Joanna Kristīne Golubeva un asociatīvās kartiņas

Kas ir metaforiskās (asociatīvās) kartiņas?

Mēs dzīvojam tūkstošiem domu un attēlu pasaulē. It sevišķi šajā laikā, kad viss tiek fiksēts ar fotogrāfijām un video. Tomēr, kad nonākam pie kāda sava jautājuma risināšanas, ne vienmēr varam atrast īstos vārdus un pareizās domas. Te talkā nāk – simboli, attēli kartiņu veidā.

Lai labāk izprastu, kā darbojas metaforas un kartiņas, jāapskata mūsu smadzeņu darbības principi.

Kreisā un labā smadzeņu puslode

Abas smadzēnu puses darbojas viena otru papildinot. Kreisā smadzeņu daļa atbild par loģisko, secīgo, analītisko verbālo domāšanu, bet sajūtas, intuīcija, attēlojums un radošums – labajā puslodē. Kreisā puslode lieto vārdus un saglabā mūsu realitātes uztveri, turpretī labā puslode ir mazāk atkarīga no realitātes un vairāk atvērta pārmaiņām un radošumam. Attēli ir labās smadzeņu puslodes valoda.

Sastapšanās ar attēlu var pamodināt jebkuru jūtu masīvu un pieskarties cilvēka iekšējai patiesībai. Verbāla izpausme jeb izrunāto vārdu apvienojums ar attēlu metaforām, veido tiltus starp loģikas pretrunām un iekšējiem pārdzīvojumiem. Kad loģiska izpratne, griba un nodoms nevar atrisināt radušos iekšējos konfliktus, tad caur attēlu, atrodot jaunu viedokli, metaforiskās kartiņas var palīdzēt sameklēt jaunu un konstruktīvāku risinājumu.

Metafora kā labās puslodes valoda var sagraut negatīvās domas un uzvedības apburtos apļus un radīt labvēlīgas pārmaiņas. Metaforiskā valoda, kas izveidota, strādājot ar kartēm, ļauj cilvēkiem “pārlēkt” savus aizsardzības mehānismus, kuru pamatā ir rutīna, sociālās konvencijas utt. (Ayalon, 1992; 1993). Kad dalībnieki tiek uzaicināti izvēlēties karti un izmantot to, lai sevi iepazīstinātu, viņi nevar “izgudrot sevi”, izmantojot attēlveidošanu, līnijas, krāsu vai formu. Kartes viņus aicina pievērsties saviem dziļajiem un personīgajiem iztēles resursiem, lai mobilizētu vizuālo, juteklisko un intuitīvo domāšanas veidu

Metaforiskās kartiņas darbībā

Metaforiskas kartes ir svarīga palīdzošo profesiju (koučs, terapeits, psihologs, konsultants, pedagogs, personāla specialists, personības izaugsmes treneris, psihoterapeits, u.c., turpmāk tekstā – koučs) instrumentu komplekta sastāvdaļa. Kartiņas palīdz izraisīt uzticības, saiknes veidošanos un drošu saziņu starp kouču un klientu individuālos vai grupas procesos. 

Uzsākot darbu ar metaforiskajām kartiņām, koučs rada drošu vidi. Klienta uzdevums ir ļauties tam, kas ar viņu notiek un sekot līdzi savām iekšējām sajūtām un emocijām, kas rodas.

Svarīgi atcerēties, ka katrs klients redz caur savu pasaules prizmu un līdz ar to viena un tā pati metaforiskā kartiņa var tikt interpretēta dažādos veidos. Nav vienas pareizās atbildes. Visas atbildes, ko saka klients ir patiesība, jo tā ir klienta dzīves īstenība un abu smadzeņu pusložu darbs.

Darbs ar kartiņām sākas ar mērķi, konkrētu jautājumu, atbildes meklējumu. Koučs uzdod jautājumu klientam – kas šobrīd notiek? Kur ir tavs fokuss? Kādi ir tavi šķēršļi? 

Klients skatās uz kartiņu. Ļauj savienoties abām smadzeņu puslodēm. Un saka to, ko redz un sajūt.

Asociācijas kartiņas aktivizē zemapziņu. Apzinātā prāta apiešanas process ļauj nokļūt domu un psihes dziļumos. Nepieciešamas tikai dažas sekundes, lai prātā izraisītu brīvas un spontānas asociācijas un atklātu mūsu iekšējo tēlu spēku. Nav laika limita un steigas, lai iegūtu atbildes. Katra atbilde var būt kā vesels stāsts. 

Klients sāk atbildēt un koučs var vadīt procesu:

  1. Ko es redzu šajā attēlā? Ko tas nozīmē man?
  2. Kādu vārdu es dotu attēlam? 
  3. Ko es pievienotu/ noņemtu no attēla? Kāpēc tas ir svarīgi?
  4. Kā attēls ir saistīts ar manu lielo jautājumu?
  5. Kādas emocijas raisa metaforiskā kartiņa? Ko tas stāsta par mani?

Svarīgi, ka attēla skatīšana un atbilžu meklēšana sākas ar vienkāršāko – ko es fiziski redzu attēlā, tālāk dodamies jūtu pasaulē un vēl dziļāk ir metaforas, kas redzamas attēlā un kuras klients var saistīt ar savu dzīvi. Metaforiskājās kartiņās ir ļoti liels darbs ar asociājām un disociācijām.

Rakstu sagatavoja: Joanna Kristīne Golubeva, transformāciju koučs, divu metaforisko kartiņu komplektu autore: “Personību stāsti” un “Sasien savu kurpju šnores”, vairāk  www.transformationtraining.org.

Gribi uzzināt vairāk par metaforiskajām kartiņām vai izmēģināt ai iegādāties savu komplektu, piesakies sesijai pie Joannas Kristīnes Golubevas (joanna.golubeva@gmail.com )

Piesakies FB lapā Transformation Training ar Joannu Kristīni Golubevu vai mājas lapā www.transformationtraining.org un esi pirmais, kas saņem jaunāko par transformācijas koučingu, metaforiskajām kartiņām, transformācijas spēlēm un pašizgausmes instrumentiem un iespējām!

#koučings #transformācija #transformācijaskoučings #metafora #spēle #iespējaaugt #neredzamiredzamais #coaching #transformationtraining #kodarīttālāk #vieglasatbildes #brīnuminotiek #dziļšdarbs #iespējatiktpieatbildes #zemapziņa #smadzeņudarbība

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top