Ko dara labākie vadītāji?

1 daļa: Ko dara labākie komandu vadītāji?

(1.daļa no Deivida Frīmentla grāmatas “Komandas motivācija un vadība” apkopojuma – 50 praktiskie padomi!)

 1. Augstākais līmenis – punkti, kurus ievēro labākie komandu vadītāji:

Izcils vadītājs jums saka: “Visa pamatā ir cilvēks”. Un velta savu darba dzīvi tam, lai palīdzētu cilvēkiem atklāt zeltu savā sirdī un viņi dalītos ar citiem šajā bagātībā.


Padoms Realizācijas solis
1. Nežēlojiet saviem darbiniekiem laiku un uzmanību! Solis 1: Pajautājiet savai komandai: vai es jums sniedzu pietiekami lieku atbalstu?
Kad plānojat savu laiku un darbus, vienmēr pirmajā vietā lieciet darbiniekus. Nekad neatsakieties veltīt laiku saviem darbiniekiem, tādējādi jūs parādīsiet, ka viņi jums ir visnozīmīgākie. Jums jābūt gatavam pamest visu, ja kādam no darbiniekiem nepieciešams jūsu atbalsts. Apspriediet ne tikai darba jautājumus, bet gan uzzināt, kas notiek katra darbinieka privātajā dzīvē un darbā – veiksmes, neveiksmes.. Regulāri tiekaties, lai pārrunātu visu, informēt ikvienu darbinieku par viņa progresu.

Padoms Realizācijas solis
2. Esiet paraugs! Solis 2: Katru dienu apzinieties, ka jūs rādāt piemēru, un kļūstiet par labāko paraugu.
Rādiet piemēru it visā, ko darāt un sakāt! Ar savu uzvedību jūs rādāt piemēru, kam komanda seko.  Tas pats attiecas uz vērtību sistēmu – tā izpaužas visā, ko darāt, komanda centīsies to pārņemt, lai jums izpatiktu. Noteiktie standarti nedrīkst palikt nemainīgi – tos vienmēr var uzlabot, atrodot vislabāko risinājumu. Vienmēr tiecaties pēc labākā! Piemēru nevar uzrakstīt. Tas ir jārāda – vadītājam nākas to darīt katru dienu!

Padoms Realizācijas solis
3. Izvirziet mērķi (iedvesmojiet)! Solis 3: Izskaidrojiet savai komandai mērķi – pajautājiet sev un viņiem: “Kāpēc mēs to darām?” Atbildēi jāsākas ar “tāpēc, ka…”, ja jūs nenoticiet tai vai arī tā nesaskan ar jūsu mērķi, tad pārdomājiet savu darbu un motivāciju.
Visā, ko jūs un jūsu komanda dara, saskatiet mērķi! Mērķis (iedvesma) ir motivācijas avots! Kad biznesa vīzija formulēta vienkāršā un saprotamā veidā, cilvēki spēj sevi identificēt ar šo mērķi. Tas viņos rada motivācijas enerģiju līdzdarboties tās piepildīšanā. Labs veids, kā rast motivācijas avotu, ir pabeigt teikumu: “Mēs to darām tāpēc, ka…”  Ideālajā variantā indivīdam, komandai un organizācijai jābūt vienotiem, konccentrējoties uz mērķi (ar ticību un iedvesmu). Tā ir biznesa vīzija.

Padoms Realizācijas solis
4. Pieņemiet darbā labākos! Solis 4: Kad ir pienācis laiks aizpildīt kārtejo darba vakanci, procesa katram solim, tāpat kā katram nākamajam, piemērojiet vārdu “labākais”.
Piemērotākie cilvēki pieņemšanai darbā ir tie, kuri motivēti būt par labākiem viņu izvēlētajā sfērā. Kad pieņemat darbā cilvēku, viens no svarīgākiem aspektiem, kas jāizvērtē, ir kandidāta mitivācija, jo tam ir izšķiroša nozīme. Tā var izpausties visdažādākajos veidos. Šie faktori ir spēkā neatkarīgi no tā, vai jūs pieņemat darbā nodaļas vadītāju vai autobusa šoferi. Bieži vien ir grūti atrast darbinieku. Taču tas nav pietiekams iemesls, lai izvēlētos otrās kategorijas speciālistu. Neprasmīgi darbinieki kompāniju padarīs vājāku. Kompānija var būt tikai tik laba, cik labi ir jūšu pieņemtie cilvēki.

Padoms Realizācijas solis
5. Panāciet, ka labākajiem maksā vairāk! Solis 5: Uzziniet, kā jūtas jūsu komandas dalībnieki, un rīkojieties, lai nodrošinātu, ka ikviens saņem lielāko atalgojumu, kāds ir iespējams pašreizējos apstākļos. Pēc tam pārliecinieties, vai jūsu darbinieku atdeve ir maksimāla.
Ja kāds pamet kompāniju labākas samaksas dēļ, jūš esat cietis neveiksmi. Ja nemaksāsiet labākajiem vairāk, kāds cits to darīs un jūsu kompānija vairs nebūs labākā. Stratēģiskā politika, kuras ietvaros tiek piesaistīts lētākais darbaspēks, ilgtermiņā kompānijai noteikti nesīs neveiksmi. Kad pienāk grūti laiki un ieņēmumi krītas, tieši labākie darbinieki būs tie, kas palīdzēs pārvarēt krīzi.

Padoms Realizācijas solis
6. Panāciet, ka attiecības kļūst personiskas! Solis 6: Katru dienu speriet vienu soli personisku attiecību veidošanā ar savas komandas dalībniekiem, piemēram, painteresējoties par to, ko viņi dara ārpus darba.
Jūs nevarat motivēt savu komandu, ja neizturaties pret katru darbinieku kā personību. Tas nozīmē, ka jūsu attiecībām jākļūst personiskām. Kad attiecības ir neveiksmīgas, biznesa attīštība apstājas. Nodibināt personiskas attiecības nozīmē izturēties pret katru darbinieku kā pret personību. Tas nozīmē iegaumēt, kas viņu aizrauj un kas viņu kaitina, kas šķiet labs un kas mudina katru dienu nākt uz darbu.  Pretstatā – pilnīgi bezpersoniska pieeja nonovēršami noved pie demotivācijas. Personiska attieksme it atgriezenisks process, kura laikā arī jums ir jāatklāj kaut ko personisku no savas dzīves.

Padoms Realizācijas solis
7. Uzticieties cilvēkiem! Solis 7: Pārdomājiet, vai jūsu darbiniekiem ir pietiekami liela brīvība darīt savu darbu efektīvi!
Noņemiet ierobežojumus un ļaujiet cilvēkiem strādāt un pieņemt visus nepieciešamos lēmumus.  Pastāv mīts, ka uzticība ir jānopelna, jāsāk no nulles, pakāpeniski iegūstot pilnīgu uzticēšanos. Tas ir nereāli un nepraktiski, vienīgais, ko izraisa šāda rīcība, ir aizdomas. Ja nepieciešams, uzstādiet skaidras robežas, kuru ietvaros var pieņemt lēmumus un kad ir jākonsultējas. Uzticēšanās nozīmē piešķirt kādai citai personai tiesības rīkoties jūsu vārdā. Būtībā jūs deleģējat citam indivīdam iespēju pieņemt lēmumu jūsu vietā. Uzticēšanās ir visa komandas darba stūakmens, jo tā ir ļoti motivējoša. Tas ļauj cilvēku grupai uzņemties atbildību un sekmīgi darboties kompānijas interesēs. Uzticībai jābūt abpusējai. Pirms sagaidāt savas komandas uzticēšanos, jāpanāk, lai darbinieki iegūtu pārliecību, ka arī jūs viņiem uzticaties.

Padoms Realizācijas solis
8. Sazinieties nekavējoties! Solis 8: Nosakiet sev personisko standartu: “Pirmie, kas pēc manis uzzina jaunumus, ir manas komandas locekļi – un tā būs mana galvenā rūpe.”
Informējiet cilvēkus par lietu patieso stāvokli TŪLĪT! Cilvēki ir zinātkāri un arī baidās no nezināmā, tāpēc tie sāks izteikt pieņemumus un izplatīt baumas, kas ir gan laika izniekošana, gan iedragā attiecības komandā.  Par galveno prioritāti jāizvirza prakse apspriest faktus nekavējoties, iesaistot pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu. Komunikācijas trūkums jūtami mazina darbinieku pašapziņu, tas signalizē: kompānijas vadība uskata, ka ir svarīgākas lietas par viņu informēšanu.

Padoms Realizācijas solis
9. Rosiniet mācīties! Solis 9: Izvirziet katram jūsu komandas dalībniekiem mērķi kļūt par augsti kvalificētu speciālistu un darīt savu darbu vēl labāk. Tad piedāvājiet mācību iespējas, lai palīdzētu katram realizēt savus mērķus.
Iedrošiniet mācīties, bet neuzstājiet! Apmācības pamatā ir cilvēku motivēšana apgūt un lietot virkni specifisku iemaņu. Tas ir zemapziņas process.  Ja cilvēki nav motivēti mācīties, apmācība būs tikai laika izniekošana. Tāpēc labākie vadītāji dara daudz, lai iedrošinātu cilvēkus mācīties. Komandas vadītājs, kurš apzinās, cik svarīga ir komandas dalībnieku personiskā attīstība, atradīs veidu, kā to sekmēt, vienalga, vai tas paredzēts budžetā vai nē, un nodrošinās šo procesu.

Padoms Realizācijas solis
10. Izlemiet, kāds jūs vēlaties būt! Solis 10: Ieskatieties dziļi savā dvēselē un pajautājiet sev: vai darbā esmu patiess vai arī tāds, kādu mani vēlas redzēt citi? Citiem vārdiem – vai es rīkojos pretēji savai būtībai?
Lai motivētu cilvēkus, jūs nedrīkstat kļūt tāds, kādu jūs velas redzet kāds cits. Jums jābūt patiesam! Tas piespiež jūs apzinaties, kam ticat, un pēc tam pastāvēt par šo pārliecību. Ir nepieciešama drosme, lai saglabātu saavu patieso “es”. Tas dod spēku kontrolēt savu uzvedību un attieksmi, jūtot atbildību par to, ko darāt un sakāt, kas arī izraisīs jums uzticešanos. Nepieciešama augsta pašapziņa, apzinoties savus talantus un spējas, sajūtas un emocijas, kā arī skaidrs priekšstats par to, ka tas viss saskan ar jūsu proncipiem, vērtībām, ticību un mērķiem. Komanda izprot šādu vadītāju un paļaujas un ziņu, nebaidoties no izmaiņām garastāvoklī vai domāšanā. Sarunājoties ar komandas dalībniekiem un izrādot interesi par viņiem, jūs to darat tāpēc, ka patiesi to vēlaties, nevis tāpēc, ka tas rakstīts instrukcijā vai apmācību programmā.

Padoms Realizācijas solis
11. Piekrītiet līdzdalībai! Solis 11: Pārliecinieties, ka ikviens jūsu komandas dalībnieks ir piekritis dot noteiktu ieguldījumu. 
Izvairieties norādīt cilvēkiem, ko viņiem vajadzētu domāt un darīt. Piekrītiet līdzdalībai. Ja darbiniekiem ieteiksiet kaut ko darīt pēc instrukcijas vai pavēles, viņi veiks uzdevumu negribīgi vai nedarīs neko. Lai panāktu vienošanos, nepieciešams tikai nedaudz laika un apmainīšanās ar viedokļiem. Viens no veidiem kā panākt līdzdalību un tās pieņešanu: Mērķis -> MŪSU MĒRĶIS-> Ko kompānijas cenšas panākt (mūsu biznesa vīzija) Ieguldījums, ko piekrīt dot -> KAS -> Ko komandas / indivīdi piekrīt panākt (rezultāts) ar apstiprinātiem resursiem (budžets) Brīvība -> KĀ -> Kā panākt šos rezultātus (vislabākais veids – plāns) Atbilstība -> PRINCIPI -> Darbības un uzvedības standarti (piem.,drošība, finanšu ētika, atbilstība likumam, morāle)

Padoms Realizācijas solis
12. Nosakiet, kas ir svarīgākais! Solis 12: Strādājiet ar savu komandu tā, lai katram darbiniekam būtu zināmi skaidri noteikti kritēriji. 
Katram komandas dalībniekam skaidri nosakiet un izskaidrojiet darbības vadlīnijas. Kritēriji veido augstu motivāciju. Tie palīdz cilvēkiem precīzi uzzināt, kādi viņi ir darbā un kā viņi tiks novērtēti. Katram komandas dalībniekam nosakiet 4-5 skaidrus kritērijus (maksimums), pēc kueriem tiks novērtēts vieņu ieguldījums. Tiem jābūt vienkāršiem un būtiskiem. Tiem ir jābūt viegli saprotamiem un informācijai par tiem jābūt visiem pieejamai. Katram kritērijam jānosaka “bīstamības” robeža, tad cilvēki tai tuvojoties, zinās, ka vadība “pieņems mērus” – ja vien viņi paši nerīkosies pirmie, lai uzlabotu situāciju.

Labākais komandas vadītājs:

 • Ir punktuāls (vienmēr ierodas laikā),
 • Piedāvā palīdzību (kad ir daudz darba),
 • Ir draudzīgi (viņi silti sagaida katru apmeklētāju),
 • Ir atklāti un godīgi (viņiem visi pilnībā uzticas),
 • Ir galanti (vienmēr izturas pret vitiem ar cieņu, viņiem ir labas manieres),
 • Vienlīdz labvēlīgi izturas pret visiem,
 • Prot uzklausīt (ir objektīvi un velta visu uzmanību tam, ko cilvēks stāsta),
 • Smagi strādā (neizvairās no smaga darba un neizvēlas vieglāko uzdevumu, kad grupai ir pārslodze),
 • Ir ar pozitīvu domāšanu (nekad nav negatīvi, nekad nesūdzas un nerunā sliktu par citiem),
 • Ir precīzi darbā ar dokumentiem (viņi reti kļūdās – fakti un skaitļi ir pareizi un prezentācijas – izcilas),
 • Ir izlēmīgi (zina, kad lēmums jāpieņem pašam un kad to labāk atstāt komandas ziņā),
 • Viņam patīk cilvēki,
 • Izturas pret cilvēkiem ar cieņu,
 • Nav augstprātīgs,
 • Respektē katru cilvēku tādu, kāds viņš ir,
 • Izturas toleranti pret citu cilvēku kļūdām un mācās no tām,
 • Nepazemo cilvēkus, kad kaut kas nav izdevies,
 • Nenodarbojas ar “raganu medībām” un nemeklē grēkāzi,
 • Nesteidzas ar negatīviem secinājumiem par cilvēku, kad atklājas viņa vājības,
 • Un daudz-daudz kas cits no visiem 50 praktiskiem padomiem…
Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top