Austra Gaigala

“Trešdienas ar koučiem” – Austra Gaigala

Šodien pie mums ciemos ir Austra Gaigala, mūsu skolas absolvente un profesionālais koučs. Uzdosim Austrai pāris jautājumus 🙂

 

Kādas ir tavas kā kouča īpašās prasmes?

Viena no tām, pateicoties iepriekšējai profesionālajai pieredzei, ir spēja uztvert lielu informācijas apjomu un orientēties tajā, saskatot gan kopainu un detaļas, gan tekstu un zemtekstu. Līdz ar to arī spēju saklausīt klienta stāstījumā tieši tās atslēgas vietas, kas būtiskas viņa jautājuma risināšanā vai, iespējams, ir klupšanas akmeņi. Reaģējot uz šīm niansēm, protu uzdot trāpīgus jautājumus, kas ļaus klientam pašam palūkoties uz savu mērķi vai problēmu gan plašāk, gan detalizētāk, gan dziļāk un iegūt atbildes, kas palīdzēs viņam efektīvi virzīties uz priekšu un sasniegt savu mērķi optimālā tempā un racionāli izmantojot savus resursus.

Austra, kādā koučinga virzienā tu strādā un kāpēc?

Es esmu pārliecināta, ka katru mūsu mērķi, darbību, veiksmi vai sabremzēšanos lielā mērā ietekmē un nosaka tas, kas slēpjas zem rīcības, vēlmju, ieradumu utt. virskārtas, proti, apzinātie vai neapzinātie uzskati un vērtības. Īpaši aktuāli tie kļūst, kad kaut kas mūsu ikdienas darbībā un procesos nenotiek tā, kā bija iecerēts, un ar rīcības koriģēšanu vien rezultāts netiek sasniegts. Tāpēc man tuvs ir transformāciju koučings, jo, izprotot vērtības un pārliecības, kas ir jebkuras darbības vai ne-darbības pamatā, un nepieciešamības gadījumā koriģējot tās, attīstība jebkurā jomā notiek daudz efektīvāk.

Līdztekus individuālajam koučingam mani saista darbs ar mazajām komandām, tām, kurās sadarbojas divi, trīs, varbūt četri cilvēki. Jo mazāka ir komanda, jo ciešāka ir saskare starp tās dalībnieku vērtībām un individuālajām kvalitātēm. Šī sadarbība lielākoties ir daudz personīgāka nekā starp lielas komandas dalībniekiem, līdz ar to daudz lielāka nozīme ir savstarpējai uzticībai, katra dalībnieka vērtību izpratnei un pieņemšanai, stipro un vājo pušu apzināšanai un akceptēšanai, lai tādējādi izveidotu un uzturētu efektīvāko sadarbības modeli.

 

Kāds, tavuprāt, ir klientu vērtīgākais ieguvums no koučinga procesa?

Ir divu veidu ieguvumi. Viens ir tūlītējais, sesijas laikā vai pēc tās uzreiz sajūtamais ieguvums – sasniegts sesijas mērķis, iegūtas atklāsmes, atbildes uz saviem jautājumiem, rīcības plāns un enerģija, kas ne tikai ļauj, bet pat liek nekavējoties rīkoties. Otrs ir ilgtermiņa ieguvums – iepazīstot sevi, savas reakcijas un rīcības cēloņus, motivāciju, instrumentus utt., kas parasti ir vairāku sesiju darba rezultāts, kā arī līdz ar to labāk izprotot arī apkārtējos cilvēkus un viņu rīcības motīvus, klients tupmāk ir daudz sagatavotāks jebkura lēmuma pieņemšanai un efektīvai, patstāvīgai savas dzīves notikumu vadīšanai nākotnē.

 

Ja arī Jūs vēlaties iepazīt Austru tuvāk vai arī vienoties par sadarbību koučinga procesa ietvaros, sazinieties pa tiešo.

Kontakti:

 

 

Foto: Zane Jenzena

 

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top