Loading Pasākumi

« Visi Pasākumi

 • This event has passed.

Labbūtības (wellbeing) un stresa pārvaldības koučinga programma

Septembris 30, 2021 @ 15:00 - 18:00

Labbūtības (wellbeing) un stresa pārvaldības koučings

 

Kā pamanīt sev un kolēģiem ilgstoša stresa pazīmes, lai nenonāktu izdegšanas stadijā? Kā veicināt labbūtību savā privātajā un darba dzīvē? Kā uzlabot savu dzīves/ darba līdzsvaru? Kādas metodes un instrumentus  izmantot, lai konstatētu stresu vai izdegšanu individuālā un komandas līmenī? Ko darīt izdegšanas gadījumā? 

Uz šiem un līdzīgiem jautājumiem atbildēsim apmācību programmā 100 akadēmisko stundu apmērā.

Šī programmu domāta tiem, kas vēlas padziļināti apgūt stresa pārvaldības iespējas individuālā un profesionālā līmenī, izmantojot koučinga pieeju un metodes, nodrošinot sev un savai komandai iespēju samazināt ikdienas darbā stresa līmeni, izdegšanas riskus un veicināt labbūtību. Programma piedāvā ne tikai iespēju personīgā līmenī noteikt savu stresa līmeni, uzzināt par stresa un izdegšanas veidošanos, ietekmi uz fizisko un mentālo veselību, izprast labbūtības uzturēšanai nepieciešamos risinājumus, bet arī apgūt koučinga pamatus, metodes un pieejas, kas kopumā uzlabo psihoemocionālo stāvokli un veicina dzīves līdzsvaru. 

Koučings ir viens no ekoloģiskākajiem veidiem, kā spēt ieraudzīt savus un citu resursus risinājumiem, uzstādīt konkrētus mērķus, noteikt prioritātes un izstrādāt plānu, kā tos sasniegt. Koučinga rezultātā ceļas apzinātības līmenis, notiek transformācijas process personīgā līmenī, jo tiek pievērsta lielāka uzmanība savas uzvedības un domāšanas paterniem, ieradumiem un uzskatiem, un veiktas vēlamās izmaiņas. 

 

Programmas mērķi:

 • Veicināt izpratni par labbūtību, par stresa reakcijas un izdegšanas veidošanos, cēloņiem, ilgtermiņa stresa ietekmi uz psihoemocionālo un fizisko veselību, ikdienas dzīves kvalitāti un profesionālo sniegumu. 
 • Mācēt atpazīt ilgstoša stresa un izdegšanas pazīmes un stadijas sev un citiem.  
 • Izprast koučinga pielietošanas iespējas ikdienā savas vai savas komandas labbūtības veicināšanai.
 • Koučinga metožu apgūšana un praktizēšana stresoru konstatēšanai,  dzīves un darba kvalitātes uzlabošanai un izdegšanas prevencijai.   
 • Integrēt apgūtās metodes darbā un dzīvē, sastādot personīgo un darbā izmantojamu labbūtības veicināšanas un stresa pārvaldības plānu, kas veicinās psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanos individuālā, komandas un organizācijas līmenī.

 

Programma būs vērtīga:

 1. Vadītājiem, kas, apgūstot teorētiskās zināšanas un metodes, vēlas celt darbinieku motivāciju, atbalstot savus darbiniekus un veicinot viņu labbūtību;  
 2. Personāla attīstības vadītājiem, HR speciālistiem, kas meklē zināšanas un informāciju par stresa pārvaldību un iespējām, kā izstrādāt stresa un izdegšanas risku prevencijas plānu savā darba vietā, kā arī vēlas apgūt konkrētas ikdienā izmantojamas metodes. 
 3. Koučiem, kas vēlas apgūt padziļinātu labbūtības programmu un turpināt specializēties šajā jomā. 
 4. Darba aizsardzības speciālistiem, lai gūtu padziļinātas zināšanas par stresa un izdegšanas prevencijas iespējām, ko ieteikt uzņēmumiem.
 5. Ikvienam, kas meklē sistemātisku pieeju un risinājumus savas veselības uzlabošanai un stresa pārvaldības iemaņu apgūšanai, lai nenonāktu izdegšanas stadijā.

 

Kopējais programmas apjoms ir 100 akadēmiskās stundas un kurss sastāv no:

  • klātienes apmācībām (tiklīdz tas būs iespējams),
  • online lekcijām, 
  • mājas darbu izpildes,
  • literatūras apgūšanas,
  • regulāra jaunu metožu praktizēšana

 

Mācību datumi un norises veids:

1.modulis

 • 30.09.2021. 15:00-18:00, ceturtdiena, online
 • 02.10.2021. 10:00-17:00, sestdiena, klātiene 

2. modulis

 • 14.10.2021.15:00-18:00, ceturtdiena, online
 • 23.10.2021. 10:00-17:00, sestdiena, klātiene

3. modulis

 • 28.10.2021. 15:00-18:00, ceturtdiena, online    
 • 06.11.2021. 10:00-17:00, sestdiena, online

4. modulis

 • 11.11.2021. 15:00-18:00, ceturtdiena, online
 • 25.11.2021. 15:00-18:00, ceturtdiena, online
 • 27.11.2021. 10:00-17:00, sestdiena, klātiene 

5. modulis

 • 02.12.2021. 15:00-18:00, ceturtdiena, online
 • 09.12.2021. 15:00-18:00, ceturtdiena, online
 • 18.12.2021. 10:00-17:00, sestdiena, klātiene 

 

Svarīgi! Valsts pasludināto ārkārtas stāvokļu vai citu ierobežojumu gadījumā arī klātienes mācības notiek tiešsaistē atrunātajos datumos!

Katra moduļa ietvaros iekļauts arī mājas darbs un darbs pāros metožu praktizēšanai individuāli izvēlētā laikā.

 

Kursa programma:

1.modulis

 • Ievads stresa pārvaldības koučingā
 • Stresa jēdziens un teorija
 • Stresa  iedalījums un izpausmes veidi
 • Stresa reakciju psihiskie un fiziskie veidošanās mehānismi
 • Stresa ietekme uz organismu
 • Stresa cēloņi un faktori privātajā dzīvē. Iekšējie un ārējie stresori
 • Profesionālais stress. Stresa cēloņi darbā– individuālā, komandas un organizācijas līmenī
 • Labbūtība personīgajā un profesionālajā darba vidē
 • Labbūtības jēdziena skaidrojums un teorija

2.modulis

 • Koučinga jēdziena skaidrojums, koučinga uzdevums un izmantošana ikdienā
 • Kouča kompetences: klausīšanās līmeņi koučingā; situācijas noskaidrošana – jautājumu uzdošana
 • Koučinga process
 • Koučinga pielietojums profesionālā līmenī – darbā, uzņēmējdarbībā, organizācijās
 • Komandas līderim nepieciešamās koučinga iemaņas
 • Koučinga pieejas izmantošana komandas stresa līmeņa mazināšanai un labbūtības veicināšanai
 • Sava un citu darbinieku psihoemocionālā stāvokļa izpētes iespējas – koučinga metodes iekšējo un ārējo stresoru konstatēšanai 
 • Personīgā stresa prevencijas plāna un labbūtības mērķu uzstādīšana

3.modulis

 • Koučinga metodes labbūtības veicināšanai, stresa un izdegšanas risku mazināšanai:
     • dzīves – darba līdzsvara veicināšanai
     • stresoru konstatēšanai
     • mērķu uzstādīšanai
     • risinājumu meklēšanai
     • lēmuma pieņemšanai
 • Radošums un metaforiskās kārtis kā koučinga instruments
 • Konflikti, to risināšanas  stratēģijas individuāli un komandā

4.modulis

 • Emocionālā inteliģence – tās nozīme labbūtības veicināšanā
 • Emocionāli inteliģenta komandas līdera kompetences
 • Emociju iedalījums un pārvaldība
 • Savas personības iezīmju pārzināšanas nozīme stresa pārvaldībā
 • Iekšējo stresoru audits
 • Dažādi instrumenti  stresa līmeņa noteikšanai, stresa un labbūtības novērtēšanas testi
 • Stresa pārvaldības stratēģijas, labbūtības veicināšana- individuālais līmenis
 • Stresa noturība trenēšana – fiziskais, garīgais un kognitīvais līmenis 
 • Darbs pie sava personīgā stresa prevencijas un labbūtības plāna

5. modulis

 • Izdegšana, tās stadijas; Personības psiholoģiskie faktori, kas veicina izdegšanu.
 • Organizācijas un vadītāju loma darbinieku labbūtības nodrošināšanā un izdegšanas risku novēršanā
 • Atgriezeniskā saite darbinieku emocionālai labsajūtai
 • Izdegšanas risku un stresa prevencijas plāns komandas un organizācijas līmenis:
     • diagnostikas iespējas un instrumenti;
     • mērķu uzstādīšana komandas un organizācijas līmenī;
     • iespējamās stratēģijas un darbības plāns
 • Darbs pie savas organizācijas vai komandas stresa prevencijas un labbūtības plāna 
 • Savu izstrādāto plānu prezentācija
 • Apliecību izsniegšana

 

Dalībnieku ieguvums pēc programmas apgūšanas 100 akadēmisko stundu apjomā:

   1. Teorētiskās zināšanas un izpratne par labbūtību, izdegšanu un stresu, tā pārvaldības iespējām individuālā, komandu un organizācijas līmenī 
   2. Praktiskās iemaņas dažādu koučinga metožu un stresa pārvaldības instrumentu izmantošanā 
   3. Personīgais un darbā realizējams labbūtības veicināšanas, stresa pārvaldības un izdegšanas risku prevencijas plāns.
   4. Spēja atpazīt savas ilgstoša stresa reakcijas un pazīmes, izprast to iemeslus un atpazīt izdegšanas sindroma pirmās pazīmes un zināt, kā rīkoties, lai nepieļautu izdegšanas stadijas iestāšanos;
   5. Spēja ieteikt citiem (kolēģiem, darbiniekiem, ģimenes locekļiem) stresa pārvaldības metodes un paņēmienus labbūtības veicināšanai;
   6. Personīgā apzinātības līmeņa celšana, lielāka izpratne par saviem stresoriem un iespējamiem risinājumiem

 

Kursu vada:

Evija van der Beek, vadībzinātnes maģistre, labbūtības un līderības koučs, diplomēta un sertificēta supervizore, biznesa un koučinga trenere ar ilggadēju pieredzi vadošos amatos starptautiskos uzņēmumos, ICTA/APC (International Coach &Trainer Association)  sertificēta koučinga trenere, ICTA/APC profesionālā kouča sertifikāts. 

Papildus informācija: 

 

Mācību maksa un atlaides:

Programmas standartcena ir 280 eur par 1 moduli jeb kopā 1400 eur (ieskaitot PVN). Kursa apmaksa iespējama pa daļām (vienmērīgās daļās bez papildus uzcenojuma)!

 

Agrās rezervācijas atlaides:

 • Reģistrējoties un apmaksājot avansu 200 eur vērtībā līdz 2021.gada 15.maijam, viena moduļa cena  ir tikai 200 eur jeb kopējā kursa maksa – tikai 1000 eur (atlaide 400 eur vērtībā!) 
 • Reģistrējoties un apmaksājot avansu 240 eur vērtībā līdz 2021.gada 15.jūlijam, viena moduļa cena  ir tikai 240 eur jeb kopējā kursa maksa – tikai 1200 eur (atlaide 200 eur vērtībā!) 

 

Reģistrēšanās kursam:

Lai reģistrētu savu dalību kursā, sūtiet savu Vārdu, Uzvārdu, e-pasta adresi un telefonu uz +371 29412983 (Lailai) vai riga@apcoach.org, mēs sazināsimies ar jums par tālākām formalitātēm. 

 

 

Please follow and like us:

Details

Date:
Septembris 30, 2021
Time:
15:00 - 18:00
Event Categories:
,
Event Tags:
, , ,

Venue

Biznesa ēka “Forums”
Baltā 1B, 807.kab.
Rīga, Latvia
+ Google Map
Telefona numurs:
+37129412983

Organizer

MetaCoach Center
Telefona numurs:
+37129412983
Email:
metacoach.lv@gmail.com
Website:
www.metacoach.lv
Scroll to Top
Scroll to Top