Kas ir koučings?

Kas ir koučings? – no studentu darbiem

 

Kas ir koučings? Šoreiz definējumus ņemsim nevis no grāmatām, bet gan no studentu sertifikācijass eksāmenu lapām 🙂

Kas tad tas ir?

“Klienta potenciāla attīstīšana iespējami labākajam rezultātam. Koučings – tas ir process, kurā kouča vadībā tiek veicināta un pozitīvi ietekmēta cilvēka attīstība, izaugsme un rezultātu sasniegšana. Tas ir sava veida cilvēka individuālais „treniņš” kopā ar kouču, lai sasniegtu būtiskus mērķus.”

 

“Profesionāls atbalsts mērķu definēšanā, meklēt un saņemt atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem ar kouča jautājumu palīdzību.”

 

“Koučings ir psiholoģiskā atbalsta veids, kas orientējas uz klienta apzinātības stirpināšanu – palīdz klientam apzināties savu potenciālu, stiprināt motivāciju un atrast iekšējos resursus, lai virzītos uz savu mērķi.”

 

“Sistēma, kura palīdz sakārtot vidi, pašu sevi ar skata punkta no šīs dienas situācijas uz nākotni. Struktūra lai virzītos uz mērķi.”

 

“Koučings neanalizē klientu, nedod padomus un nemāca dzīvot, bet ar mērķtiecīgu jautājumu palīdzību mudina pašu nonākt līdz risinājumam.”

 

“Koučings ir psiholoģiskā atbalsta veids, kad ar jautājumu palīdzību, palīdz klientam virzīties uz mērķi, izmantojot viņa iekšējos resursus. Koučinga rezultāts var būt gan sastādīts plāns, gan transformācija, gan uzskatu maiņa -jebkas, kas klientam ļauj realizēt savu potenciālu.”

 

“Koučings ir psiholoģiskās palīdzības veids jebkurai personībai ceļā uz labāku dzīvi, mērķu sasniegšanu, kā arī veids, kā palīdzēt klientam apzināties viņa iekšējos resursus. Koučings palīdz klientam apskatīties uz situāciju no malas, atrast atbildes pašam uz saviem jautājumiem, iegūt resursus mērķu sasniegšanai.”

 

“Koučings ir metožu kopums, ko pielieto profesionāls koučs, lai palīdzētu klientam definēt mērķi un sastādīt plānu mērķa sasniegšanai.”

 

“Es uzskatu, ka koučings ir savu iekšējo resursu atrašana un attīstība. Jaunu iespēju realizēšana, sevis pilnveidošana. Superīgs instruments, ko iesaku visiem izmēģināt.”

 

Tā raksta mūsu studenti 🙂 A Tu esi izmēģinājis koučinga procesu? 🙂

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top