STRIDE koučinga modelis

STRIDE koučinga modelis

Alternatīva klasiskajam GROW modelim, tik pat vispusīgs un dziļš. 

 • Strength / spēks – Kas iet labi? Kas padodās?
 • Target / mērķis – Ko Jūs vēlētos, lai ir labāk, un kāpēc?
 • Reality / realitāte – Kāda ir pašreizējā situācija? Kādas problēmas mēdz būt? Kādi ir apstākļi?
 • Ideas / idejas – Ko Jūs jau darījāt? Kas strādāja / nestrādāja? Ko Jūs darītu, ja nebūtu nekādu ierobežojošo apstākļu? Kādas ir idejas mērķa realizācijai? Un vēl?
 • Decision / lēmums – Ko Jūs darīsiet? Kādi ir soļi? Kāds atbalsts Jums var būt nepieciešams?
 • Evaluation / novērtējums – Kā Jūs zināsiet, ka tas strādā? Kas būs savādāk?

Soļi:

 1. Sesija kā parasti iet uzsākta ar tēmu, kas tiks izrunāta šoreiz, noteikts koučinga sesijas virziens.
 2. Virzienā, kas tika noteikts, tiek izrunāti pozitīvi momenti – kas padodās, kādas stiprās puses jau ir utt. (Strength)
 3. Tiek noteikts mērķis – definējiet ļoti precīzi, tālākajos soļos būs iespējams veikt arī korekcijas, precizējot sagaidāmo reuzltātu. Ļoti svarīgi šajā posmā izrunāt arī kāpēc cilvēkam šis mērķis ir svarīgs, ko viņam / -ai tas dos. (Target)
 4. Nosakot mērķi ir jāizvērtē arī viss kas ir uz doto brīdi attiecībā uz to. Jāmin arī visi apstākļi, kas varētu traucēt mērķa sasniegšanai. Šajā posmā ir svarīgi izvērtēt arī to, vai netiks negatīvi skartas kādas cilvēka dzīves jomas, kas viņam / -ai ir svarīgas. Vai tas būs pieņemami? Šajā solī reizēm cilvēks mēdz atteikties vai sava mērķa pavisam vai arī mainīt to. (Reality)
 5. Kad ir izskatīta realitāte, nostiprināta vēlme mērķi sasniegt, var ķerties klāt idejām –  kas jau tika vai netika darīts līdz šim, kā līdzīgus mērķus sasniedz citi cilvēki, labi noderēs arī īsās brainstorm tehnikas, kas ļauj ģenerēt daudz ideju sākotnēji neizvērtējot realizācijas iespējas. Šis ir ļoti kreatīvs solis – palīdziet cilvēkam atbrīvoties un radīt pēc iespējas vairāk variantu! (Ideas)
 6. Nākamajā solī jāķerās pie plāna kalšanas – kas tieši tiks izdarīts? Kad? Kādi resursi būs nepieciešami? Kur tos ir iespējams sabūt? Kāda vēl palīdzība būs nepieciešama un kur to iespējams saņemt? Kāds ir pats pirmais solis – tas ir svarīgi, jo motivācijas saglabāšanai pirmai, kaut vai pavisam mazai darbībai ir jābūt pēc iespējas ātrāk (vismaz 24 stundās). Šajā solī vēl reiz tiek pārbaudīta motivācija savu mērķi sasniegt un uzņemties atbildību par tā realizāciju. (Desicion)
 7. Izrunājot un nosakot darbības plāna soļus, izrunājiet arī rādītājus, kas apstiprinās, kas mērķis ir sasniegts – kā Jūs zināsiet, ka tas strādā vai notiek? Ko Jūs sajutīsiet / redzēsiet / dzierdēsiet utt? Palīdziet pārieniekam nostiprināt viņa motivāciju darīt. (Evaluation)
 8. Sesijas beigās tiek izrunāts izvērtējums – kas notika, vai šobrīd saņemtais rezultāts apmierina, kādi jautājumi netica uzdoti, bet gribējās tos saņemt? 

Lai veicas izmantošanā un daudz-daudz jaunu sasniegumu un sasniegtu mērķu!

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top