Korporatīvais koučings ir organizācijas darbs ar organizāciju.
Džons Vitmors – pasaules līmeņa konsultants. Viņš pēta augsti efektīvas komandas, organizē seminārus un koučingu lielu starptautisku kompāniju pārvaldes komandām. Tieši Vitmors ieviesa koučinga jēdzienu un koučinga kultūru korporāciju pārvaldē. Viņš uzrakstījis grāmatu “Augstas efektivitātes koučings”, kas uzsver, kā koučinga kultūra harmoniski iekļaujas organizācijā.
Sevišķi aktuāls korporatīvais biznesa koučings ir mazajā un vidējā (bet ne tikai!) biznesā, kur nereti visu biznesu vada un kontrolē viens cilvēks. Tieši tāpēc kouča uzdevums ir pievērst uzmanību vadītāja lēmumu analīzei, kā arī pieņemto lēmumu un personīgās dzīves saitēm, kas gandrīz vienmēr ietekmē visu biznesu. Bieži uzņēmēji nenošķir darbu no atpūtas, draugus no kolēģiem, tā kā to darbi un sasniegtie rezultāti tieši ietekmē to dzīvi un tuviniekus.
Kad un kāpēc vajadzīgs korporatīvais koučings:
 1. Korporatīvās kultūras radīšana.
 2. Komandas saliedēšanai, ieviešot izmaiņas uzņēmumā.
 3. Komandas transformācijā – pārveidojot sašķeltos kompānijas cilvēkus darbīgā komandā labāka rezultāta sasniegšanai.
 4. Skaidras vadošo menedžeru vīzijas attīstība, izveidošana vai noteikšana korporatīvo mērķu sasniegšanai un visu to sasniegšanas veidu noteikšanai.
 5. Precīza menedžeru darbības plāna izveide.
 6. Izpildes efektīvas kontroles nodrošināšana.
 7. Palīdzība menedžeriem jaunu projektu izpildē.
 8. Darbs pie radošuma un inovācijām.
Tādējādi koučings uzņēmumā var būt noderīgs:
 1. Vadītājam/īpašniekam (personīgais koučings un uzņēmuma plānošana).
 2. Augstākā līmeņa vadībai (personīgais koučings, iekšēji-korporatīvās attiecības un uzņēmuma plānošana).
 3. Vidējā līmeņa vadītājiem (personīgais koučings, iekšēji-korporatīvās attiecības un uzņēmuma plānošana).
 4. Personālam (darba efektivitātes celšana).
Biznesa koučingu izmantojošu uzņēmumu priekšrocības:
 1. Austāka efektivitāte.
Koučings palīdz atrast labākās cilvēku un komandu īpašības, ko ne vienmēr var iegūt ar tradicionālu instruktāžu.
 1. Apmācību paātrināšana.
Koučings paātrina un uzlabo apmācību, dod iespēju darbiniekiem attīstīties tieši darba vietā, netērējot laiku.
 1. Savstarpējo attiecību uzlabošanās.
Koučings veicina dialogu un interesi par sarunas partnera atbildēm, parādot, ka cilvēku ciena un novērtē.
 1. Īpašnieku laika ekonomija.
Pateicoties koučingam, darbinieki kļūst vairāk patstāvīgāki un iniciatīvas bagātāki, atbrīvojot vadītāja laiku.
 1. Vairāk radošu ideju.
Koučings un tā radītā atmosfēra veicina radošā potenciāla izaugsmi kolektīvā: neviens nebaidās izsmiekla un nosodījuma.
 1. Optimāla cilvēku, iemaņu un resursu attīstība.
Liela fleksibilitāte, spēja pielāgoties pārmaiņām.
 1. Pastiprināta personāla motivācija.
Koučings palīdz katram atrast personīgo motivāciju.
Ārējo kouču ievešana uzņēmumā palīdz radīt “koučinga kultūru” vadībā, ar to pieņemot visus augstāk minētos plusus, uzņēmuma autonomitāti un pašmācību. Tas viss notiek, ja gandrīz katrs darbinieks ir “bruņots” ar koučingu un to veic kopā ar citiem darbiniekiem, lai sasniegtu korporatīvos mērķus.
Scroll to Top