www.metacoach.lv komanda

Īsi atbildot uz jautājumiem “Kas ir koučings un ko no tā varētu sagaidīt?”

Sveiciens pirmdienā!

Atbildēsim uz dažiem jautājumiem, ko visbiežāk saņemam no cilvēkiem, kas ar koučingu nav saistītu un vēlas uzzināt par to vairāk 🤓 Tātad, īsumā:

❓Kas ir KOUČINGS?

👉 Koučings – psiholoģiskā atbalsta veids, kas vērsts uz apzinātības palielināšanu un klienta potenciāla atklāšanu, lai klients veiksmīgi virzītos uz priekšu savā ceļā uz mērķa sasniegšanu (APC definīcija).

❓Priekš kam tas vispār ir?

👉 Galvenais koučinga uzdevums – stimulēt pašizglītošanos un apzinātību, lai cilvēks pats varētu meklēt un apgūt nepieciešamās zināšanas. Šīs pieejas būtība ir atklāt cilvēkā snaudošo iekšējo potenciālu un iedarbināt katra atsevišķa cilvēka motivācijas sistēmas.

❓Ko dara KOUČI?

👉 izmantojot dažādas koučinga tehnikas un savas iemaņas, tie:
🖇 palīdz klientiem noteikt svarīgākos mērķus un tos sasniegt ar iespējami mazāku piepūli;
🖇 palīdz klientiem sasniegt labākus rezultātus kā viņi sasniegtu, darbojoties patstāvīgi;
🖇 fokusē klientus uz mērķi ātrākai rezultātu sasniegšanai;
🖇 izmanto efektīvu darba struktūru, profesionālas darba metodes un sniedz atbalstu, lai panāktu labākus rezultātus. 

❓Ko no KOUČINGA vispār var sagaidīt?

👉 Ja cilvēks ir gatavs strādāt ar kouču un uzņemties atbildību par to, kas notiek viņa dzīvē, kad izmaiņas kas būtu sagaidāmas:
🖇 Cilvēks izturas apzinātāk.
🖇 Cilvēks nekavējoties veic efektīvākas un fokusētākas darbības, neatliekot tās uz vēlāku laiku.
🖇 Cilvēks pārtrauc iecietīgi izturēties pret to, kas velk viņu lejup.
🖇 Cilvēkam rodas impulss darboties, un viņš vieglāk sasniedz rezultātu.
🖇 Cilvēks nosaka prioritāros mērķus, ko nebūtu varējis noteikt bez kouča.

Vairāk par koučingu meklējiet mūsu mājas lapas www.metacoach.lv citās sadaļās un bloga rakstos!

Lai Jums forša nedēļa!
www.metacoach.lv komanda

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top