību. Uzmanīgi klausieties, cieniet citu viedokli, saskatiet labo visā, uzticieties, paudiet ar ķermeņa valodu, acīm un vārdiem, ka komandas dalībnieki jums ir ļoti nozīmīgi.
28. Sadarbojieties un veidojiet “JĀ” attieksmi Solis 28: Nākamās sapulces darba kārtībā iekļaujiet punktu par sadarbību un izpētiet, ko tas nozīmē praksē, kad sakat “jā”.
“Jā” ir viens no radošākajiem vārdiem biznesa pasaulē. Kad vien iespējams, sakiet “jā”. “Jā” = “paļaujies uz manu palīdzību” = sadarbība. “Jā” attieksme ir *savstarpējs atbalsts un savstarpēja cieņa (“jā” palīdzībai), * dalīšanās ir visā un rūpes citam par citu (“jā” smalkjūtībai un līdzcietībai), * partnerattiecības (“jā” strādāšanai kopā), * sadarbība (“jā” vienotām pūlēm), * vienotība (“jā” vienotam mērķim), * komandas darbs (“jā”tam, ka komandas intereses ir svarīģākas par indivīda interesēm).
29. Noskaidrojiet, kas motivē jūsu darbiniekus! Solis 29: Parunājiet 5 minūtes ar katru no komandas dalībniekiem un pajautājiet: “Kas jūs motivē?”
Lai motivētu komandas dalībniekus, jums jāsaprot, kas viņus motivē. Katram komandas vadītājam, motivējot komandas dalībniekus, galvenais ir palīdzēt viņiem noteikt uz sasniegt to, kas viņi vēlas būt dzīvē un darbā. Individuālā motivācija nozīmē klausīties, izprast un iedrošināt. Tiklīdz komandas vadītājs ir spējis noteikt, kas motivē darbinieku, viņš var palīdzēt šim cilvēkam sasniegt vēlamo, palīdzzēt cilvēkam parādīt labāko, kas viņam piemīt.
30. Ļaujiet darbiniekiem brīvi izteikties Solis 30: Laiku pa laikam brīvā gaisotnē pajautājiet komandas biedriem: “Lūdzu, pasakiet atklāti un godīgi, ko jūs domājat par to, kas patlaban notiek.” Tas jādara arī individuāli – tikšanās “aci pret aci” laikā.
Sapratne var rasties tikai tad, ja darbiniekiem ir iespēja brīvi izteikties. Jābūt ļoti pacietīgam, jo cilvēkiem brīvi izsakoties, daži gribēs kritizēt vadītāju par problēmām. Jāizvairās no dabiskas vēlmes ieņemt aizsargpozīciju vai noraidīt šādu kritiku kā nepamatotu.  Ir iespējams izvairīties no negatīvajām vainošanas un aizsardzības attiecībām, iedrošino cilvēkus meklēt pozitīvu risinājumu. Māka uzmanīgi klausīties ar mērķi gūt dziļu izpratni par to, ko domā un jūt komandas dalībnieki, ie pielīdzināma mākslai. Uzmanīgi klausoties, iespējams atklāt problēmu jau iedīglī un neļaut tai samilzt.
31. Izrādiet komandas dalībniekiem savas rūpes par viņiem Solis 31: Izdomājiet piecus atšķirīgus paņēmienus, kā jau šodien paust savas patiesās rūpes par komandas dalībniekiem, un atrodiet vēl piecus, lai parādītu, ka jums rūt arī klienti.
Komandas vadītāiem katru dienu jāizrāda rūpes gan par komandas dalībniekiem, gan klientiem. Tas nozīmē vērtību skalā ierindot cilvēkus pirms darba un pirms peļņas. Darbinieki nerūpēsies par klientu labsajūtu, ja jutīs, ka vadītājs nerūpējas par viņiem. Rūpes rada emocionālu saikni starp cilvēkiem. Ja jūs jūtat, ka kāds ir zaudējis dūšu, izrādiet viņam rūpes ar empātiju un mēģiniet uzmundrināt. Kad cilveki jūt, ka par viņiem rūpējas, vairojas labsajūta komandā un arī attiecībās ar klientiem.
32. Samaziniet sapulču skaitu! Solis 32: Esiet nežēlīgs: atsakieties no visām sapulcem, kuras, pēc jūsu domām, ir tikai laika izšķērdēšana. Tieši tāpat atsakieties apmeklēt jebkuru sapulci, kurā jūšu ieguldījums būs minimāls.
Jo vairāk sapulču kompānijā, jo mazāk individuālā ieguldījuma. Formālām sapulcēm nevajadzētu pārsniegt 25% no visa darba laika. Ideālā variantā – mazāk. Izstrādājiet un strikti ievērojiet sapulču noteikumus un kārtību.
33. Samaziniet apspriežu skaitu! Solis 33: Vienkārši izdariet. Pieņemiet lēmumu un aizmirstiet par apspriešanos – bet par savu lēmumu noteikti informējiet darbiniekus.
Apspriešanās ir lēmuma pieņemšanas nāve! Apspriedes rada darba laika zaudējumus, noved pie demotivācijas un konkurēspējas samazināšanās. Lai attīstītu biznesu, jums nepieciešami tādi komandas vadītāji, kuri spēj pieņemt lēmumus patstāvīgi un uzņemties par tiem atbildību. Galvenā problēma, kas rada pārāk biežas apspriedes, ir tā, ka tiek pārkāpts viens no biznesa attīstības pamatprincipiem – uzņemties atbildību. Kompānija var augt tikai tad, kad visi komandas dalībnieki skaidri zina, kādu ieguldījumu no viņiem gaida. Ja jums mērķis ir skaidrs, jūs vienkārši ejat un darāt to, kas nepieciešams, – tādēl apspriedes nav vajadzīgas.
34. Izskaudiet sliktu uzvedību! Solis 34: Esiet neatlaidīgs sliktas uzvedības novēršanā. Kopīgi ar savu komandu apspriediet uzvedības normas. Laiku pa laikam šīs normas ir jāpārskata.
Esiet neiecietīgs pret sliktas uzvedības gadījumiem. Slikta uzvedība demotivē visus, kas apkārt, un ir kā vīruss, kas inficē komandu. Kļūdas var pieciest, bet sliktu uzvedību – ne. Tā ir maitājoša un grauj disciplīnu, kas nepieciešama komandai, lai labi strādātu kopā, attīstot biznesu un sasniedzot izcilus rezultātus.
Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top