Ar ko komanda atšķiras no grupas?
Grupa ir vienkārši cilvēku kopa.
Komanda – tie ir cilvēki, ko vieno kopējs mērķis.
Komanda darbojas kā vienots veselums. Kad kāds no komandas locekļiem kaut kādu iemeslu dēļ iztrūkst, viņa pildītās funkcijas uzņemas pārējie komandas biedri, lai sasniegtu kopējo mērķi. To var salīdzināt ar cilvēka organismu – ja viena niere nestrādā, tās funkciju uzņemas otra un arī viss organisms. Tas pats attiecas arī uz smadzenēm.
Komandu koučinga mērķis ir ar koučinga modeļu un instrumentu palīdzību pārvērst grupu par komandu visur, kur tas nepieciešams.
Piemēram, komandu koučings var būt ļoti noderīgs biznesā, sportā, politikā un ne tikai.
Kas ir treniņš?
Treniņš ir informējošs seminārs, kurā ir: informācija, demonstrācija, vingrinājums un apspriešana. Treniņš veicina noteiktu iemaņu veidošanos grupā saskaņā ar iepriekš saplānoto programmu.
Komandu koučinga veidi:
 1. Klasiskais komandu koučings – tajā izmanto fasilitāciju (procesu paātrināšana, balstoties uz personīgo izpratni) un moderāciju.
 2. Koučings-treniņš.
 3. Komandu veidošana.
 4. Sanāksmju organizēšana.
Kas ir koučings-treniņš?
Koučingu-treniņu organizē treniņa dalībniekiem, kas apgūst mērķu sasniegšanu ar GROW – G mērķa uzstādīšana, R esošās realitātes, ierobežojumu un resursu izpēte, O iespēju meklēšana mērķa sasniegšanai, W mērķa realizācijas veidi. Pēc tam kopā ar dalībniekiem izstrādā treniņu programmu, kas sekmē mērķa sasniegšanu. Nobeigumā komanda iegūst motivāciju izstrādāt kopējā mērķa sasniegšanas ceļus. Līdz ar to grupa kļūst par komandu, kur darbs kļuvis efektīvāks. Paaugstinās personīgais ražīgums un ražīgums kopumā.
Kad ir vajadzīgs koučings-treniņš?
 1. Kad nepieciešams no grupas izveidot komandu.
 2. Kad nepieciešams samērā īsā laikā mainīt situāciju, kas ar parasto personāla grupas apmācību nepietiek.
 3. Kad nepieciešams no komandas iegūt uzņēmuma kopējo redzējumu un izstrādāt tā sasniegšanas programmu.
 4. Kad nepieciešams mazināt pretestību organizācijas izmaiņām.
 5. Kad nepieciešams celt personāla personisko ieinteresētību un atdevi organizācijas problēmu un uzdevumu risināšanā.
Ko dod koučings-treniņš?
 1. Grupa kļūst par darbotiesspējīgu un efektīvu komandu.
 2. Veidojas skaidrāka izpratne par mērķiem un uzdevumiem.
 3. Parādās precīzāki mērķu un uzdevumu realizēšanas ceļi.
 4. Cilvēki daudz radošāk iesaistās organizācijas mērķu sasniegšanā.
 5. Parādās daudz fleksiblāka pieeja uzdevumu risināšanai.
 6. Pretstatā kontrolei, atbildību uzņemas pati komanda.
 7. Komandai vajag mazāk kontroles no vadības puses.
 8. Kopumā organizācija kļūst vairāk autonoma un spējīgāka uz pašmācību.
Komandu koučings ļauj no organizācijas vedot pašattīstošu sistēmu, kas atbrīvo laiku, kas agrāk bija nepieciešams kontrolei, celt izpildes efektivitāti un uzņemties atbildību.
Koučs – menedžeris
Pirmo reizi uzņēmumu pārvaldē koučinga stilu ieviesa Džons Vitmors (sk. Koučings). Ja organizācijas vadītājs pārvalda koučinga prasmes, viņam pašam ir vieglāk vadīt.
Ieviešot korporatīvo koučingu, beigās visi ir ieguvēji: atslēgas darbinieki apzinās perspektīvas, darbības virziena skaidrību, lielāku patstāvību, personiskās iniciatīvas atbalstu. Kompānijas galva iegūst lojālus, ieinteresētus, efektīvus darbiniekus.
Korporatīvā koučinga ieviešanas rezultātā uzņēmumā pieaug peļņa. Pēc Starpltautiskās Koučinga Federācijas datiem, koučinga izdevumi atmaksājas attiecībā 5,3:1.
Scroll to Top