Koučinga definīcijas

Koučinga definīcijas

 

Šoreiz piedāvājam dažādu autoru teikto par to, kas tad ir koučings. Atzīmē komentārā, kura definīcija uzrunāja Tevi visvairāk!

Koučings – psiholoģiskā atbalsta veids, kas vērsts uz apzinātības palielināšanu un klienta potenciāla atklāšanu, lai klients veiksmīgi virzītos uz priekšu savā ceļā uz mērķa sasniegšanu (APC definīcija).

 

Koučings ir definēts daudzos veidos. Koučinga būtība ir šāda (https://internationalcoachingcommunity.com/what-is-coaching/):

• Palīdzēt cilvēkam mainīties tā, kā viņš vēlas, un palīdzēt viņam iet tajā virzienā, kurā viņš vēlas iet.

• Koučings palīdz cilvēkam visos līmeņos kļūt par tādu, kāds viņš vēlas būt.

• Koučings veido izpratni, dod iespēju izvēlēties un noved pie pārmaiņām.

 

ICF definē koučingu kā partnerību ar klientiem pārdomas rosinošā un radošā procesā, kas viņus iedvesmo maksimizēt savu personīgo un profesionālo potenciālu. 

Koučings ir izaugsmes veicināšanas metode, ar kuras atbalstu cilvēki var ātrāk un efektīvāk sasniegt savus mērķus. Sesijās, atbilstoši klienta definētajai tēmai, koučs piedāvā efektīvākās koučinga jeb izaugsmes vicināšanas tehnikas jautājuma izpētei un rada vidi.[..]. https://icf.lv/koucing 

 

Koučings ir metode izvirzīto mērķu sasniegšanai. Koučs dialoga ceļā palīdz apmācāmajam (klientam) pareizi noteikt mērķi, atrast labāko veidu, kā sasniegt mērķi un atklāt cilvēkā slēpto iekšējo potenciālu. Koučs nesaka, kā gūt panākumus, bet uzdod jautājumus, caur kuriem klients pats atrod risinājumu saviem uzdevumiem. Kembridžas vārdnīca vārdu “koučings” definē kā “darbu vai darbību, kas nodrošina cilvēku apmācību vai palīdz viņiem kaut ko sagatavot”. Bet definīcija nav gluži pareiza, jo koučings nav apmācība vai sagatavošanās – tas palīdz un atbalsta ceļā uz mērķa sasniegšanu. https://mentoringgroup.com/what-is-coaching.html

 

“Koučings nozīmē izmantot cilvēka potenciālu, lai maksimāli palielinātu savu sniegumu, tas palīdz mācīties, nevis mācīt. ” Sers Džons Vitmors

“Koučings ir tieši saistīts ar tūlītēju snieguma uzlabošanu un prasmju attīstību, izmantojot apmācību vai instrukcijas.” Ēriks Parslo

 

“Koučinga mērķis ir attīstīt cilvēka prasmes un zināšanas, lai uzlabotu viņa darba sniegumu, cerams, ka tas ļaus sasniegt organizatoriskos mērķus. Tā mērķis ir augsta veiktspēja un uzlabojumi darbā, lai gan tas var ietekmēt arī indivīda privāto dzīvi. Tas parasti ilgst īsu laiku un koncentrējas uz konkrētām prasmēm un mērķiem. ” CIPD

 

“Koučings ir beztermiņa process, kurā indivīds iegūst eksperta prasmes, lai sasniegtu labākus ilgtermiņa rezultātus un rezultātus, nekā tas būtu bijis iespējams, darbojoties vienatnē.” Dr Jon Warner

“Atbalstoša un mērķtiecīga saruna darba vietā, koučinga mērķis ir palīdzēt kādam izpētīt savas domas, rīcību un atbildes uz situācijām, lai mainītu tās, kas nedarbojas, un stiprināt tās, kas nedarbojas.” Salfordas Universitāte

 

“Koučings atklāj, pievieno skaidrību, pārvar barjeras un piekļūst gan personīgajam spēkam, gan gudrībai. Izmantojot koučingu, klienti attīsta izrāvienu domāšanu, pārveidojot jaunas atziņas par mērķtiecīgiem rīcības plāniem. No skaidrības, perspektīvas un mērķa vietas viņi tiek mudināti īstenot savu nākotnes redzējumu ar jaunu atrastu pārliecības sajūtu. ” 

“Koučings ir veids, kā sarunāties ar kādu citu, kas ir drošs, atbalstošs un izaicinošs. Tas var būt pārdomas rosinošs un radošs process, un tas palīdzēs jums maksimāli izmantot savu personīgo un profesionālo potenciālu. ” NHS Vadības akadēmija/ NHS Leadership Academy

“Konfidenciālas individuālas attiecības, kurās indivīds izmanto kouča prasmes, lai strukturēti risinātu jautājumus, lai rastu rezultātu vai risinājumu. Tās ir aizsargātas, nenosodāmas attiecības, kas veicina plašu mācīšanos, eksperimentēšanu un attīstību. Tā ir balstīta uz savstarpēju cieņu, uzticību un cieņu. The Welsh Government

“Koučings ir veids, kā strādāt ar cilvēkiem, kas viņus padara kompetentākus un pilnīgākus, lai viņi varētu vairāk dot savu ieguldījumu organizācijās un atrast jēgu savam darbam.” Džeimss Flahertijs/ James Flaherty

“Koučings ietver sistemātisku kāda cilvēka spēju un darba snieguma palielināšanu, pamatojoties viņu uz darbu, uzdevumiem vai pieredzei, kas nodrošinās attiecīgās mācīšanās iespējas, un sniedzot atgriezenisko saiti, lai palīdzētu viņam mācīties”. Džons Redšovs/ Jon Redshaw

 

Kas koučings ir Jums?

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top