Vērtību lauks

Jauna metode “Vērtību lauks”

Ikdienā mēs esam blakus viens otram un pieskaramies viens otra dzīvēm jeb sistēmām. Darbs – mājas, vecāki – bērni, darbinieks – uzņēmums. Katram cilvēkam ir savas vērtības un arī uzņēmumi ir definējuši savas, bieži vien tās ir publicētas un daļa no personāla politikas.

Viens ir tas, kas uzrakstīts uz papīra, bet otrs – ko mēs ar to saprotam. Šī metode ir veids, kā dažādos veidos izpētīt un saprast savas un uzņēmuma vērtības. Var izmantot dažādos veidos – individuāli un grupās. Metode balstās uz organizāciju sistēmiskajiem sakārtojumiem.

Metodei vajadzīga – telpa, lapas, rakstāmlietas. 

Metodes aptuvenais ilgums no 1-3 stundas 6 cilvēku grupai, ja vairāk, tad būs jārēķinās darbam mazākās grupās vai ilgākam laikam.

Fasilitators, kurš vada “Vērtību lauku”, seko līdzi laikam, dalībnieku iesaistei, rada drošu atmosfēru un uzdod jautājumus, kas paplašina dalībnieku atbildes.

Soļi:

  • 1. Katrs dalībnieks uzraksta 3 savas vērtības uz 3 atsevišķām lapām. Ja to dara ar organizācijas vērtībām, tas pats princips, darbnieki izvēlas trīs svarīgākās, viņuprāt, organizācijas vērtības un uzraksta uz lapas.
  • 2.Lapas sanumurē (to var arī pirms tam izdarīt)
  • 3. Lapas uzliek uz grīdas ar numuriem uz augšu. 
  • 4. Fasilitators aicina visus doties ceļojumā pa vērtību lauku. Dalībnieki sastājas apkārt vērtību laukam. Fasilitators atgādina par vērtībām (var izstāstīt kādu skaistu stāstu, lai visus noskaņotu darbam laukā)
  • 5. Dalībnieki brīvi pārvietojas pa telpu un kāpj virus uz lapām. Pastāv un sajūt, kas ar viņu notiek – emocionāli, ķermeniski, audiāli u.c.
  • 6. Katram dalībniekam ir rokā lapa un rakstāmais, lai varētu pierakstīt savas sajūtas, kas ar viņu notiek uzkāpjot uz konkrētas lapas. Tāpēc tika sanumurētas lapas, lai viegli saprast un izsekot vai ir uzkāpis visām lapām.
  • 7. Kad visi dalībnieki ir izstaigājuši vērtību lauku vai pēc konkrēta laika, ko devis fasilitators, fasilitators savāc lapas un aicina visus apsēsties vienā aplī un dalīties pirmajos iespaidos par “vērtību lauku”.
  • 8. Tad sāk pēc kārtas izskatīt katru lapu – kāda vērtība uzrakstīta. Dalībnieki dalās ar savām sajūtām. Pēc tam, tie, kas bija uzrakstījuši konkrēto vērtību – izstāsta savu domu, kā viņi saprot šo vērtību, pārējie klausās un pēc tam komentē, kā viņi to saprot. Ja ir divas vai vairāk vienādas vērtības, tad princips tas pats – tie, kas to rakstīja izstāsta savu skatu punktu un pārējie dalās, kā viņi to saprot. Fasilitators uzdod jautājumus, var pierakstīt atslēgas vārdus par katru vērtību, vai kādus teicienus, lai pēc tam tos atdotu komandai, ja tā ir organizācija. Ja atvērtais seminars, kurā individuāli piedalās dalībnieki, katrs pats pieraksta savas pārdomas vai atziņas.
  • 9. Noslēgumā dalībnieki dalās ar galvenajām atziņām par sevi un savām vērtībām.

Metodes autore: Joanna Kristīne Golubeva

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top