Agita Šmitiņa

“Trešdienas ar koučiem” – Agita Šmitiņa

Šodien runāsim ar lielisku sievieti un kouču, kas palīdz cilvēkiem atrast vai reizēm saprast to vietu profesionālā vidē, – Agitu Šmitiņu! Kas ir karjeras izaugsmes koučings un kādos jautājumos var griezties pēc palīdzības tieši šajā jomā? Noskaidrosim!

Agita, Tu vadi gan karjeras koučinga sesijas, gan arī karjeras konsultācijas. Saki, kas ir līdzīgais un atšķirīgais? 

“Jā, šiem diviem konsultāciju veidiem ir gan līdzīgais, gan atšķirīgais. Līdzīgais abiem konsultāciju veidiem ir līdzīgās tēmas- izaugsme, attīstība, izvēle. Kā arī tas, ka galvenais konsultēšanas paņēmiens ir uz līdzvērtīgām attiecībām balstīta saruna, atbalsts, ieinteresēta attieksme otrā cilvēkā.

Taču ir vairāki atšķirīgi punkti- karjeras konsultācijās es, kā konsultants, esmu arī aktīva informācijas sniedzēja – varu norādīt dažādus izmantojamos resursus, dot dažādus karjeras testus, analizēt klienta profesionālo piemērotības profilu, pildīt dažādas darba lapas. Izvērtējot klienta profesionālo piemērotību un redzot klienta profilu pēc testu rezultātiem – intereses, spējas, vērtības, varu kopā ar viņu atlasīt viņam piemērotas augstskolu programmas, darba vietas dot visu info par studijām vai darbu ārzemēs utml. Karjeras konsultācijās kopā ar klientu veidojam darba pieteikumus, izmēģinam Mock intervijas u.c.

Savukārt, karjeras koučinga sesijās, kas ir ļoti fokusētas konsultācijas, atbalstot klientu klientu dažādās, ar personīgo un profesionālo izaugsmi saistītās situācijās, ar klientu kopā strādājam pie noteiktu mērķu izvirzīšanas, dažādu karjeras lēmumu pieņemšanas, “izkustēšanos” no sastinguma punkta, dažādu alternatīvu atrašanas, t.s “rīcības trauksmes” pārvarēšanas. Mans uzdevums ir uzdodot īstos jautājumus, ļaut klientam pašam atrast savu iekšējo motivāciju, apsvērt un saredzēt visas alternatīvas un atrast savus spēka resursus. Atbildības atslēga un resursu atrašana ir paša klienta rokās, es esmu tikai atbalsts, pamudinātājs. Koučingā daudz izmantoju dažādas transformācijas metodes- metaforas, asociācijas, vērtību metodes u.c.”

Kā Tu sāki mācīties koučingu un kādi Tavi personīgie ieguvumi?

“Mana pamatizglītība un profesija ir psihologs, kā arī ilgus gadus esmu strādājusi kā karjeras konsultants- gan Nodarbinātības Valsts aģentūrā, gan Latvijas Universitātē.

Lai gan studijās esmu apguvusi gan dažādas konsultēšanas tehnikas, kā arī organizāciju psihologa specialitātes specifiku, tomēr bieži apzinājos, ka man ir nepieciešamas zināšanas un sarunu vadīšanas metodes, kas vairāk palīdz strukturēt sarunu un ātrāk nonākt pie klientam svarīga risinājuma.

Kad iepriekšējā darba vietā bija iespēja iziet pirmos koučinga kursus, uzreiz bija šī sajūta- jā, šīs metodes ir atbilstošas manai pieredzei, raksturam, veidam, kā redzu, izjūtu klientu. Turklāt šajos kursos arī pati pārbaudīju koučinga efektivitāti uz “savas ādas”- izkustējos no sastinguma punkta attiecībā pret savu doktora disertācijas rakstīšanu, izveidoju sev skaidru plānu, beidzu žēloties un žēlot sevi un vainot visu apkārtējo pasauli, kas “nesadodas rokās” un neuzraksta disertāciju manā vietā. Redzēju, cik labi koučings palīdz uzņemties atbildību par savu dzīvi un izstrādāt sev struktūru, lai savus mērķus realizētu.

Pagājušajā gadā koučingu padziļinātā veidā apguvu APC & Metacoach mācību centrā, iegūstot īpašu uzlādi no savām profesionālajām pasniedzējām Evijas Van der Beek un Joannas Kristīnes Golubevas. Personīgie ieguvumi ir gan ārēji- dažādi papildus piedāvājumi, interesanti darbi, dziļāks un pārliecinošāks darbs ar klientiem, gan arī pašas lielāka pārliecība par sevi, par to, ko daru, kā arī pārmaiņas manā komunikācija ar citiem cilvēkiem.

Koučinga zināšanas man ir palīdzējušas sastrukturēt savus daudzos darbus, pavirzīt daudzus no tiem uz priekšu, kā arī runāt ar bērniem un virzīt viņus uz mērķu sasniegšanu.”

Agita, saki, kādos gadījumos Tu ieteiktu vērsties tieši pie karjeras izaugsmes kouča?

“Tie ir visdažādākie jautājumi, kuri ir aktuāli kādā dzīves posmā vai situācijā, saistīti ar pārmaiņām mūsu personīgajā un profesionālajā izaugsmē. Jauna darba izvēle, jaunas nodarbošanās atrašana, kādu iekšējo pārliecību vai baiļu maiņa.

Ar klientu kopā strādājam arī pie dažādu karjeras lēmumu pieņemšanas, “izkustēšanos” no sastinguma punkta, dažādu alternatīvu atrašanas, mērķu izvirzīšanas. Kad gribas dzīvē, ko mainīt, bet nezini īsti, ne ko tieši mainīt, ne uz ko jaunu doties, ne kādi tad ir Tavi stiprie un palīdzošie resursi- tās visas ir situācijas, kad saruna ar kouču var palīdzēt atrisināt, izkustēties no “sastinguma’ punkta un atrast sevī daudz spēka, motivācijas un enerģijas, lai savu dzīvi veidotu priecīgu, augšupvērstu un spēka pilnu!”

Vairāk par Agitas Šmitiņas darbības virzieniem:

Karjeras izaugsmes koučs, karjeras konsultante. Docente Vidzemes augstskolā. Vada dažāda veida treniņus un apmācības saistībā ar personīgo un profesionālo izaugsmi, stresa menedžmentu, laika plānošanu, klientu komunikāciju un apkalpošanu, konfiktu vadību. Uzņēmēja, vietnes www.tavasmetodes.lv vadītāja, dažādu interaktīvu spēļu un metožu veidotāja un izstrādātāja. 

Ja vēlaties sazināties ar Agitu, tad

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top