Rita Majore

“Trešdienas ar koučiem” – Rita Majore

Vēlamies iepazīstināt ar vienu no mūsu fantastiskiem koučiem, tāpēc šodien parunājām ar Ritu Majori 🙂

Rita, kā nonāci līdz koučingam?

Mans ceļš līdz koučingam bija likumsakarīgs. Man vienmēr interesējuši cilvēki, taču ne dzeltenās preses izpratnē, taču viņu pieredzes stāsti, domāšanas veids, rīcība, tas, kā cilvēki pieņem lēmumus un izdara izvēles sev nozīmīgās dzīves jomās. Līdz ar to psiholoģijas studijas, pēc tam personāla vadības studijas maģistrantūrā un darbs personāla vadības jomā man bija dabiskas izvēles un, strādājot kā atlases speciālistam, man ir bijusi unikāla iespēja uzklausīt cilvēku stāstus vairāk kā 10 000 stundu garumā.

Gadu gaitā, vadot darba pārrunas, skaidri apjautu, ka ir jomas, kurās potenciālie darbinieki visbiežāk pieļauj kļūdas vai nav pietiekami pārliecinoši –  primāri sevis pasniegšanā, savas pieredzes izsmeļošā izklāstā, tajā, cik skaidri apzinājās savus vēlamos darbības virzienus, spēja parādīt savas stiprās puses, pamatot savas prasmes un motivāciju. Bieži vien saskāros ar situāciju, kad spējīgi un kvalificēti kolēģi no starptautiska uzņēmuma Latvijas organizācijas, kas ikdienā vada liela apmēra, stratēģiskus projektus un kā personības ir cilvēki ar lielo burtu, ne vienmēr spēj šīs kvalitātes pārliecinoši demonstrēt darba pārrunu procesā ar ārvalstu vadītājiem, kas mazina viņu iespējas virzīties pa karjeras kāpnēm. Šādās situācijās skaidri apzinājos, ka cilvēkiem ir nepieciešams konkrēts atbalsts, līdz ar to biju patiesi priecīga, ka uzņēmums arī saskatīja šādu vajadzību un man tika dota iespēja uzņemties veidot karjeras atbalsta pieeju uzņēmuma iekšienē.

Viens no populārākajiem atbalsta rīkiem, ko piedāvājām darbiniekiem, bija karjeras koučings un konsultācijas. Kopā ar vēl 13 pieredzējušiem personāla vadības kolēģiem izgājām specializētas apmācības karjeras koučinga pieejā un sākām darboties. Pēc vairāku gadu uzkrātas praktiskas pieredzes, nolēmu iegūt arī kouča sertifikātu. Un tā atradu arī savu karjeras aicinājumu. ☺

 

Kāds koučs Tu esi?

Balstoties uz uzkrāto pieredzu daudzu gadu garumā, redzu, ka lielāko atbalstu klientiem varu sniegt karjeras plānošanas, pārmaiņu un personīgās izaugsmes jautājumos. Darba tirgus ir piesātināts, ir daudz atvērtu vakanču un daudz cilvēku, kas saskaras ar grūtībām atrast vai nomainīt darbu. Starp pieprasījumu un piedāvājumu ir robs. Strādājot starptautiskā uzņēmumā, saskāros ar to, ka digitalizācijas un darba procesu automatizācijas rezultātā, samazinās pieprasījums pēc vienkāršāka satura darbiem un attīstās virkne jaunu jomu, kur cilvēkiem jāapgūst daudz jaunas kompetences, kā arī jaunas pieejas un to var izdarīt tikai saglabājot elastību un atvērtību pārmaiņām kopā ar aktīvu rīcību pretim savam mērķim. 

Es esmu atvērts un empātisks koučs un tas, ko visvairāk novērtē mani klienti – ka spēju radīt sajūtu, ka kāds ir “viņu pusē”. Lai arī tas neizslēdz, ka sadarbības laikā vēršu klienta uzmanību uz domāšanas kļūdām, ērtiem attaisnojumiem, kāpēc kaut ko nedarīt, kopā identificējam pilnveidojamās puses, kas ne vienmēr ir ērts un patīkams process, taču tas notiek drošā vidē, absolūtā uzticēšanās gaisotnē un pavadot sajūtai, ka kāds ir kopā ar viņiem šajā brīžiem neērtajā izaugsmes ceļā.

 

Rita, saki, ko cilvēks var iegūt no karjeras koučinga sesijas?

Koučings ir par savu resursu un iespēju atklāšanu, sev nozīmīgu mērķu uzstādīšanu un konkrētu rīcības soļu uzstādīšanu mērķa virzienā. Izmantojot jautājumus un virkni dažādu praktisku uzdevumu, tev būs iespēja veikt līdzšinējās karjeras auditu, lai apkopotu visas prasmes, zināšanas un iemaņas, ko līdz šim esi uzkrājis un ko tu vari piedāvāt darba tirgū. Tāpat tu apzināsies savus talantus un stiprās puses, kā arī radīsi skaidru redzējumu, kas priekš tevis ir jēgpilna karjera un kas ir profesionālais piepildījums, pēc kā tu tiecies. 

Tad, kad vīzija ir skaidra, savas prasmes un iemaņas apzinātas, tad palīdzu klientam ieraudzīt trūkstošos elementus līdz vēlamajam rezultātam. Apzinoties klienta vēlmes un individuālo situāciju, kopā radām rīcības soļus mērķa sasniegšanai. Koučings ir radošs un iedvesmojošs process un man ir liels prieks redzēt, kā tas ceļ un motivē manus klientus ceļā uz sev nozīmīgu mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu. Mans novērojums, ka lielākais ieguvums šajā procesā ir klientu prieks un gandarījums par skaidru virzienu savā profesionālajā ceļā, kā arī personiskās attīstības izjūtu un atgūtu ticību saviem spēkiem. 

Ja vēlies gūt padziļinātu izpratni par savu karjeras tālāku virzību un veicamajiem soļiem, sazinies ar Ritu, lai vienotos par sadarbību. 

Kontakti:

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top