4 pozīciju koučinga tehnika

Ko tas otrs cilvēks vēlas?

#koučinga_tehnikas

Brīvdienās otrā moduļa ietvaros gājām cauri gan dažām koučinga mini tehnikām, gan dažādiem sesiju veidiem.

🤓 Lielākais mācību ieguvums, es teiktu, ir sapratne par to, ka visi cilvēki IR dažādi. Mums visiem IR SAVAS dažādas vēlmes.

Un, ja vēlies veiksmīgu komunikāciju (vai arī konflikta atrisināšanu), ir jāatceras, ka arī otrai pusei KATRĀ no sarunām ir arī savi personīgie mērķi (gan reizēm pat neazināti).

Un, (dažiem šis ne īpaši patīk), mēs visi ESAM DAĻA no kaut kā lielāka – ģimenes, kolektīva, sabiedrības utt. – un šīs lielākas sistēmas mērķi un vajadzības IR SVARĪGĀKAS par mūsu.

🤩 Visu šo apkopo un no visām pusēm palīdz apskatīt 4 pozīciju koučinga mini tehnika katrā lomā ir “jāiekāpj tās puses kurpēs”.

 

👉 1. pozīcija – «es pats»: Ko vēlaties? Kādas ir Jūsu intereses? 

 • Kādi ir Tavi uzskati par situāciju?
 • Ko Tu jūti? Emocijas?
 • Kādi fakti raksturo situāciju – ko var konkrēti izmērīt, t.i. līgums, kg, cm, m, notikumi, u.c.

👉 2. pozīcija – «es-otrs»: Ko vēlas otrs? Kas viņam svarīgs?

 • Kādi ir Tavi uzskati par situāciju?
 • Ko Tu jūti? Emocijas?
 • Kādi fakti raksturo situāciju – ko var konkrēti izmērīt, t.i. līgums, kg, cm, m, notikumi, u.c.

👉 3. pozīcija – «es – novērotājs»: Kas notiek? Notiekošā fakti. 1. un 2. pozīcijas attiecību fakti. 

 • Ko redz “novērotājs”- kādi ir fakti? Ko varētu domāt novērotājs – ieraugot šo situāciju?
 • Kādas emocijas varētu būt novērotājam?
 • Kas visvairāk no malas raksturo situāciju?

👉 4. pozīcija – «es – sistēma»: Kas ir vajadzīgs sistēmai, ar kuru sevi asociējat? Kas ir svarīgs no visas sistēmas viedokļa?

 • Kāds ir šīs sistēmas lielais mērķis, kurā notiek mana situācija?
 • Kas sistēmai ir vissvarīgākais?
 • Kā viens individuāls gadījums var ietekmēt sistēmu?
 • Cik sistēma ir gatava izmaiņām?

👉Atgriežamies pie “sevis”: 1.pozīcija – “Es” 

 • Kā šobrīd ir mainījies Tavs skatupunkts par šo situāciju?
 • Kādas galvenās atziņas ir par Tevi?
 • Kā šobrīd Tu gribi situācijas risinājumu?
 • Kāda ir Tava atbildība?
 • Ko Tu vari ietekmēt? Ko Tu gribi ietekmēt?

 

 

Kā Jums patīk šī tehnika? Padalieties, lūdzu 😀

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top