Evija van der Beek

Evijas pārdomas par programmu “Labbūtības (wellbeing) un stresa pārvaldības koučings”..

Mūsdienās mācīties var visu mūžu, nekad nav par vēlu!  Un šobrīd daudzi tieši tam izvēlējušies izmantot savu laiku un enerģiju. Iespēju ļoti daudz, tikai jāzina mērķis  – varam noskatīties dažādus vebinārus, ko izvēlamies pēc savām interesēm, varam studēt vairāku gadu garumā, bet pa vidu ir tādas mācības kā koučings vairāku mēnešu garumā, apgūstot jaunu profesiju, vai arī padziļinātās koučinga programmas. Tādas ir arī MetaCoach skolā, kur aprīlī sertifikātus saņēma jaunā Labbūtības un stresa pārvaldības  koučinga kursa pirmie studenti.  

 

Atskatoties uz mācību procesu, pirmkārt, man kā pasniedzējai un kursa satura autorei ir liels gandarījums un prieks par sadarbību vairāku mēnešu garumā ar savas jomas pieredzējušiem profesionāļiem – šī jaunā kursa pirmajiem studentiem, kas izvēlējās iegūt padziļinātas zināšanas šajā programmā. Otrkārt, guvu arī jaunu profesionālu pieredzi, cik vien iespējams  pielāgojot mācību saturu konkrētās grupas vajadzībām. Ieviesām arī jaunu tradīciju –  katrs students uz mirkli kļuva par vieslektoru, jo tika dots laiks pašam izvēlēties sev interesējošu tēmu, lai dalītos zināšanās un pieredzē, kas veicina labbūtību viņu dzīvē. Tieši pieredzes stāsti kļuva par neatņemamu un ļoti vērtīgu šī kursa sastāvdaļu. 

 

Kursa 100 akadēmisko stundu galvenie ieguvumi šajā programmā bija:

  • apgūtas vairāk kā 20 praktiskās metodes,
  • izmēģināti dažādi stresa mazināšanas praktiskie paņēmieni,
  • apgūtas un praktizētas koučinga pamatmetodes,
  • izpētītas stresa pārvaldības stratēģijas individuālā un organizācijas līmenī,
  • apgūtas zināšanas, kā laicīgi pamanīt stresu un zināt, ko darīt, lai nepieļautu izdegšanas stadiju,
  • apgūto metožu praktizēšana ar citiem studentiem ārpus mācībām,
  • kursa noslēgumā sastādīts un prezentēts individuālās vai organizācijas labbūtības plāns, kas atspoguļoja, kā reāli apgūtās zināšanas var izmantot praksē. 

 

Novēlu arī jums ikvienam atrast savu personīgās izaugsmes ceļu, kas nav tikai mācību process, bet arī tikšanās ar domubiedriem, kas noslēdzot mācība jau kļūst par “savējiem”, kā tas bija šajā mūsu kursā!

 

Labbūtības un līderības koučs, supervizore,

Evija van der Beek

 

Rudenī sāksies jauns Labbūtības un stresa pārvaldības kurss, pieteikšanās jau sākusies, vairāk informācijas šeit: https://metacoach.lv/event/labbutibas-un-stresa-parvaldibas-koucinga-programma/ 

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top