2021.gada trends – apzināties savas vērtības un dzīvot saskaņā ar tām!

2021.gada trends – apzināties savas vērtības un dzīvot saskaņā ar tām!

Var jau likties, nu cik tad var par tām vērtībām runāt. Tiešām atkal – darbā par vērtībām, mājās par vērtība. VISS, APNICIS!!

Tomēr, tomēr… 2020.gads skaidri izgaismoja, par ko mēs patiesībām domājām, kā mēs par sevi rūpējamies, kas ir tiešām svarīgs un kas ir mazsvarīgs. Diemžēl mēs pārāk bieži skrienam pakaļ citu vērtībām, ko rāda TV, FB vai Instagram, bet par maz skatāmies savējās.

Mūsu personiskās vērtības ir “plaši vēlami mērķi, kas motivē cilvēku rīcību un kalpo par viņu dzīves principiem”. Vērtības atbild uz jautājumu – kāpēc man tas ir svarīgi? Kāpēc es to daru? Piemērs: vērtība – Brīvība. Ja izvēlējāties brīvību, Tev ir svarīgi un Tu novērtē “varu vai tiesības rīkoties, runāt vai domāt, kā vēlies, netraucēti un neierobežoti”.

Cilvēkiem, kuriem ir skaidras savas vērtības:

  • Vieglāk ir pieņemt lielus dzīves lēmumu, ja apkārt valda kaislības. 
  • Precīzāk un ātrāk nosaka ilgtermiņa karjeras mērķus un ceļu kā to sasniegt.
  • Labāk izprot savas attiecības ar citiem cilvēkiem un savus mērķus attiecībās un komunikācijā.
  • Viņiem ir mazāka iespēja iesaistīties destruktīvos domāšanas modeļos, īpaši sarežģītās dzīves situācijās.
  • Viņi vieglāk pārcieš fiziskās un emocionālās sāpes.
  • Viņiem ir lielāka pašdisciplīna un pašmotivācija.

Mēs to varam ļoti labi ieraudzīt arī mūsdienu sabiedrībā – cilvēki, kuri apzinās vai seko līdzi savām vērtībām: ir skaļāki, pamanāmāki, viņi nemaina viedokļus atkarībā no situācijas. Iespējams, ka mūsu vērtības ne vienmēr sakrīt ar viņu vērtībām, un tāpēc mēs viņus nosodām vai kritizējam, bet, ja raugāmies neitrāli no vērtību izpratnes viedokļa – tad, jo labāk kāds izprot savas vērtības, jo lielāka viņa personīgā motivācija un pārliecinošāka rīcība.

Vērtību apzināšanās ir svarīga arī sociālajā kontekstā, tas nozīmē mūsu sadarbība un komunikācija ar apkārtējo pasauli:

  • Skaidri izprotamas sabiedrības vērtības ļauj un ātrāk īsteno cilvēku grupas vienotu uzvedību, motivēšanu un arī kontroli.  
  • Vērtības kalpo kā vadlīnijas katram cilvēkam personīgi;  vērtību apzināšanās un izpratne atbrīvo grupu/ valdību/ vadītāju vai līderi no pastāvīgas kontroles nepieciešamības. 
  • Cilvēki atsaucas uz vērtībām, lai noteiktu uzvedību kā sociāli piemērotu, lai pamatotu savas prasības pret citiem un izraisītu vēlamo uzvedību. 
  • Cilvēki apzināti vai nē cenšas ieaudzināt tās vērtības, kas veicina grupas izdzīvošanu un labklājību.

Grupas kopējās vērtības ir nozīmīgs faktors grupas sasniegumiem un rezultātiem. Komandās, kas iet uz kopēju mērķi un kuriem ir arī kopējas vērtības, rezultāts un produktivitāte ir augstāka, nekā komandās, kurās atšķiras izpratne par vērtību īstenošanu dzīvē. To ārkārtīgi var redzēt šobrīd sabiedrībā, kur ļoti krasi atšķiras vērtība “es un mana veselība”, “noteikumu ievērošana kopējam labumam”, sabiedrība ir ārkārtīgi sašķēlusies. Izceļas divas grupas “par” un pret”, tomēr ir arī vēl pelēkā zona “es nezinu, tāpēc pēc vajadzības pieslejos kaut kam”. Un tas rada virkni pārpratumu, konfliktu un apjukumu.

Tāpēc šajā gadā, jo labāk apzināsies personīgās vērtības, izpratīsi darba vietas/ komandas vērtības un redzēsi arī valsts un sabiedrības vērtības, jo skaidrāks būs Tavs viedoklis, vairāk varēsi pārvaldīt savu emocionālo stāvokli un ātrāk varēsi sasniegt savus mērķus.

MetaCoach – mācību centrs, kur satiekas profesionalitāte, aizrautība un unikalitāte! Koučings, personīgās un komandu izaugsmes treniņi, individuālās un grupu koučinga sesijas. https://metacoach.lv/ 

Raksta autore: Joanna Kristīne Golubeva – MetaCoach centra trenere un izmaiņu koučs jūsu personīgajām dzīves pozitīvajām pārmaiņām.

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top